Alege Școala! la Timișoara

Preoți și diaconi din Protopopiatele Timișoara I și II au participat în perioada 16-17 februarie la sesiunea de formare de formatori în cadrul proiectului ‘Alege școala!’. Prin acest proiect se dorește prevenirea și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a delincvenței juvenile, prin dezvoltarea la nivel parohial a unor soluții alternative de tip ‘școala de duminică’.

După cum informează Ziarul Lumina, Ediția de Banat, în cadrul întâlnirii, organizată în trei sesiuni, au fost prezentate principiile didactice creștine, vocația de părinte în familie, impactul ‘culturii’ televizorului asupra educației copilului, criza valorilor și lipsa de modele în relația Biserică – Școală – Familie, drama abandonului școlar, reflecția și soluția pastorală a Bisericii, exigențe ale educației creștine la vârstele școlare, metode practice de educație religioasă în parohie. De asemenea, au fost prezentate filme catehetice și au fost urmați pașii pentru implementarea proiectului ‘Alege școala!’. Sesiunea de formare a fost susținută de pr. Sorin Lungoci, expert formator în cadrul proiectului, și de Gabriel Iordache, specialist relații sociale din partea organizației World Vision România. ‘Întâlnirea a fost constructivă pentru părinții care au participat la acest curs prin faptul că au fost dobândite cunoștințe noi, care îi vor ajuta în demersul catehetic pe care îl desfășoară în cadrul parohiei. Proiectul urmărește dezvoltarea unor comportamente și atitudini pozitive față de școală și semeni pentru copiii din mediul rural și urban, cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani, aceștia fiind asistați în însușirea educației morale de bază, în dezvoltarea motivației necesare rămânerii în școală, prin intermediul participării la școala de duminică, la concursuri și la tabere de creație’, a precizat pr. Sorin Lungoci, formator în cadrul proiectului.

Beneficiile și beneficiarii proiectului

‘Alege școala!’ propune o metodă de catehizare și un curriculum biblic adaptat vârstei și caracteristicilor specifice dezvoltării psihologice a copiilor și, totodată, vizează scăderea nivelului de toleranță față de abandonul școlar în familie, specializarea participanților în elaborarea și derularea de activități de informare, sensibilizare și prevenire. Acest proiect se desfășoară cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, fiind implementat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română, cu sprijinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 2.000 de preoți și profesori de religie și 18.000 de copii de vârstă școlară, aflați sub riscul abandonului școlar. Proiectul se încadrează în linia de finanțare a proiectelor strategice nr. 61, ‘A doua șansă în educație’, axa prioritară 2 ‘Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii’, domeniul major de intervenție 2.2 ‘Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii’. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Comentarii Facebook


Știri recente