Admiterea la Facultatea de Teologie din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2012-2013, în două sesiuni iulie (S1) și septembrie (S2) 2012, pentru următoarele programe de studii acreditate: Programe de studii universitare de Licență (4 ani de studiu): Teologie Ortodoxă Pastorală; de Master (2 ani de studiu): 1. Teologie sistematică; 2. Teologie practică; de Doctorat (3 ani de studiu) Domeniu Teologie: 1. Teologie Dogmatică Ortodoxă; 2. Drept bisericesc.

La Programul de studii universitare de Licență, înscrierea candidaților are loc în perioada: 10 – 30 iulie (S1) și 3-22 septembrie (S2). Admiterea candidaților se va desfășura în data de 30 iulie 2012, de la ora 9,00, și va consta din două probe: Vizita medicală; Muzică și dicție, cu ierarhizarea lor în baza mediei de la examenul de bacalaureat. În cazul în care, după prima sesiune de admitere, vor rămâne locuri neocupate, se va susține a doua sesiune de admitere, cu admiterea în data de 22 septembrie 2011, după cum ne informează Pr. Lect. Dr. Filip Albu.

La Programele de studii de Master se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență. Înscrierile au loc între 3-22 septembrie 2012. Admiterea la această formă de studiu se face pe baza examenului de licență. Rezultatele se vor afișa în data de 22 septembrie 2011.

La Programe de studii universitare de Doctorat se pot înscrie absolvenți cu diplomă de masterat. Pentru înscriere la doctorat este obligatoriu ca media de absolvire a Facultății și a cursurilor de Master să fie de minimum 8,51, calculată astfel: 70% din media de admitere este media ciclului de licenta [(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + medie licenta)/ 5] si 30% este media ciclului de master [(medie an 1 + an 2 + nota disertatie)/3.

Perioada de depunere a dosarelor are loc între 3-22 septembrie 2012. Candidații vor susține două probe: examen scris la Teologie Dogmatică, și un examen oral la disciplina programului de studii pentru care au optat. Rezultatele se vor afișa în data de 28 septembrie 2012.

Înscrierile se vor face la sediul Facultății de Teologie, Arad, Str. Academia Teologică nr.9, tel. 0257/285855, www.teologiearad.ro, [email protected], între orele 8.00 – 18.00.

Comentarii Facebook


Știri recente