Aniversare în Arhiepiscopia Alba Iuliei

Biserica Ortodoxă a făcut ieri, 23 august, pomenirea Sfântului Irineu de Lyon. În această zi, Înalt Preasfințitul Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, și-a serbat ziua onomastică, informează „Ziarul Lumina”. Închinoviat la Mănăstirea Sinaia, județul Prahova, ierarhul a primit numele Irineu la 14 octombrie 1978, când a fost tuns la monahism.

Înalt Preasfințitul Irineu s-a născut la data de 2 iulie 1953, în comuna Băsești, județul Maramureș, primind la botez numele Ionel. Părinții săi, Dumitru și Rozalia, țărani ortodocși evlavioși, i-au crescut pe cei doi copii ai lor, Ionel și Traian, în frică de Dumnezeu, sădindu-le în suflet tainele credinței. Răspunzând vocației pentru preoție, s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit în 1973, ca șef de promoție. În 1974, începe cursurile universitare la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, pe care, după primul an, le continuă la Institutul Teologic Universitar din București. Aici obține, în 1978, titlul de ‘Licențiat în Teologie’, cu calificativul ‘excepțional’, fiind șef de promoție.

La 1 august 1978 a fost închinoviat la Mănăstirea Sinaia, județul Prahova, unde este tuns în monahism, la 14 octombrie 1978, primind numele Irineu, având astfel ca patron ceresc pe Sfântul Irineu de Lyon, prăznuit în ziua de 23 august. Doi ani mai târziu, la 14 octombrie 1980, a fost hirotonit ieromonah, desfășurând o bogată activitate pastorală. În același timp, a activat și ca ghid-muzeograf al prestigiosului monument cantacuzin.

În 1981-1984, a frecventat cursurile de doctorat în teologie în cadrul Institutului Teologic Universitar din București, la Secția Teologie sistematică, sub îndrumarea părintelui prof. dr. Dumitru Radu, titularul Catedrei de teologie morală. La 10 iunie 1984, patriarhul de pioasă amintire Iustin Moisescu i-a acordat rangul de protosinghel.

Bursier la Princeton

Între 1985 și 1988 a beneficiat de o bursă de studii oferită de Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton (New Jersey – USA), unde a urmat cursuri de specializare în domeniul moralei creștine și eticii sociale, sub îndrumarea profesorului dr. Charles West, primind atestatul de ‘Research Scholar’. Peste Ocean, a desfășurat și o fructuoasă activitate ecumenică și misionară, atât în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi, cât și în cadrul Comunității ortodoxe ‘Sfântul Fotie’ din Universitatea Princeton. A participat la diverse simpozioane, servicii religioase, întruniri ecumenice, atât prin predici, cât și prin conferințe. De asemenea, a publicat diverse articole în presa românească și americană, religioasă și laică.

Reîntors în țară, la 30 august 1988, a revenit la Mănăstirea Sinaia, unde și-a reluat activitatea sacerdotală și muzeografică, finalizând redactarea tezei de doctorat cu tema ‘Chipul lui Hristos în viața morală a creștinului’. La 9 iunie 1989, vrednicul de pomenire patriarh Teoctist l-a numit preot slujitor la Catedrala patriarhală din București, iar la 26 octombrie, în același an, a primit rangul de arhimandrit.

Ierarh al Bisericii Ortodoxe Române

La scurtă vreme, a fost numit Superior al Așezămintelor ortodoxe române de la Ierusalim și Iordan, și reprezentant al Bisericii noastre pe lângă Patriarhia Ierusalimului. În paralel cu misiunea de îndrumător al românilor aflați în pelerinaj la Locurile Sfinte, s-a ocupat și de editarea revistei ortodoxe românești ‘Învierea’ (Resurrection) și a suplimentului ei cultural-istoric ‘Spirit românesc’. A păstrat bune relații cu Patriarhia Ortodoxă și cu celelalte Biserici și Culte din Țara Sfântă.

La 4 octombrie 1990, a susținut teza de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, fiind declarat ‘doctor în teologie’ cu calificativul ‘excepțional’.

În ședința Sfântului Sinod din 30 octombrie 1990, la propunerea vrednicului de pomenire arhiepiscop Teofil Herineanu, a fost ales Episcop-vicar al Eparhiei Clujului, cu titlul ‘Bistrițeanul’. A fost hirotonit și instalat la sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în biserică, 21 noiembrie 1990. În cele două decenii de arhipăstorire, prin sfinte slujbe, vizite canonice și participări la diferite evenimente de interes social și umanitar, a contribuit la sporirea spirituală și culturală a credincioșilor clujeni și bistrițeni.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința de lucru din data de 19 mai 201, a ales, prin vot secret, pe Preasfințitul Părinte Irineu Bistrițeanul în scaunul vacant de Arhiepiscop al Alba Iuliei cu 29 de voturi din 42 exprimate. Ceremonia de întronizare a avut loc în ziua de duminică 5 iunie 2011, în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia.

Mesajul de felicitare al IPS Mitropolit Laurențiu

Cu ocazia zilei onomastice a Înalt Preasfințitului Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, Înalt Preasfințitul Laurențiu, Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului, a transmis un mesaj de felicitare:

Înalt Preasfinția Voastră,

Cu deosebită prețuire, Vă rugăm să primiți, cu ocazia prăznuirii Sfântului Mucenic Irineu, Episcopul Lyonului, ocrotitorul spiritual al Înalt Preasfinției Voastre, alese felicitări și doriri de bine, împreună cu tot ajutorul Mântuitorului, în lucrarea misionar-pastorală și culturală, pe care cu jertfelnicie o înfăptuiți, în de Dumnezeu păzita Arhiepiscopie a Alba Iuliei.

Întru mulți ani!

Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,

†Laurențiu

Mitropolitul Ardealului

Comentarii Facebook


Știri recente