Adunarea eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

Sâmbătă, 1 decembrie 2012, a avut loc la Jönköping, Suedia, în biserica Parohiei Ortodoxe Române „Acoperământul Maicii Domnului și Sfinții Cuvioși Daniil Sihastrul și Paisie de la Neamț”, ședința Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, prezidată de Preasfințitul Părinte Episcop Macarie.

Preoții și delegații parohiilor episcopiei, reuniți în jurul arhiereului, au avut bucuria de a participa la Slujba de Tedeum care a precedat lucrările Adunării Eparhiale și a marcat și în biserică sărbătoarea Zilei Naționale a României. Festivitățile prilejuite de această sărbătoare au început în aceeași zi, mai devreme, la Biblioteca orașului Jönköping unde au avut loc diferite manifestări culturale, fiind prezenți Preasfințitul Episcop Macarie, dl Mats Green, Prefectul zonei Jönköping, dl. Mihai Blaj, Consulul României la Stockholm.

Membrii Adunării Eparhiale au luat act cu mulțumire către Milostivul Dumnezeu de lucrarea misionară, pastorală, administrativă și socială realizată în anul precedent în Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord. Cunoscând activitatea pastorală și misionară din fiecare parohie, ierarhul a prezentat bilanțul întregii eparhii. Fiind consolidată organizarea administrativă prin recunoașterea oficială a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord de către statul suedez, întreaga eparhie se poate manifesta ca entitate religioasă în relațiile cu întreaga societate scandinavă. În acest context, s-a putut finaliza și proiectul de achiziționare a imobilului pentru Centrul eparhial din Stockholm. A fost un prilej ca Preasfințitului Macarie în asentimentul tuturor membrilor Adunării Eparhiale să reînnoiască mulțumirile față de Patriarhia Română și Guvernul României pentru sprijinul consistent în realizarea acestui proiect.

Fiind prezent în fiecare parohie de mai multe ori pe parcursul anului trecut, Preasfințitul Macarie a putut observa și evalua activitatea pastoral-misionară și pulsul vieții religioase a fiecărei parohii. Astfel a reușit să sintetizeze și să prezinte, comparativ și cu ceilalți ani, faptul că parohiile vechi s-au consolidat și cele noi și-au dovedit necesitatea prezenței lor în misiunea episcopiei prin slujirea cu consecvență a Sfintelor Taine și Laude în biserici și a Ierurgiilor la casele credincioșilor. Semnale pozitive a primit chiriarhul din partea numeroșilor credincioși, motiv pentru care arhiereul i-a felicitat pe preoții săi destoinici și a mulțumit Marelui Arhiereu pentru ajutorul și ocrotirea eparhiei. Așa cum spunea Preasfinția Sa, merită felicitată și amplificată misiunea catehetică din fiecare parohie, cu atât mai mult cu cât fenomenul căsătoriilor mixte este o constantă iar prezența credincioșilor neortodocși dar și a celor botezați în credința ortodoxă dar necunoscători ai credinței trebuie să fie în atenția noastră. De asemenea, în 2011 s-a derulat proiectul pastoral și social „Consolidarea familiei” pentru susținerea valorilor familiei creștine în societatea secularizată.

A fost prezentată partea economică a eparhiei concluzionând că deși sunt multe greutăți financiare, frumoasa misiune pastorală trebuie continuată și amplificată. Preasfințitul, amintind de jertfa înaintașilor, a încurajat pe preoții și credincioșii, membrii Adunării Eparhiale, arătându-le că și prin jertfa noastră îl aducem pe Hristos nu numai pe masa Sfântului Altar, ci și în sufletele și casele credincioșilor. În cadrul sectorului social-filantropic au fost prezentate activitățile mai multor parohii, activități cum ar fi:

– Picătura de jertfă care răscumpără oceanul nepăsării”, proiect în cadrul căruia s-au organizat colecte în bani, medicamente și produse pentru ajutorarea unor familii sărace din România.

– „O familie parohială pentru fiecare”, activitate care angajează pe credincioșii parohiei să ajute benevol o serie de copii orfani din România.

-„Agapa fratelui” acțiune duminicală, în biserică după Sfânta Liturghie, de colectare a alimentelor necesare pentru cantina socială.

– „În pace să ieșim” misiune ce angajează pe credincioși de a vizita pe cei bolnavi și singuri, împărtășindu-le din pacea, bucuria și lumina pe care tocmai au primit-o la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

După prezentarea unor astfel de referate Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a felicitat inițiativa preoților și credincioșilor implicați în acestea apreciind dinamismul crescând al parohiilor din cuprinsul eparhiei.

Pe plan cultural s-au organizat mai multe conferințe, întruniri și simpozioane, unele dintre acestea fiind în colaborare cu alte instituții din țările scandinave. Pe toate acestea Preasfințitul Macarie le-a încurajat și o parte le-a susținut personal, iar preoții s-au implicat în organizarea și găzduirea lor, an de an, crescând interesul atât al preoților, cât și al credincioșilor, în special al tinerilor pentru astfel de manifestări culturale. Revista eparhială „Candela Nordului”, editată bilingv, în română și în engleză, a devenit o emblemă pentru eparhie și și-a conturat un stil apreciat nu numai de enoriașii episcopiei dar și de persoane din afară care au apreciat laudativ efortul unei eparhii atât de departe de țară de a oferi o revistă atât de prețioasă și cu un conținut bogat.

Tinerii din Centrul pentru tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” pe lângă implicarea lor în viața liturgică, misionară și filantropică au finalizat câteva proiecte printre care atelierele de pictură, vitraliu, broderie și sculptură. Desigur, cel mai mult s-au implicat în organizarea taberelor în țările scandinave și în special a taberei de la Mănăstirea Tismana, unde au fost invitați să le vorbească Preasfințitul Episcop Macarie și câțiva părinți din țară, tema fiind „Familia creștină, bucuria firească a vieții în Hristos”.

Centrul de pelerinaj „Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești” a organizat mai multe pelerinaje la hramurile parohiilor din eparhie și la hramul episcopiei și alte două pelerinaje „la obârșiile românești”, la mănăstirile și bisericile din România. Ambele pelerinaje au fost încununate de popas duhovnicesc pe colina Patriarhiei Române, pelerinii având prilejul să se închine și la sfintele moaște din Catedrala Patriarhală și să primească binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României.

După ce a fost prezentat bilanțul pe anul 2011 Preasfințitul Părinte Macarie a mulțumit Atotmilostivului Dumnezeu și colaboratorilor săi, atât clerici, cât și mireni, care prin implicarea lor au făcut posibile aceste realizări. Prezentarea bilanțului a fost prin el însuși un imbold pentru cei ce s-au angajat și pe anul 2012 în proiectele deja începute și în proiectele noi cum ar fi:

-Centrul pentru tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” are în derulare pentru anul 2012, pe lângă cele amintite mai sus, spre exemplu, întruniri catehetice, tabere de vară și iarnă, și concerte susținute de Grupul coral „Credo” al episcopiei, atât în biserici și instituții culturale, cât și în așezăminte sociale și spitalicești;

-Centrul de pelerinaj „SfântulCuvios Antipa de la Calapodești” și-a îmbogățit proiectele pe 2012, unele deja realizate, cum ar fi pelerinajul la sfinții vindecători din Grecia și România și altele care așteaptă să fie împlinite;

-Revista „Candela Nordului” care în anul 2012 va apărea în planul noii edituri „Felicitas”. Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord a decis ca toate lucrările sale editoriale să apară sub egida unei edituri înregistrată ca atare. La recomandarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel editura eparhiei noastre va purta numele „Felicitas” și în primul plan editorial, pe lângă revistă, vor fi publicate în primul rând cărți ce doresc să facă legătura între spiritualitatea și cultura românească și cea scandinavă;

-la Centrul eparhial din Stockholm se află în derulare proiectul de punere în valoare a spiritualității și culturii românești, prin constituirea unui fond etnografic ce cuprinde costume tradiționale românești, sub directa purtare de grijă a Preasfințitului Episcop Macarie. Straiele strămoșești sunt îmbrăcate de credincioși, și mai ales de tineri, aproape la toate evenimentele eparhiei.

În cadrul Adunării Eparhiale a fost programată și o conferință cu tema: „Boala și suferința trupului-medicament pentru vindecarea și înnoirea sufletului”, susținută de Părintele Ioan Cojanu, Starețul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia care s-a încheiat cu un dialog între toți participanții, după cum ne informează Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.

Comentarii Facebook


Știri recente