† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, FOAME ȘI SETE DUPĂ DUMNEZEU. Înțelesul și folosul postului, Ed. BASILICA, București, 2008

Cartea ‘Foame și sete după Dumnezeu. Înțelesul și folosul postului’, urmărește trei direcții principale: 1) o mai bună cunoaștere a vechimiii postului în istoria umanității și în viața Bisericii; 2) o subliniere a importanței postului în pregătirea credincioșilor pentru marile sărbători ale Bisericii, mai ales pentru Sfintele Paști; 3) o redescoperire mai sigură a postului ca izvor de bucurie și de sfințire a vieții creștine.

În același timp, această carte este o călăuză spirituală în urcușul duhovnicesc interior al credincioșilor ortodocși spre lumina Sfintelor Paști, spre bucuria Învierii lui Hristos, întrucât acest urcuș este el însuși înviere sau ridicare a omului din moartea și mormântul păcatului ca existență posesivă și egoistă, pentru a redobândi libertatea de a iubi pe Dumnezeu în rugăciune și pe oameni în fapte bune. Textele biblice și compozițiile liturgice din perioada Triodului sunt pentru noi izvoare de lumină, iar părinții Bisericii, ca totdeauna, sunt învățătorii noștri pe calea mântuirii. La școala lor, a pocăinței și a sfințeniei, ne cheamă paginile acestei cărți.

Detalii: www.editurapatriarhiei.ro

Comentarii Facebook


Știri recente