Adunarea Națională Bisericească la Patriarhie

În Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a avut loc ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești a Bisericii Ortodoxe Române.

După citirea apelului nominal, ședința a fost deschisă de Patriarhul României.

După deschiderea ședinței a urmat desfășurarea lucrărilor pe Comisii: Comisia administrativ-juridică și de validare (Sala „Sanctus Dionysius Exiguus”); Comisia socială și pentru comunicații media (Sala „Sanctus Iohannes Cassianus”); Comisia culturală și educațională (Sala „Sanctus Niceta Remesianae – Episcopus); Comisia economică, bugetară și de patrimoniu imobiliar – bunuri bisericești (în Sala „Sanctus Princeps Stephanus Magnus); Comisia pentru românii ortodocși de peste hotare (Sala „Sancta Parascheva). Apoi, la reluarea lucrărilor în plenul Adunării Naționale Bisericești au fost prezentate rapoartele acestora. De asemenea, au fost rostite cuvântări în plen.

Membrii Adunării Naționale a Bisericii Ortodoxe Române au examinat raportul anual al Consiliului Național Bisericesc, referitor la activitatea Bisericii Ortodoxe Române din anul trecut.

La final, Patriarhul României a prezentat concluziile: „Anul 2013, consacrat în Biserica Ortodoxă Română ca An omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena și an comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae, a fost unul rodnic în activități pastorale și sociale, puse în slujba credinței ortodoxe și a multor oameni bolnavi, săraci sau aflați în dificultate. Susținerea acestor activități multiple ale Bisericii Ortodoxe Române nu este însă o lucrare ușoară, ci necesită multă dăruire de sine și răbdare din partea celor angajați în misiunea ei „.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit și despre obstacolele întâmpinate în desfășurarea activității Bisericii: „blocarea temporară a liniilor de finanțare europene, blocarea multor posturi în cadrul administrațiilor locale, care reprezintă principalii parteneri ai Bisericii, sărăcia generată de criza economică și numărul crescând de solicitanți de servicii medico-sociale”.

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a mai spus că prin credință, iubire milostivă și hărnicie se poate sluji aproapele.

„Faptul că anumite așezăminte social-filantropice cu posibilități materiale modeste reușesc, totuși, să dezvolte și să susțină servicii sociale cu caracter permanent la standardele cerute de legislația europeană în vigoare constituie o încurajare și o speranță că, prin credință, iubire milostivă și hărnicie, putem aduce la îndeplinire porunca Domnului nostru Iisus Hristos de a sluji aproapelui”, a spus Preafericirea Sa.

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a mulțumit, la final, tuturor celor care au ajutat Biserica anul trecut.

„Aducem mulțumiri membrilor Adunării Naționale Bisericești pentru activitatea desfășurată la ședințele anuale la care au participat și vă dorim ajutorul lui Dumnezeu ca să ajutați în continuare, indiferent dacă statutul nu mai permite unora să mai fie realeși pentru că au deja două mandate. Deci, noi continuăm misiunea începută chiar dacă nu mai suntem membrii de drept sau de onoare într-o Adunare Național Bisericească”, a mai spus Preafericirea Sa.

Adunarea Națională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale, format din membrii Sfântului Sinod și din câte trei reprezentanți (un cleric și doi mireni) ai fiecărei eparhii.

Comentarii Facebook


Știri recente