Alegerea domnitorului Constantin Brâncoveanu pe tronul Țării Românești

În timpul domniei lui Șerban Cantacuzino (1678-1688) în Țara Românească îl regăsim pe „nepotă-său, Costandin Brâncoveanul vel-logofăt” însărcinat cu diverse misiuni diplomatice. În Muntenia acelor vremuri, logofătul era unul dintre cei mai de seamă boieri din divan, imediat după marele ban. Crescut în familia Cantacuzinilor, Constantin Brâncoveanu era privit de unchiul său, Șerban Vodă, drept vrednic urmaș la domnie.

„Letopisețul Cantacuzinesc” prezintă mutarea la Domnul a lui Șerban Cantacuzino și alegerea lui Constantin Brâncoveanu ca domnitor al Țării Românești. Astfel aflăm că „plinindu-se doao săptămâni mesița octombrie 29 de zile, cursul anilor 7197 (1688, n.r.), luni dimineața, la 2 ceasuri din zi, pristăvitu-s-au Șerban-vodă, dându-și fericitul suflet în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu să-l pomenească!” Radu Greceanu confirmă că Șerban Cantacuzino „obșteasca datorie ș-au dat la leat 7197, luna lui octombrie 29 de zile” și arată că a lăsat „țării și politii multă jale, de vrednica stăpânire cu care în zilile mării-sale au domnit”. Radu Popescu, cronicar de casă al boierilor Băleni, adversarii Cantacuzinilor, lansează ipoteza că domnul a fost otrăvit chiar de fratele său: „Eșit-au cuvântul atuncea și zicea cei mai mulți din oameni că l-au otrăvit Costandin stolnicul, frate-său și Costandin logofătul Brâncoveanul, nepotu-său. De care vreun adevăr atuncea nu să putea găsi, ce era îndoire sau va fi, sau nu va fi; iar târziu, prin multă vreame trecută, s-au dovedit acest lucru că singur Costandin stolnicul au mărturisit că el au omorât pă frate-său Șerban vodă”. Așadar, o mărturie importantă a unui cronicar rival îl disculpă pe Brâncoveanu de orice amestec în moartea unchiului său.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente