Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei se va constitui joi

La Mănăstirea Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir din Sighișoara, sub președinția Înaltpreasfințitul Andrei al Alba Iuliei, va avea loc joi, 20 mai, de la ora 11.00, ședința de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia pentru perioada 2010-2014.

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei, compusă din 30 de membrii, reprezentanți aleși ai clerului și ai credincioșilor, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni, aleși pe termen de 4 ani, informează reîntregirea.ro.

În Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia alegerile membrilor noii Adunări Eparhiale au avut loc în data de 15 aprilie 2010, când din fiecare protopopiat au fost desemnați câte un cleric și doi mireni. După prezentarea și validarea mandatelor reprezentanților aleși, Înaltpreasfințitul Andrei va desemna doi secretari – un cleric și un mirean și va fi stabilită componența celor cinci comisii de lucru: Comisia administrativ-bisericească; Comisia culturală și educațională; Comisia economică, bugetară și patrimonială; Comisia social-filantropică; Comisia organizatorică, juridică și de validare. Fiecare comisie este formată din doi clerici și patru mireni.

În continuare, vor fi aleși, prin vot nominal, cei trei reprezentanți – un cleric și doi mireni – ai Adunării eparhiale în Adunarea Națională Bisericească a Bisericii Ortodoxe Române (conform art. 92, litera e din Statut), cei nouă membri ai Consiliului eparhial – trei clerici și șase mireni (conform art. 92, litera f din Statut) și cei trei membri și cei doi supleanți în Consistoriul eparhial (conform art. 92, litera g, din Statut).

Adunarea Eparhială susține instituțiile și așezămintele culturale și social-filantropice ale eparhiei, aprobă raportul general anul și bugetul anual al eparhiei.

Ședința de constituire a Adunării eparhiale va fi prezidată de către Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei și vor participa cei cinci consilieri eparhiali, inspectorul și secretarul eparhial și cei zece protopopi, în calitate de organe executive ale Adunării Eparhiale.

Comentarii Facebook


Știri recente