Adunarea Generală a Asociației Ecumenice a Bisericilor din Romania – AIDRom

Marți, 24 martie 2009, reprezentanții Bisericilor: Ortodoxă Romană, Evanghelică CA, Reformată, Evanghelică Lutherană și Armeană s-au întrunit în cadrul celei de a 15-a Adunări Generale a Asociației Ecumenice a Bisericilor din Romania – AIDRom.

Adunarea Generală anuală a avut pe agenda întrunirii ca principale teme de discuție:

1. Raportul anual al Președintelui AIDRom, Înaltpreasfințitul Nifon, Arhiepiscop și Mitropolit;

2. Raportul anual al Secretarului Executiv AIDRom, Christian Peter Teodorescu și al coordonatorilor de departamente;

3. Evaluarea rezultatelor strategiei 2006-2008;

4. Auditul situației financiare 2008 și aprobarea bugetului pentru anul 2009.

Rapoartele de activitate au reliefat rezultatele deliberativului și executivului AIDRom de a duce la îndeplinire Strategia 2006-2008. S-au subliniat realizările importante în domeniul programelor ecumenice, de formare, sociale, de mediu, de urgență și ajutor în caz de calamități, precum și în domeniul minorităților, al drepturilor omului și al dezvoltării capacității Bisericilor de a implementa programe în comunități.

În raportul său, Președintele AIDRom, Înaltpreasfințitul Nifon, a subliniat:

1. Realizările obținute în perioada Strategiei 2006-2008;

2. Aspecte privind dezvoltarea strategică și instițutională a AIDRom, precum și reperele majore ale tendințelor de dezvoltare conform noii Strategii 2009-2011;

3. Realizările programelor de dezvoltare dar și nevoia de o mai mare implicare a AIDRom în programele regionale, în special în Balcani, Republica Moldova și Ucraina, precum și o mai structurată mobilizare în privința combaterii traficului de ființe umane, a respectării Drepturilor Omului și a combaterii discriminărilor de orice fel;

4. Reperele și resursele spirituale care au motivat solidaritatea creștină în derularea programelor de asistare a comunităților și grupurilor aflate în situație de risc;

5. Rezultatele pe care le-a obținut AIDRom în programele de creștere a capacității Bisericilor în vederea absorbției fondurilor europene.

Deasemenea, Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța dialogului ecumenic și a relațiilor interconfesionale din Romania, accentuând faptul că dialogul trebuie dublat de cooperarea practică și de o mai vizibilă solidaritate socială. Bisericile sunt chemate să se straduiască pentru găsirea resurselor și mijloacelor adecvate în vederea unei mai eficiente cooperări în domeniul social. Au fost, pe rând, dezbătute și aprobate rapoartele prezentate de către coordonatorii de departamente: Formare Ecumenică, Ajutor Inter-Bisericesc și Dezvoltare, Mediu și Schimbări Climatice, Răspuns de Urgență în caz de calamități, Educație și Formare pentru Dezvoltare Pace și Reconcilere. Bugetul pentru 2009 și planurile de acțiune au fost de asemenea dezbătute și aprobate.

Adunarea Generală a abordat două teme de importanță majoră pentru Bisericile din România:

1. Problema migrației a fost supusă atenției Adunării Generale de către Doamna Doris Peshke, Secretar General al Comisiei Bisericilor pentru Migranți în Europa de la Bruxelles, în contextul declarării anului 2010 ca an al Migrației în Europa.

2. Tema ecumenică, în perspecitva Adunării Generale a Conferinței Bisericilor Europene, care va avea loc la Lyon, în iunie 2009, a fost abordată de către Diacon Profesor Dr. Ioan Caraza, Secreatarul General a Societății Biblice Interconfesionale din România, care a susținut referatul cu tema: „Suntem chemați la o singură nădejde”.

Adunarea Generală s-a încheiat prin adoptarea prezentului comunicat, care va fi remis prin reprezentanții oficiali tuturor Bisericilor Membre, instituțiilor de presă bisericești și laice.

Sursa: Asociația AIDRom

Comentarii Facebook


Știri recente