Al IV-lea Congres al Facultăților de Teologie Ortodoxă din România a început la Palatul Patriarhiei

La Palatul Patriarhiei din Capitală s-a desfășurat astăzi, 27 septembrie, în Sala „Conventus”, a IV-a ediție a Congresului Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, informează Radio TRINITAS. Timp de două zile, reprezentanții instituțiilor de învățământ teologic superior vor susține prelegeri despre cercetarea teologică în spațiul universitar românesc.

Congresul a fost deschis astăzi de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Binecuvântăm pe toți participanții la al IV-lea Congres Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, organizat în Anul Omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei Românești, având ca temă principală ‘Cercetarea teologică astăzi’. Avem speranța că lucrările acestui Congres Național Teologic vor contribui la consolidarea colegialității și cooperării academice și la intensificarea comuniunii frățești între facultățile de teologie din Patriarhia Română care în noul context european al verificării competenței și performanței academicii în domeniul cercetării științifice sunt chemate la o activitate de cercetare mai temeinică, astfel încât teologia ortodoxă românească să fie apreciată și pe plan internațional”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

În cuvântul de deschidere, Patriarhul României a vorbit despre importanța cercetării teologice în societatea contemporană: „Fără cercetare studiul teologiei devine monoton, repetitiv, superficial, stereotipic și static. Prin cercetare nu doar se confirmă și se nuanțează ceea ce se cunoaște deja în teologie, ci se pot găsi conexiuni și sensuri noi ale textelor vechi sau legături noi între disciplinele teologice clasice, adesea prea izolate unele de altele în teologia scolastică. De asemenea, se deschid alte perspective de a prezenta în mod creator noi sensuri spirituale ale legăturii dintre textul sacru al Scripturii și al Tradiției și contextul socio-cultural al timpului prezent. Cercetarea nu este numai studiu, ci și discernământ sau selectare critică a informațiilor dobândite. Mai precis, în cercetarea teologică se va reține ceea ce este folositor pentru mântuire. Prin urmare, înnoirea care rezultă din cercetare ca aprofundare a însușirii adevărului de credință nu trebuie confundată cu inovația ca deviere de la dreapta credință a Bisericii lui Hristos aceasta fiind ‘stâlpul și temelia adevărului'”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, Preafericirea Sa a amintit despre necesitatea studierii vieții parohiilor din cuprinsul Patriarhiei Române: „O cercetare sistematică și temeinică a istoriei și vieții parohiilor românești din țară și din străinătate începând cu teze de licență, dizertații de masterat și teze de doctorat pe eparhii și mitropolii sau provincii, ar putea contribui mult la acumularea de informații, astfel încât mai târziu să poată fi elaborată și publicată o istorie a vieții parohiilor românești. Desigur, o astfel de lucrare trebuie să cuprindă și situația parohiilor de azi afectate de emigrație și imigrație, prozelitism eterodox, secularizare, sărăcie și alți factori negativi, dar și influențate pozitiv de noi metode de pastorație și comunicare, mai ales mediatică, de creativitatea și abnegația multor preoți și credincioși mireni din parohii”.

Comentarii Facebook


Știri recente