Alegerea noilor membri ai Adunărilor Eparhiale în Patriarhia Română

În Patriarhia Română încep mâine, 15 aprilie, alegerile pentru desemnarea noilor membri ai Adunărilor Eparhiale. Pentru buna desfășurare a alegerilor au fost organizate în cele mai importante orașe de pe cuprinsul Eparhiilor colegii electorale. Aici, delegații consiliilor parohiale vor vota preoți și mireni care for forma componența Adunărilor Eparhiale.

Despre modul de organizare a scrutinului eparhial aflăm de la Părintele Lector Alexandru Gherasim, profesor pe specializarea Drept canonic bisericesc la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București: „Fiecare Eparhie este împărțită în zece Circumscripții electorale și Chiriarhul locului desemnează pentru fiecare Circumscripție câte un delegat care va avea funcția de președinte al Circumscripției electorale. În prima ședință din ziua alegerilor se alege în fiecare Circumscripție un reprezentant cleric, pentru că în adunare din numărul celor treizeci, o treime sunt clerici și două treimi sunt laici, fiind zece Circumscripții în fiecare Circumscripție vor fi aleși un cleric și doi mireni sau laici. Deci, în prima ședință se alege de către Colegiul electoral clerical. Acest Colegiu electoral clerical este constituit din toți preoții și diaconii în funcțiune din Circumscripția respectivă. Sub președinția delegatului eparhial care constituie un Birou electoral de Circumscripție prin alegerea a doi secretari și a încă doi preoți, persoane de încredere, se desfășoară votarea propriu-zisă. Votul este secret și fiecare participant, fiecare cleric alegător primește un buletin. Potrivit regulamentului el trebuie să înscrie pe buletin numele candidatului pe care dorește să-l aleagă”, informează Radio TRINITAS.

Părintele Alexandru Gherasim a explicat și care este componența Adunărilor Eparhiale și a spus: „Adunarea eparhială este aleasă la fiecare patru ani, deci, Mandatul acestui organism este de patru ani. Președintele Adunării Eparhiale ca de altfel al tuturor organismelor de la nivel eparhial este Chiriarhul locului, adică Episcopul sau Arhiepiscopul și din această adunare, pe lângă Arhiepiscopul Vicar sau Arhiereul Vicar care este membru de drept mai fac parte treizeci de membri aleși. Din cei treizeci de membri zece sunt clerici și douăzeci sunt mireni și toți au mandat de patru ani”.

Alte informații cu privire la desfășurarea alegerilor noilor membri ai Adunărilor eparhiale aflăm de la părintele Augustin Rusu, Consilier patriarhal – Cancelaria Sfântului Sinod: „În cadrul fiecărei eparhii trebuie organizate zece Circumscripții electorale la care sunt arondate parohiile din cuprinsul acestora. Fiecare Circumscripție electorală trebuie să aleagă prin colegiile electorale preoțești un cleric, iar la rândul lor prin Colegiile electorale mirenești doi membri mireni pe care îi deleagă în Adunarea eparhială”, informează TRINITAS TV.

Cei 30 de membri ai Adunării Eparhiale sunt aleși pe o perioadă de patru ani și pot avea cel mult două mandate. Aceste detalii le-a oferit tot părintele Augustin Rusu care a spus: „Alegerea în calitate de membri ai Adunărilor eparhiale constituie o chemare la lucrare misionară și nu este un drept și un privilegiu. Iar chemarea unor noi membri în Adunările eparhiale are ca scop bunul mers al vieții și activității bisericești, precum și dinamizarea lucrării misionare a tuturor membrilor Bisericii. Este pentru prima dată de când au loc alegeri pentru Adunările eparhiale în Biserica Ortodoxă Română pe baza noului Statut de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române în care se prevede că membrii clerici și mireni pot fi aleși pentru cel mult două mandate”.

Aceste foruri reprezintă organismele deliberative pentru toate problemele administrative, culturale, social – filantropice, economice și patrimoniale din Eparhii.

Comentarii Facebook


Știri recente