Al 78-lea Congres al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi

Cel de-al 78-lea Congres al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi a avut loc la Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal, Quebec, în perioada 28 iunie – 1 iulie 2012, potrivit romarch.org. Acest Congres a avut și o însemnătate aniversară, întrucât se împlinesc zece ani de la hirotonia și întronizarea IPS Nicolae ca Arhiepiscop. În timpul acestor zile ale Congresului au fost discutate și analizate multe probleme cu care se confruntă credincioșii români ortodocși din America de Nord în viața lor, dar s-a făcut și retrospectiva a 10 ani de slujire smerită.

Lucrările Congresului s-au desfășurat pe aceeași structură deja folosită în anul 2010. Prima parte, pe grupuri de lucru constituite în jurul comisiilor și organizațiilor auxiliare ale Arhiepiscopiei, a doua parte reprezentându-o lucrările propriu-zise ale Congresului.

Joi 28 iunie, începând cu orele 8.30 am, a avut loc ședința Consiliului Eparhial. Pe ordinea de zi s-au aflat subiecte cu privire la desfășurarea Congresului, dar mai ales reevaluarea statutului tuturor Misiunilor din Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi. După masa de prânz au avut loc conferințele AROLA (Asociația Auxiliară Ortodoxă Română a Doamnelor) și ROYA (organizația de tineret).

În deschiderea ședintei a avut loc și conferința cu tema „Boala și terapia ortodoxă” susținută de pr. prof. Nicolai Buga din Philadelphia, PA. Participarea PS Ioan Casian, cât și a părinților îndrumători Daniel Ene și Ion Gherman la conferință, a arătat importanța acestei organizații pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi. Doamna vicepreședinte Mihaela Țăpuc a prezentat bogata agendă și un raport de activitate al organizației pe 2010-2012 salutând și prezența a trei broșuri, două cu temele conferințelor susținute în ultimii doi ani (Slujirea preotesei și Vestimentația femeii creștine în Biserică) atât în română, cât și în engleză, precum și broșura cu tema Boala și terapia Ortodoxă în trei limbi, română, engleză și franceză. A fost ales noul comitet de conducere al AROLA (2012-2014), a fost prezentat și aprobat raportul financiar, bugetul 2013-2014, cât și programul de activități propus și aprobat pentru 2012-2014. Și conferința organizației de tineret ROYA a avut o prezență sporită propunându-și numeroase obiective în următorii doi ani. IPS Nicolae a condus întâlnirea fiind prezent și părintele îndrumător Nicolae Clempuș.

Timp de mai bine de trei ore, de la 5 după-amiaza, IPS Nicolae și PS Ioan Casian s-au întâlnit cu peste 48 de preoți participanți la Congres. S-au discutat rapoartele parohiilor, participarea acestora în lucrarea diferitelor departamente ale Arhiepiscopiei, precum și apariția unor broșuri și cărți liturgice cu referire la Taina Sf. Botez și Sf. Cununii, precum și textul Sf. Liturghii bilingv. La încheiere, părintele Daniel Ene a subliniat câteva rațiuni administrative, incluzând și progresul în completarea documentației parohiilor din arhivele Arhiepiscopiei.

Congresul a început vineri dimineața cu săvârșirea Sf. Liturghii prin co-liturghisirea în Catedrala Sf. Ioan Botezătorul a IPS Nicolae, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, împreună cu PS Ioan Casian de Vicina, episcop vicar, împreună cu părinții protopopi. Slujba parastasului a fost urmată de Slujba Te-Deum-ului pentru deschiderea lucrărilor Congresului. Ierarhii, preoții și delegații s-au rugat ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze lucrările acestui Congres. După masa de prânz a urmat o prezentare a Pr. Prof. Dr. Radu Bordeianu, profesor de Eclesiologie la Universitatea Duquesne din Pittsburgh, PA și președinte al Societății de Teologie Ortodoxă din America, cu tema Taina Sf. Maslu, o perspectivă teologică.

În jurul orei 3 ale după-amiezii, Congresul a fost deschis de către Înaltpreasfințitul Nicolae care a rostit un cuvânt de bun venit. După ce s-a făcut prezența a 96 de delegați, a fost aprobată Agenda și s-au constituit diferitele comisii (de analiză a rapoartelor parohiilor, comisia de nominalizare a noului Consiliu Eparhial, etc). Au fost aleși și secretarii Adunării. S-a aprobat de asemenea Procesul Verbal al Congresului Arhiepiscopiei din anul 2010.

S-a dat apoi citire mesajelor oficiale. Mesaje de salut au fost trimise din partea Congresului: Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; Înaltpreasfințitului Părinte Nathaniel, Arhiepiscopul Episcopiei Ortodoxe Române din America; Înaltpreasfințitului Părinte Demetrios, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Grecești din America și Congresului Arhiepiscopiei; Excelenței sale, Președintelui Statelor Unite al Americii, Barack Obama; Excelenței sale, Primului Ministru al Canadei, Stephen Harper; Excelențelor lor Domnului David Johnston, Guvernator General al Canadei, domnului Jean Charest, prim ministru al provinciei Quebec și domnului Gerald Tremblay, primar al Montreal-ului.

S-a dat apoi citire mesajelor primite cu ocazia aniversarii de 10 ani de la hirotonia și instalarea ca Arhiepiscop a IPS Nicolae. Cuvinte au fost primite de la PF Patriarh Daniel, IPS Mitropolit Teofan, IPS Mitropolit Serafim, IPS Arhiepiscop Demetrios, IPS Mitropolit Sotirios, IPS Mitropolit Jonah, IPS Mitropolit Nicholas,IPS Arhiepiscop Nathaniel, Excelențelor lor, Doamna Elena Ștefoi, Ambasador al României în Canada și Domnul Adrian Vierița, Ambasador al României în SUA, precum și din partea domnului Constantine M. Triantafilou, Director Executiv al IOCC.

Au urmat apoi rapoartele ierarhilor noștri. IPS Nicolae a prezentat un raport detaliat al activităților pastorale din ultimii zece ani. Acesta a inclus: vizitele în parohii, Adunările Generale ale Protopopiatelor, conferințele cu preoții, întâlnirile inter-ortodoxe și ecumenice, o varietate largă de evenimente speciale, precum și cele cu tineretul din Arhiepiscopie. Cu privire la programele Arhiepiscopiei, Înaltpreasfinția Sa a menționat activitățile caritabile în colaborare cu IOCC, hirotoniile de preoți și diaconi, noile parohii și misiuni. IPS Nicolae a subliniat frumoasele realizări din parohii, respectiv cumpărarea sau contruirea de noi biserici, cumpărarea de terenuri, lucrările de remodelare a unor biserici. Raportul amintește participarea la lucrările Sf. Sinod al BOR și la alte evenimente desfășurate în România. S-au subliniat apoi obiectivele următorilor 2 ani. PS Ioan Casian a susținut un raport al activităților pastorale din ultimii doi ani. A prezentat vizitele la parohii, întâlnirile de protopopiat, conferințele și simpozioanele la care a participat, precum și cele pan-ortodoxe sau ecumenice. Preasfinția sa a împărtășit apoi viziunea sa asupra creșterii Arhiepiscopiei, noile parohii și misiuni. Delegații au primit cu bucurie aceste rapoarte atât pentru complexitatea lor, cât mai ales pentru grija și dragostea pe care Înaltpreasfinția Sa Nicolae, respectiv Preasfinția Sa Ioan Casian le-au arătat, prin eforturi neostenite, față de credincioșii Arhiepiscopiei.

Atât IPS Nicolae cât și PS Ioan Casian au împărtășit apoi gânduri cu privire la Adunarea Episcopilor Ortodocși Canonici din America de Nord și Centrală și la năzuințele pe care Adunarea, prin comitetele pe diferite aspecte, le are pentru următoarea perioadă.

Ultima sesiune a zilei de vineri a fost dedicată discutării raportului deosebit al Comisiei de educație a Arhiepiscopiei. Părintele Daniel Ene împreună cu doamna Anca Munteanu au adus în fața tuturor delegaților realizările Comisiei de educație creată la sfârșitul anului 2009. Atenția Comisiei a mers asupra a trei mari proiecte: (1) Adunarea informațiilor privitoare la statutul educației religioase din parohiile noastre și dezvoltarea de strategii pentru îmbogățirea și susținerea în anumite cazuri, prin programe speciale, a parohiilor cu probleme în acest sens; (2) Prezența Olimpiadei de Religie deja la ediția a treia, ținută atât la nivel local (parohial) cât și pe centru metropolitan; (3) Tabăra de vară pentru copii anul acesta la Emlenton, PA. S-a discutat lărgirea Comisiei de la 5 membrii la 9, precum și dinamizarea lucrării educației astfel încât în următorii doi ani toate parohiile și misiunile Arhiepiscopiei noastre să aibă Școală Parohială și un interes deosebit în educația copiilor.

Următoarea sesiune a Congresului, sâmbătă dimineața 30 iunie 2012, s-a deschis prin conferința susținută de părintele Daniel Sandu de la parohia Sf. Gheorghe din Saint Hubert, QC cu tema: Îngrijirea bolnavilor în Biserica Ortodoxă. Înaltpreasfințitul Nicolae a adresat apoi un cuvânt de bun venit noilor delegați sosiți, iar apoi a cerut părintelui Nicholas Apostola să prezinte raportul privind Dialogul cu Episcopia Ortodoxă Română din America.

Părintele Apostola s-a referit la Raportul Comisiei de Dialog făcut public înaintea începerii lucrărilor Congresului. Raportul a fost discutat la conferința preoților, iar acum Congresul trebuie să-și exprime părerea.Luând în considerare mai multe opinii, Congresul a votat o rezoluție în trei puncte: (1) Se consideră că procesul de due diligence și-a îndeplinit scopul și intenția sa de a verifica reprezentările legale și financiare prezentate de cele două eparhii, și, ca atare, acest proces este închis; (2) S-a exprimat dorința de a se deschide o nouă etapă în dialogul cu ROEA, concepută pentru a construi încrederea între clericii și credincioșii episcopiilor noastre, etapă bazată pe metodologii acceptate și dovedite de consolidare a încrederii și de rezolvare a disputelor, etapă caracterizată printr-un proces de deschidere și transparență, inclusiv prin întâlniri regulate față către față, atât ale clerului cât și ale altor organisme de guvernare; (3) Arhiepiscopul este rugat să studieze căile și mijloacele prin care acest proces de dialog cu ROEA poate fi inițiat.

Într-o problemă conexă, Congresul a votat stabilirea unei comisii care să analizeze dorința de a stabili o Mitropolie Ortodoxă Română în America de Nord. Comisia va prezenta un raport la Congresul din 2014 cu recomandările privind viabilitatea propunerii, precum și pașii necesari pentru punerea în aplicare.

A urmat raportul Departamentului de publicații și comunicare al Arhiepiscopiei noastre. Raportul a fost susținut de părintele Daniel Ene. Arhiepiscopia publică Almanahul Credința, Revista Credința și Buletinul electronic lunar. În prezent putem spune că multe din proiectele propuse la Congresul din 2010 s-au realizat. Sunt finalizate broșurile despre Sfintele Taine ale Botezului și Cununiei, textul bilingv al Sf. Liturghii, precum și Monografia Arhiepiscopiei. Broșurile despre taina Sf. Maslu și îngrijirea bolnavilor, la fel ca și textul privind casătoriile mixte sunt aproape de finalizare. Ultima corectură a Liturghierului bilingv a fost prezentată atât preoților, cât și delegaților la Congres. Această nouă ediție este destinată în primul rând pentru folosul credincioșilor pentru a urmări și participa la Sf. Liturghie. Comentariile și sugestiile primite vor fi incluse în textul care este programat pentru publicare la sfârșitul lunii august.

Rapoartele financiare pentru cei doi ani 2010-2011 au fost prezentate și analizate împreună cu rapoartele financiare pentru primele 5 luni din 2012. Deși Arhiepiscopia s-a încadrat în buget, procesul de închidere a cazului din Windsor a pus o presiune foarte mare asupra finanțelor Arhiepiscopiei. Două propuneri au fost introduse pentru a ajuta la soluționarea acestei greutăți financiare. Prima este vânzarea Catedralei din Chicago comunității locale. Consiliul Eparhial a discutat și a aprobat în trecut organizarea și incorporarea locală a comunității din Chicago ca și parohia Sfinții Constantin și Elena. Astfel, după studierea viabilității financiare a propunerii de a vinde/transfera proprietatea comunității locale, Consiliul a decis să recomande Congresului aprobarea vânzării. Parte a acordului include și un contract pe termen lung (10 ani) de închiriere a reședinței și a birourilor de către Arhiepiscopie. După analizarea și discutarea acestei propuneri, Congresul a votat să aprobe propunerea. A doua propunere s-a referit la creșterea contribuției anuale a parohiilor către Arhiepiscopie. În plus față de vânzarea proprietății din Chicago, a fost discutată și aprobată propunerea de a crește contribuția anuală pentru fiecare membru pe care parohiile o plătesc Arhiepiscopiei. În cele din urmă, Congresul a analizat și aprobat bugetul pentru 2013-2014 propus de către Consiliul Eparhial.

În ultima sesiune a celui de-al 78-lea Congres al Arhiepiscopiei au fost făcute scurte prezentări ale Adunărilor de Protopopiat de către fiecare Părinte Protopop cu încărcătura pozitivă pe care au adus-o aceste întâlniri în omogenizarea și apropierea Parohiilor.

Părintele Nicolai Buga și părintele Daniel Sandu au prezentat apoi rapoartele parohiilor cu exprimarea câtorva propuneri. Doamna Președintă AROLA, Elena Bront de Avila a prezentat apoi raportul organizației de femei a Arhiepiscopiei noastre, precum și năzuințele de viitor. O nouă structură a comitetului executiv a fost aleasă: Președinte: Elena Bront de Avila; Vicepreședinte: Psa. Mihaela Țăpuc; Secretară: Magdalena Pătru; Casieră: Psa. Flavia Ene; Responsabile comunicări: Estul SUA, Geta Alexandru; Centrul SUA, Psa Luiza Rusu; Vestul SUA, Ecaterina Chirică; Estul Canadei Psa. Alexandra Săndulescu; Vestul Canadei, Psa. Ligia Dragomir. Îndrumători spirituali sunt părintele Daniel Ene și părintele Ion Gherman.

La cel de-al 78-lea Congres al Arhiepiscopiei întâlnirea tinerilor (ROYA) a fost de succes. La întâlnire au participat reprezentanți din 12 parohii, dintre care doi au fost aleși ca vice-președinți, iar alții în funcții administrative pentru a ajuta pe părintele spiritual Pr. Nicolae Clempuș și președinta Ana Radu în organizarea întâlnirilor la nivelul Arhiepiscopiei.

Urmând recomandării Comisiei de nominalizare, următoarele persoane au fost alese de Congres pentru a face parte din Consiliul Eparhial pentru o perioadă de doi ani. Clerici: Pr. Daniel Adrian Ene, Pr. Călin Barbolovici, Pr. George Săndulescu, Pr. George Bâzgan. Membrii laici: SUA- Leonard von Rommel, Alexandru Suba, Constantin Alexandru, Anca Munteanu; CANADA- Doru Gânscă, Sorin Jemna, Adrian Pătru, Marius Mihălceanu. Alături de acești noi aleși membri ai Consiliului se află membrii din oficiu ai Consiliului, Ierarhii, cei cinci protopopi, președinta AROLA (Elena Bront de Avila) și președinta ROYA (Ana Radu). Au fost nominalizați Vicar: P.C. Pr. Nicholas Apostola și Secretar Eparhial: P.C. Pr. Daniel Adrian Ene.

Înaintea închiderii Congresului, Înaltpreasfinția Sa Nicolae a mulțumit tuturor delegaților pentru jertfa pe care au făcut-o participând la Congres. Lucrările s-au încheiat și delegații s-au pregătit pentru slujba Vecerniei. Ziua sfântă de duminică a adus dimpreună ierarhi, preoți, delegați și sute de credincioși la slujba Sf. Liturghii din Catedrala Sf. Ioan Botezătorul din Montreal, QC. Lucrările Congresului s-au încheiat printr-un Banchet festiv organizat de minunata familie de credincioși formată în jurul Catedralei care au trudit toate aceste zile la buna desfășurare a celui de-al 78-lea Congres al Arhiepiscopiei.

Comentarii Facebook


Știri recente