„Am datoria morală să dau mărturie perceptibilă despre Hristos”: Vechiul Bălgrad își primește noul arhipăstor

Credincioșii din Arhiepiscopia Alba Iuliei își primesc mâine arhipăstorul. Preasfințitul Irineu Pop, Arhiepiscop ales al Alba Iuliei, va fi instalat de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de arhierei. Aflat la începutul slujirii sale pastorale în scaunul arhieresc din vechiul Bălgrad, noul Arhiepiscop al Alba Iuliei ne-a împărtășit câteva gânduri despre principalele coordonate ale programului pastoral-misionar pe care și-l propune pentru intensificarea vieții duhovnicești în eparhia care i-a fost încredințată.

Cu ce sentimente intrați în orașul istoric Alba Iulia, în care aveți Reședința arhiepiscopală?

În Alba Iulia nu poți intra fără a fi însuflețit de un puternic sentiment patriotic. Această cetate nobilă este simbolul unității naționale și spirituale a românilor de pretutindeni. Aici s-au realizat și Marea Unire, în 1918, și Reîntregirea Bisericească, în 1948. Noblețea acestui centru național și bisericesc mă obligă să iubesc deopotrivă Biserica și neamul, să fiu un bun creștin și un bun român. Așa mă pot asemăna bravilor străbuni care au călcat pe caldarâmul acestei cetăți, între care la loc de frunte sunt Mihai Viteazul și George Pop de Băsești.

La Bălgrad au trăit și s-au ostenit iluștri ierarhi. Cum vă propuneți să le urmați exemplul?

Într-adevăr, la Alba Iulia au păstorit mari ierarhi, printre care se numără mitropoliții Ioan de la Prislop și Simion Ștefan și Sfinții Ilie Iorest și Sava Brancovici. Ei au tipărit cărți ortodoxe și au menținut credința străbună în rândul păstoriților lor. Un dicton străvechi îndeamnă: ‘Nosce exempla majorum’ (n.r. – Cunoaște exemplele înaintașilor). Eu îmi propun să le urmez pilda, promovând cultura și jertfindu-mă pentru cauza Bisericii dreptmăritoare.

‘Hristos are nevoie de preoți care să fie profesioniști ai sacrului’

Cum priviți preoția acum, după cei aproape 20 de ani de slujire arhierească, și care este modul în care vă propuneți să conlucrați cu preoții din eparhie pentru mântuirea credincioșilor?

Sunt convins că preoția care nu-i mistuită de focul misionar al luminării și îmbunătățirii sufletului și de progresul moral al credincioșilor nu este preoție. Dăruit realităților suprafirești, preotul poate însufleți viața reală a omului de azi. De aceea, trebuie să fie predat în întregime lui Hristos, ‘Mai-Marele păstorilor’ (I Pt. 5, 4). Dacă suntem ancorați în Arhiereul veșnic, nu va exista monotonie în conversațiile noastre și nici lipsă de rod în acțiunile noastre. Hristos are nevoie de preoți care să fie profesioniști ai sacrului, nu de funcționari sau de fanfaroni. Se cuvine ca preotul să se ofere pe sine ‘ca o jertfă vie, sfântă, Domnului bineplăcută’ (cf. Rom. 12, 1).

Eparhia de Alba Iulia are foarte multe mănăstiri. Cum vă veți raporta la ele și care este rolul lor astăzi?

Eu, care am viețuit zece ani în Mănăstirea Sinaia, iubesc mănăstirea, această icoană vie a Împărăției lui Dumnezeu, unde viețuiește o ‘seminție aleasă’ (cf. I Pt. 2, 9). Călugării păzesc granițele Bisericii și le apără împotriva vrăjmașilor ei. De aceea, voi avea o grijă deosebită de mănăstirile eparhiei, făcând tot ce-mi stă în putință pentru ca viața lor cotidiană să fie o fereastră deschisă pentru omul contemporan. Sufletele contemplative și alese salvează lumea și dobândesc Bisericii înnoirea spirituală de care are nevoie. Existența lumii este susținută de aceste ‘duhuri slujitoare’ (cf. Evr. 1, 14), adică de sufletele călugărilor. Vai de lume, dacă mănăstirile ar lipsi!

‘Educația și viața virtuoasă sunt aripile care ne ridică spre Dumnezeu’

De acum înainte, fiind solicitat mai mult pe plan administrativ, veți mai putea investi la fel de mult în învățământul teologic?

Oricât de ocupat aș fi cu cele administrative și pastorale, nu voi neglija învățământul teologic, căci în școlile noastre teologice se pregătesc lucrătorii în vastul câmp eclesial. Teologii arată oamenilor că scopul vieții este cunoașterea lui Dumnezeu și astfel îi ajută pe aceștia ‘să umble întru înnoirea vieții’ (cf. Rom. 6, 4). Însă studierea teologiei fără a avea o experiență de viață trăită în Hristos (cf. II Cor. 5, 17) poate fi dăunătoare sufletului omenesc. Poți să fii un mare savant, dar să fii indiferent față de mântuirea ta. De aceea, mă voi strădui să le insuflu profesorilor, studenților teologi și elevilor seminariști nu numai pasiunea pentru învățătură, ci și evlavia. Educația și viața virtuoasă sunt aripile care ne ridică spre Dumnezeu.

La Alba Iulia s-a acordat până acum o atenție deosebită activității social-filantropice. Cum veți continua această moștenire?

Eliberarea credincioșilor la sfârșitul Liturghiei prin cuvintele ‘Cu pace să ieșim’ nu înseamnă că Liturghia s-a terminat, ci că ea este transpusă într-o altă formă în care continuă, într-o slujire a bolnavilor, a orfanilor, a săracilor și a celor îndurerați. Potrivit Sfântului Grigorie de Nazianz, ‘cât mai avem timp, să vizităm pe Hristos, să slujim pe Hristos, să îmbrăcăm pe Hristos, să hrănim pe Hristos, să oferim ospitalitate lui Hristos, să-L cinstim pe Hristos’. Ca arhiereu, am datoria morală să dau mărturie perceptibilă despre Hristos. Altfel, iubirea frățească devine o temă uzată în discursuri sau predici. Pe cât îmi stă în putință, voi căuta ca opera de caritate să fie realizată ‘nu cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu adevărul’ (I In. 3, 18).

La început de drum nou, care vă este crezul privind îndeplinirea nobilei responsabilități de arhiepiscop?

Sunt conștient că în calitate de arhiereu acționez în numele Preasfintei Treimi Care m-a învestit cu ‘putere de sus’ (Lc. 24, 49), chemându-mă astăzi să răspândesc lumina credinței în zilele marii apostazii, parfumul sfințeniei în timpul marii perversiuni și forța victorioasă a iubirii în acest veac de ură și de violență. De aceea, cu smerenie Îl rog pe Dumnezeul treimic să mă ajute ca ‘slujba să mi-o fac deplin’ (cf. II Tim. 4, 5), sporind evlavia în inimile credincioșilor și având o influență benefică în slujirea omenirii peregrine, răscumpărată cu mare preț.

Programul liturgic la Catedrala Reîntregirii

Slujba Sfintei Liturghii și înscăunarea noului Arhiepiscop vor fi săvârșite mâine, 5 iunie, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentele liturgice de mâine se vor desfășura în interiorul Catedralei Reîntregirii, după următorul program liturgic: la ora 8:00 va începe Utrenia și se va continua, la ora 9:30, cu Sfânta Liturghie. De la ora 11:45, se va desfășura ceremonia întronizării noului Arhiepiscop. Sfânta Liturghie și ceremonia de întronizare vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, Televiziunea Trinitas, Radio Trinitas și Radio Reîntregirea. (Interviu publicat în „Ziarul Lumina” din data de 4 iunie 2011)

Comentarii Facebook


Știri recente