Adunarea Eparhială a Episcopiei Caransebeșului

La reședința episcopală din Caransebeș a avut loc sâmbătă, 4 februarie 2012, ședința anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Caransebeșului. Deschiderea sesiunii s-a făcut prin săvârșirea slujbei de Te-Deum specifice, de către Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, în paraclisul episcopal cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta centrului eparhial, potrivit episcopiacaransebesului.ro. După săvârșirea slujbei, în sala de festivități „Episcop Elie Miron Cristea” a centrului eparhial, părintele Alin Câmpean consilier administrativ-bisericesc a prezentat raportul general pe anul 2011 dimpreună cu darea de seamă pe același an.

În anul 2011, activitatea organelor eparhiale a fost una bogată. Dintre deciziile mai importante se pot aminti numirea personalului clerical și neclerical în eparhie, precum și continuarea cursurilor de formare și perfecționare în profesia de muzeograf în cadrul Proiectului strategic european „Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea și promovarea patrimoniului cultural național” și amenajarea Centrul de perfecționare a resurselor umane – Caransebeș. Un aspect important l-a constituit finalitatea cursurilor pentru dobândirea competenței de manager – proiecte sociale prin proiectul european „Implicarea clerului și a membrilor comunităților parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului și Arhiepiscopiei Alba Iuliei”, la începutul acestui an inaugurându-se în Caransebeș, Centrul de incluziune socială al Episcopiei Caransebeșului, care oferă servicii gratuite ce vizează creșterea gradului de autonomie socială a beneficiarilor, persoane aflate în dificultate, prin consiliere și sprijin în vederea identificării unor oportunități de angajare și diminuarea riscului social.

Membrii Adunării Eparhiale au luat act cu bucurie de faptul că în anul 2011, în organizarea Episcopiei Caransebeșului, joi, 10 noiembrie 2011, la Mănăstirea Vasiova, a avut loc prima sinaxă a stareților și starețelor din întreaga Mitropolie a Banatului. Au fost prezentate deopotrivă toate activitățile culturale (simpozioane, festivaluri, conferințe, cărți editate), precum și rezultatele activității catehetice desfășurate în Episcopia Caransebeșului, prin proiectele implementate de către Patriarhia Română.

După citirea raportului, președintele Adunării a împărțit celor cinci comisii de lucru mai sus amintite rapoartele sectoarelor administrației eparhiale spre a fi dezbătute și elaborate procesele-verbale cu propuneri pentru anul 2012. Comisiile de lucru s-au retras pentru dezbateri iar Preasfințitul Lucian a suspendat ședința întreținându-se în acest timp cu invitații, reprezentanți ai așezămintelor monahale din eparhiei, ai învățământului teologic caransebeșean, precum și ai instituțiilor culturale și filantropice din județul Caraș-Severin.

La reunirea în plen, membrii Adunării Eparhiale au ratificat hotărârea privitoare la inaugurarea în acest an a două noi frecvențe pentru Radio TRINITAS, în raza eparhiei noastre, la Caransebeș și la Reșița. Frecvențele au fost preluate prin contribuția Consiliului local al Municipiului Caransebeș, care le-a achiziționat și apoi le-a donat Patriarhiei Române. Cele două antene vor fi instalate în cel mai scurt timp pe Muntele Mic și pe Muntele Semenic, pentru o acoperire cât mai mare.

Cu privire la activitatea social-filantropică, s-a adus la cunoștință intensificarea misiunii Bisericii în societate, prin înființarea de noi centre sociale și prin dezvoltarea capacității celor deja existențe și s-a hotărât ca în acest an cu precădere, atenția activităților sociale să se îndrepte spre credincioșii nevoiași, singuri și aflați în suferință. Pentru aceasta adunarea eparhială a suplimentat bugetul eparhial în vederea unei activități sociale mai susținute.

Dintre propunerile amintite au fost luate în dezbatere evidențierea la nivelul eparhiei în anul 2012 a tematicii „Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna și Banatul”. Dintre propunerile comisiilor permanente amintim continuarea proiectelor europene în care Episcopia Caransebeșului este parteneră, continuarea activităților culturale prin organizarea manifestărilor devenite tradiționale, sprijinirea instituțiilor de învățământ teologic din eparhie, acoperirea datoriilor acumulate cu lucrările de construire a noii catedrale episcopale și finalizarea lucrărilor la unele biserici aflate în construcție. Un subiect aparte dezbătut a fost organizarea la nivelul Eparhiei, de tabere pentru tineret prin implicarea factorilor cu potențial material și a voluntarilor din cadrul Centrului de Voluntariat – Caransebeș.

Președintele Adunării a supus la vot toate cele discutate precum și deciziile consemnate în scris pe care Adunarea le-a votat în unanimitate. S-a stabilit o comisie formată din cei trei secretari ai Adunării plus încă doi delegați care vor elabora procesul-verbal al lucrărilor, cu toate propunerile făcute de comisii, invitați și de către cei care au luat cuvântul.

Preasfințitul Lucian a rostit cuvântul de încheiere în care a mulțumit tuturor celor prezenți pentru osteneala lor în slujba Bisericii strămoșești și exprimat nădejdea ca anul 2012 să fie tot un an bun pentru Episcopia Caransebeșului, cu multe realizări pe toate planurile, un an în care toate obiectivele propuse de Adunarea Eparhială să fie duse la îndeplinire.

Comentarii Facebook


Știri recente