Admiterea la Teologie în Transilvania

Instituțiile de învățământ superior organizează admiterea candidaților în ciclul de studii de licență și masterat. În zona Transilvaniei, tinerii care doresc să urmeze studii teologice se pot înscrie la centrele universitare din Sibiu, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Oradea și Baia Mare, informează Ziarul Lumina, Ediția de Transilvania.

Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘Sfântul Ierarh Andrei Șaguna’ din Sibiu organizează în perioada 11-23 iulie sesiunea de admitere pentru ciclul de licență și master. La specializarea Teologie pastorală, facultatea sibiană scoate la concurs 68 de locuri bugetate și 115 locuri cu taxă, iar pentru specializarea Teologie socială se va concura pentru 20 de locuri bugetate și 15 cu taxă. Examenul va avea loc pe 18 iulie, iar afișarea rezultatelor și confirmarea înscrierii vor avea loc pe 21 iulie, respectiv 23-31 iulie. Candidații vor susține un test psihologic eliminatoriu, iar candidaților la Teologie pastorală li se vor examina și aptitudinile muzicale. Toți candidații vor susține apoi o probă orală de cunoștințe religioase. Media de admitere va fi calculată din media de la examenul de bacalaureat (50%) și nota de la proba de cunoștințe religioase (50%).

Admiterea pentru studiile de master se va face în urma concursului de dosare, fiind disponibile 52 de locuri bugetate pentru toate specializările și 110 locuri cu taxă.

Admiterea la Cluj-Napoca

În perioada 16-21 iulie 2012 se desfășoară înscrierile și concursurile de admitere la nivel licență și master la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Candidații pot opta la nivel licență pentru secțiile Teologie ortodoxă pastorală, Teologie ortodoxă didactică, Teologie ortodoxă, Asistență socială și Artă sacră. În data de 23 iulie va avea loc proba scrisă pentru specializarea Teologie ortodoxă pastorală și proba practică eliminatorie de desen și culoare pentru specializarea Artă sacră. Admiterea la celelalte două secții se face în baza notei de la examenul de bacalaureat. Afișarea rezultatelor finale are loc în data de 30 iulie. În aceeași perioadă are loc și admiterea la studiile de master oferite de aceeași instituție de învățământ, pentru următoarele specializări: Pastorație și duhovnicie, Doctrină și hermeneutică creștin ortodoxă, Ortodoxie românească și viață liturgică, Artă sacră (conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale), Bioetica – morală, etică și deontologie. La înscrierea pentru examenul de admitere candidații vor preda un proiect de cercetare pe o temă la alegere, care va fi evaluat de o comisie de specialitate și va fi notat. Această notă va constitui 30% din media de admitere, iar media examenului de licență va avea o pondere de 70%.

Admiterea la Alba Iulia

La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, admiterea se organizează în perioada 16 iulie – 3 august. Între 16 și 26 iulie are loc înscrierea candidaților; pe 27 iulie are loc susținerea interviului și a probelor de aptitudini; pe 30 iulie se afișează rezultatele, iar până pe 3 august are loc înmatricularea candidaților admiși pe locuri subvenționate și cu taxă. Sunt scoase la concurs 32 de locuri la buget și 15 locuri cu taxă la specializarea Teologie ortodoxă pastorală și 20 de locuri la buget și 30 de locuri cu taxă la specializarea Teologie asistență socială, la ciclul de studii pentru licență. Pentru studiile de master sunt scoase la concurs 9 locuri la buget și 20 de locuri cu taxă la specializarea Teologie comparată și 9 locuri la buget și 20 cu taxă la specializarea Consiliere pastorală. Admiterea pentru studiile de licență se face pe baza unui interviu, iar media de admitere constă în 50% media la bacalaureat și 50% nota de la interviu.

Admiterea la Oradea

La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea se organizează admitere, la ciclul de studii de licență, pentru 30 de locuri (25 locuri bugetate și 5 cu taxă) la specializarea Teologie ortodoxă pastorală și pentru 25 de locuri (18 locuri la buget și 7 locuri cu taxă) la specializarea Teologie ortodoxă asistență socială.

Pentru masterat sunt scoase la concurs 25 de locuri (9 locuri la buget și 16 locuri cu taxă) la specializarea Teologie sistematică pe fundamente biblice și patristice, 25 de locuri (8 la buget și 17 cu taxă) la specializarea Istorie bisericească și gândire creștină și 25 de locuri (8 la buget și 17 cu taxă) la specializarea Teologie pastorală aplicată.

Înscrierea are loc în perioada 16-23 iulie, iar pe 25 iulie are loc admiterea. Examenul constă, la ciclul de studii de licență, într-un interviu scris tip test grilă cu subiecte din învățătura de credință ortodoxă. 30% din media de admitere o reprezintă nota obținută la test, iar 70% este media de la bacalaureat. Rezultatele se afișează pe 25 iulie, iar până la 31 iulie are loc confirmarea candidaților admiși, conform pr. lect. dr. Emil Cioară, prodecanul facultății.

Admiterea la Baia Mare

În cadrul Universității de Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere scoate la concurs, pentru ciclul de studii de licență, la specializarea Teologie ortodoxă didactică, 7 locuri la buget și 18 cu taxă, la specializarea Teologie ortodoxă pastorală sunt 7 locuri bugetate și 43 cu taxă, iar la Teologie ortodoxă asistență socială sunt 5 locuri la buget și 35 cu taxă. La ciclul de studii de master sunt 15 locuri la buget și 10 cu taxă la specializarea Teologie creștină și spiritualitate europeană. Înscrierea are loc între 16-24 iulie, apoi se afișează rezultatele.

Comentarii Facebook


Știri recente