Am pierdut o voce de aur – Mesajul Preafericitului Daniel la trecerea la cele veșnice a maestrului Ion Dolănescu

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la trecerea la cele veșnice a maestrului Ion Dolănescu, 22 martie 2009:

Familiei regretatului artist

ION DOLĂNESCU

AM PIERDUT O VOCE DE AUR

Îndurerată familie,

Întristată adunare,

Am aflat cu multă durere în suflet de trecerea neașteptată la cele veșnice a distinsului artist liric Ion Dolănescu, personalitate de seamă a folclorului muzical românesc, om de cultură și de înaltă ținută morală.

Născut în ținutul Dâmboviței, Ion Dolănescu s-a inspirat direct din filonul artistic al satului românesc și a cântat, ca nimeni altul, bucuriile și tristețile oamenilor, fumusețile locurilor natale și ale sufletului românesc.

Întreaga sa viață și-a dedicat-o cultivării valorilor perene ale folclorului românesc autentic, fiind cunoscut ca un prestigios cântăreț popular, creator de muzică și versuri populare, personalitate marcantă a elitei muzicale populare românești.

Dumnezeu a rânduit să-l cheme la Sine în această perioadă a Postului Mare, de urcuș spre Înviere, poate tocmai pentru că viața sa, dăruită cu har și jertfelnicie muzicii și slujirii semenilor, devenise ea însăși un urcuș al cântării aducătoare de bucurie și lumină în suflet.

Dacă în filosofia antică greacă, muzica era considerată un mijloc de a restabili liniștea în suflet, muzica populară românească autentică reușește mai bine decât orice formă de consolare verbală, să-l deschidă pe om spre Dumnezeu și spre semenii săi.

Creația componistică deosebită a maestrului Ion Dolănescu, marea sa dragoste pentru tradițiile populare autentice românești, mesajul muzicii sale interpretată cu atâta măiestrie, cu un accent personal, inconfundabil, sunt mărturie a legăturii pe care a păstrat-o și a cultivat-o mereu cu Biserica strămoșească și cu valorile creștine roditoare în opere de artă.

Activitatea sa artistică, bogată și inspirată, reprezentată în diferite genuri ale muzicii populare, a fost apreciată cu numeroase Discuri de aur în țară și în străinătate, cu numeroase premii și distincții și, în special, cu dragostea și prețuirea publicului de pretutindeni.

Verticalitatea sa morală, competența sa artistică și spiritualitatea sa creștină au făcut din el o făclie de lumină a culturii muzicale populare românești, un model demn și inspirator pentru generația tânără.

În aceste clipe de tristă despărțire suntem alături de familia îndoliată, de întristata comunitate a artiștilor lirici români și de toți cei ce l-au cunoscut și l-au prețuit pe maestrul Ion Dolănescu.

Rugăm pe Hristos-Domnul să odihnească în locașurile Sale de lumină și în cântările îngerilor sufletul adormitului robului Său Ion Dolănescu și să-i dăruiască bucuria pe care o împărtășește El celor ce au înmulțit talanții primiți de la Dumnezeu (Cf. Matei 25, 14-29)!

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe pentru familie și sentimente de profundă prețuire pentru memoria sa, din partea Bisericii Ortodoxe Române,

†DANIEL

Patriarhul României

Comentarii Facebook


Știri recente