Adunarea Generală a Asociației Filantropia – Severin

În Sala de festivități „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului și Strehaiei, a avut loc, joi, 23 februarie 2012, începând cu orele 16:30, Adunarea Generală a Asociației „Filantropia”, a precizat Cătălin Cernătescu.

Evenimentul s-a desfășurat în conformitate cu statutul Asociației cap.5, art.24, și a debutat prin rostirea unei rugăciuni comune.

Președintele Asociației, părintele George Daniel Achim, Consilier al Sectorului Cercetare – Dezvoltare, a ținut să mulțumească tuturor membrilor și colaboratorilor care au făcut posibilă realizarea a numeroase acțiuni pe tărâm social, exprimându-și dorința ca și anul acesta proiectele să fie duse la bun sfârșit cu ajutorul lui Dumnezeu.

De asemenea, părintele George Smeu, Consilier Social la Centrul Eparhial al Episcopiei Severinului și Strehaiei și Director Executiv în cadrul Asociației Filantropia, a realizat o retrospectivă a tuturor proiectelor care s-au aflat pe masa de lucru a Asociației.

În ceea ce privește ordinea de zi, au fost discutate multiple aspecte, prezentându-se raportul de activitate pe 2011 și situația financiară, propuneri și prevederi pe 2012 (Obiective strategice și prevederi bugetare).

În cadrul întrevederii membrilor Filantropia au fost propuse în vederea aderării la Asociație mai multe persoane orientate către latura social-filantropică a Bisericii.

Dintre proiectele anului 2011: 2% îl dai tu, restul îl facem noi”, Campania de strângere de fonduri „Dăruiește bucurie!”, „Hristos, Prietenul copiilor!”, „Întreprinderi sociale pentru incluziune socială”, acțiunea „Carte pentru suflet”, Spectacolul „De la inimă la inimă!”, ediția a VIII-a, proiectul „Centrul resursă pentru voluntarii din Drobeta Turnu Severin”, „Centrul de informare pentru persoanele cu deficiență de vedere Didim cel Orb din Dr. Tr. Severin”, „Centrul de informare și comunicare pentru persoanele cu deficiență de auz și vorbire „Sfântul Moise Proorocul” din Dr. Tr. Severin, Centrul informațional pentru copii și tineri din mediul rural, „Sf. Irina”, din localitățile Bahna și Vânjuleț.

Tot în anul 2011, s-a finalizat procesul de verificare a conformității administrative și eligibilității a proiectului „Reabilitare și dotare centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice în localitatea Balta”, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, domeniul de intervenție 3.2. / Reabilitarea/ modernizarea /dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Proiectul a fost declarat conform și eligibil și se află pe lista de așteptare.

Asociația Filantropia Severin este o asociație creștin-ortodoxă, de asistență socială și filantropică, cu caracter nonguvernamental, nonprofit, independent și apolitic.

Scopul Asociației îl reprezintă diminuarea suferinței nevoiașilor și ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în general, și, în special, ale categoriilor sociale defavorizate.

Activitatea Asociației „Filantropia – Severin” s-a orientat încă de la început în pregătirea resursei umane, prin participarea la diferite cursuri de specialitate, precum și pe dezvoltarea organizațională printr-un proiect inițiat de CENTRAS.

Comentarii Facebook


Știri recente