Duminica a treia după Rusalii (Despre grijile vieții); Aducerea moaștelor Sf. Mc. Doctori fără de Arginți Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias

Duminica a treia după Rusalii (Despre grijile vieții)

Evanghelia Despre grijile vieții (Matei 6, 22-33) face parte din Predica de pe munte a Mântuitorului. În partea a doua a acestei predici, El ne îndeamnă să nu ne adunăm comori pe pământ, ci în cer; să ne păstrăm curat ochiul inimii, pentru a avea întreaga existență luminată prin el; și ne mai îndeamnă să nu ne facem slujitori ai lui „mamona”, adică ai bogățiilor lumești, pentru că s-ar putea să nu mai putem să Îi slujim Lui.

Învățătura acestei Duminici este să ne ferim a deveni sclavii celor materiale și ai lumii, ai falselor nevoi: „Nu vă îngrijiți pentru viața voastră ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca (…). Priviți la păsările cerului… luați seama la crinii câmpului” (Matei 6; 25, 26, 28).

Mântuitorul Iisus Hristos ne învață să căutăm „mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui”. Dacă vom fi în această stare, toate cele necesare vieții noastre, atât materiale, cât și spirituale, le vom primi de la Dumnezeu.

Mutarea moaștelor Sfinților doctori fără de arginți Chir și Ioan

În data de 28 iunie se face pomenirea mutării moaștelor Sfinților Chir și Ioan de la Canopus (actualul Abukir, Egipt) la Manutin.

La un veac de la martiriul lor, Sfântul Chiril, Patriarhul Alexandriei (412 – 444), s-a rugat lui Dumnezeu să alunge demonii din templul idolesc de la Manutin, o cetate situată în apropiere de Canopus și în care se afla un templu păgân.

Un înger al Domnului i-a spus sfântului patriarh că demonii nu vor putea fi îndepărtați decât prin ducerea moaștelor Sfinților Chir și Ioan. Sf. Chiril la Manutin. Aceasta a și făcut Sf. Chiril al Alexandriei, ridicând la Manutin o biserică în cinstea sfinților mucenici.

Din acel moment, duhurile necurate au fost gonite din cetate, iar biserica unde au fost mutate moaștele sfinților a devenit izvor de tămăduiri.

Sf. Chir

Sf. Chir s-a născut la Alexandria, în Egipt, în secolul al III-lea d.Hr. A studiat și a ajuns un medic foarte bun. Era renumit, pentru că își trata pacienții fără plată sau alte recompense materiale. El îi vindeca în numele lui Iisus Hristos, rostind rugăciuni și citând din Sfânta Scriptură. După ce îi trata, ca și Mântuitorul, își sfătuia pacienții să nu mai păcătuiască.

După ce s-a declanșat marea persecuție împotriva creștinilor ordonată de împăratul Dioclețian, Chir a ajuns în Arabia, unde s-a călugărit. El a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni.

Sf. Ioan

Sf. Ioan era soldat în oraşul Edesa, din Asia Mică. Auzind de minunile pe care le făcea Sf. Chir, a mers în Arabia să-l cunoască și a devenit discipolul lui atât în credință, cât și în știința medicinei, devenind și el „doctor fără de arginți”.

Când au aflat că o femeie, pe nume Atanasia, a fost închisă din cauza credinței ei creștine împreună cu cele trei fiice ale sale, Teodota, Teoctista și Eudoxia, Sfinții Chir și Ioan le-au încurajat să rămână statornice în credința în ciuda torturilor.

Pentru această faptă, au fost însă privaţi de libertate, chinuiţi şi, în cele din urmă, decapitaţi împreună cu Atanasia și fiicele ei, în ziua de 31 ianuarie.

Credincioșii au luat trupurile sfinților Chir și Ioan și le-au îngropat creștinește într-un loc despre care se spune în Proloage că a fost aflat doar cu puțin timp înainte ca Sfântul Chiril, Patriarhul Alexandriei, să decidă mutarea lor la Manutin.

Sfântul Mucenic Papias

A trăit în timpul împăraților Dioclețian și Maximian. A fost reclamat că nu jertfește zeilor, arestat și obligat să aducă jertfă, ceea ce ar fi însemnat să se închine acestora.

Nu a ascultat porunca guvernatorului, fapt pentru care a fost supus unor chinuri cumplite. A fost bătut cu vine de bou, după aceea pus într-o căldare cu untdelemn și seu care fierbeau pe foc. Prin răbdarea cu care a suportat tortura, Sfântul Papias a devenit un exemplu pentru numeroase persoane, care s-au convertit la creştinism.

După multe chinuri, Sfântul Papias a primit moarte martirică prin decapitare.

Comentarii Facebook


Știri recente