Adunarea Episcopilor Ortodocși Canonici din America De Sud

La Caracas, Venezuela a avut loc în perioada 5-7 noiembrie 2012 A treia întâlnire a Episcopi Ortodocși Canonici din America de Sud. În cele ce urmează vă prezentăm declarația finală, document preluat de pe site-ul romarch.org:

Declarație finală

A treia întâlnire a Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din America de Sud a avut loc în Caracas, capitala Republicii Bolivariene a Venezuelei, sub auspiciile și călduroasa invitație a președintelui Adunării, IPS Mitropolit Athenagoras de Mexic al Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol. Întâlnirea a început cu oficierea Sf. Liturghii în biserica Adormirii Maicii Domnului din Cararas. Președintele a deschis sesiunea și a prezentat noii membrii ai Adunării Episcopilor. În continuare, IPS Mitropolit Tarasios din Buenos Aires a vorbit despre activitatea și misiunea Adunării bazată pe Psalmul 132, 1: „Iată, cât de bine și de plăcut este atunci când frații locuiesc împreună!” Dintre cele șase jurisdicții canonice ortodoxe din America de Sud au participat la reuniune cinci (Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, Patriarhia Moscovei, Patriarhia Serbiei, Patriarhia Română, Biserica Autocefală din Polonia), fiind absenți ierarhii din jurisdicția Patriarhiei Antiohiei.

Lucrările Adunării au început cu un raport detaliat despre cele întâmplate de la întâlnirea anterioară. S-au prezentat, de asemenea, motivele absenței fraților ierarhi din Patriarhia Antiohiei, membrii Adunării exprimându-și, în unanimitate, părerea de rău pentru această absență. Totodată, membrii și-au înnoit angajamentul de colaborare dintre jurisdicțiile din cadrul Adunării. Astfel, s-a reconfigurat Comitetul Executiv al Adunării și s-au stabilit mai multe Comitete de lucru având mandat până la următoarea întâlnire.

Analizând Agenda propusă de președinte, ierarhii participanți la Adunare au afirmat necesitatea ca, în aceste vremuri de criză morală, etică, economică și în special spirituală în lume în general, și în America de Sud în special, creștinii, mai ales cei ortodocși, să rămână uniți și solidari unii cu alții în duh de împlinire și dragoste în conformitate cu mesajul Mântuitorului Iisus Hristos. Unitatea, armonia și împreuna lucrare dintre ortodocșii din America de Sud sunt elementele mărturiei Ortodoxiei, a identității sale exprimată prin activitatea Adunării Episcopilor. Adunarea și-a exprimat, de asemenea, intenția de a iniția un dialog de iubire și frățietate cu Biserica Romano-Catolică prin Conferința Episcopilor pentru America Latină, precum și cu alte biserici surori din întregul Consiliu Latino-American al Bisericilor Creștine din America Latină.

Adunarea dorește să mulțumească IPS Athenagoras, Mitropolit de Mexic și Exarh al Patriarhiei Ecumenice din Caraibe, pentru ospitalitate și grija organizării întâlnirii. Ierarhii și-au exprimat recunoștința față de membrii comunității elene din Caracas pentru dragostea pe care au arătat-o față de toți participanții la Adunare. În cele din urmă, ierarhii au adresat un cuvânt comunităților lor din America de Sud, binecuvântând împreuna lucrare a tuturor și îndemnându-i să urmeze aceeași paradigmă pentru răspândirea luminii Ortodoxiei în aceste teritorii.

Ierarhii Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din America de Sud :

IPS Mitropolit Athenagoras de Mexic, președinte (Patriarhia Ecumenică)

IPS Mitropolit Tarasie de Buenos Aires (Patriarhia Ecumenică)

IPS Arhiepiscop Ieremia de Aspendos (Patriarhia Ecumenică)

PS Episcop Iosif de Patara (Patriarhia Ecumenică)

PS Episcop Pangratie de Skopelos (Patriarhia Ecumenică)

IPS Arhiepiscop Iustinian (Patriarhia Moscovei)

IPS Arhiepiscop Nicolae (Patriarhia Română)

IPS Arhiepiscop Hrisostom (Biserica Autocefală din Polonia)

PS Episcop Ambrozie (Biserica Autocefală din Polonia)

Preotul Alexandru (reprezentând pe IPS Mitropolit Amfilohie din Patriarhia Serbiei)

Comentarii Facebook


Știri recente