Aniversare în Episcopia Maramureșului și Sătmarului

Duminică, 11 noiembrie, Episcopia Maramureșului și Sătmarului aniversează 22 de ani de la instalarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop onorific Justinian Chira ca Episcop titular al acestei eparhii. Cu acest prilej, după cum ne informează Ziarul Lumina, în Catedrala episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare va fi sărbătorit momentul prin Sfânta Liturghie.

Reînființarea Eparhiei Maramureșului și Sătmarului nu a reprezentat altceva decât trezirea rădăcinilor ei, care sunt adânc înfipte în străvechiul pământ al dacilor liberi, după cum ne arată actul patriarhal de la Constantinopol din 1391, când Mănăstirea Peri devenea stavropighie patriarhală și în care sunt pomeniți „arhiereii locali” din Maramureș. Într-un lung șir de ierarhi și preoți care au menținut vie flacăra credinței ortodoxe și a conștiinței românești în vremuri de grea încercare, dând dovadă de un remarcabil curaj apostolic, s-a înscris și Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureș (1690-1705), care a ales să-și apere credința în ciuda tuturor ofertelor. Datorită lui nici un preot din Maramureș nu a semnat vreun act de unire cu Roma, iar românii ortodocși din această parte de țară și-au putut păstra mult timp credința cea dreptmăritoare. Pentru această atitudine el a fost închis în cetatea Hust, iar după eliberare nu i s-a mai permis să-și reocupe scaunul episcopal. Pilda vieții Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul și a celorlalți ierarhi, precum și rugăciunile lor au rodit peste veacuri, devenind izvor de inspirație și înnoire pentru viața Bisericii noastre din timpul prezent.

În 1937, prin decretul regal cu numărul 2971/21 august, emis de regele Carol al II-lea, care promulga hotărârea Consiliului de Miniștri, s-a reactivat Episcopia Maramureșului, cu sediul la Sighet, în fruntea căruia a fost ales ca episcop dr. Vasile Stan. Din cauza Dictatului de la Viena, din 1940, și a regimului comunist, credincioșii de aici au fost lipsiți de un păstor sufletesc. Reînființarea Episcopiei de Maramureș, în ședința Sfântului Sinod din 12 februarie 1990, a fost un act de recunoștință și cinstire față de toți cei ce au luptat și s-au jertfit.

Reînființarea episcopiei și instalarea noului episcop

În fruntea episcopiei a fost ales un om al locului, la data de 26 septembrie 1990, în persoana Preasfințitului Justinian Chira, iar la 11 noiembrie 1990 să fie instalat ca Episcop titular. Cu toate că lucrarea de arhipăstorire a Maramureșului și Sătmarului a început în condiții grele, fără reședință episcopală și fără o catedrală adecvată, astăzi s-a reușit ca noua eparhie, în cei 22 de ani de existență, să cunoască o dezvoltare cum n-a mai fost până acum. Dacă în 1990 Eparhia Maramureșului și Sătmarului avea patru mănăstiri și cinci protopopiate, care însumau 333 de parohii și 121 de filii, astăzi, această eparhie are 35 de mănăstiri și schituri și opt protopopiate, care cuprind 462 de parohii. Au fost înființate Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare și o secție de teologie ortodoxă în cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Există o reședință funcțională și o catedrală impunătoare, în fază finală de construcție. La solicitarea IPS Justinian, Sfântul Sinod l-a ales pe părintele Iustin Hodea în slujirea de Arhiereu-vicar, pe 24 martie 1994, hirotonirea întru arhiereu având loc pe 17 aprilie 1994.

Duminică, 11 noiembrie, la Catedrala episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare se va săvârși Sfânta Liturghie arhierească, pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru toată facerea de bine și a-I cere mult ajutor, în vederea înfăptuirii de alte realizări frumoase și bineplăcute înaintea Preasfintei Treimi.

Comentarii Facebook


Știri recente