Admitere la Facultățile de Teologie Ortodoxă din țară

Au început înscrierile pentru admiterea la cursurile masterale din cadrul Facultații de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Cei interesați se vor putea înscrie pentru concurs la unul dintre cele 8 programe de master, până pe 10 septembrie.

Mai multe informații a oferit pentru TRINITAS TV, Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București: ‘Proba concursului la master se va desfășura în ziua de 17 septembrie, la orele 9:00, iar media generală de admitere se va compune din: nota obținută de la examenul propriu-zis și media de absolvire a facultății, 50% pentru una și 50% pentru cealaltă. Locurile bugetare sunt distribuite câte 30 la masterele așa numite tradiționale, iar la celelalte patru mastere avem câte 20 de locuri la buget și 10 la cu taxă. Se cere o cunoaștere generală a disciplinelor teologice, dar și una particulară îndrepată, pentru că masterul deja înseamnă o specializare pe care ei și-o aleg pe una din liniile tradiționale ale învățământului teologic românesc’.

Tot în perioada 3-10 septembrie, se fac înscrieri și pentru studiile universitare de licență, sesiunea de toamnă.

Facultatea de Teologie Ortodoxă funcționează în cadrul Universității din București și se află sub dubla coordonare a Bisericii Ortodoxe Române și a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Mai multe informații despre admitere, inclusiv despre actele necesare înscrierii, pot fi obținute de la secretariarul instituției, dar și de pe site-ul acesteia, ftoub.ro.

Sesiune de admitere la Facultatea de Teologie din Craiova

Au început înscrierile pentru secțiile de Master și Artă sacră (studii licență) din cadrul Facultății de Teologie din Craiova. Au fost scoase la concurs 35 de locuri pentru studiile masterale (20 pentru specializarea Misiune și pastorație și 15 pentru Comunicarea socială a Bisericii), 15 locuri pentru specializarea Artă sacră – studii licență (8 bugetate și 7 la forma cu taxă) și 5 locuri pentru secția de Teologie pastorală – studii licență, pentru candidații la a doua facultate.

Perioada de depunere a dosarelor este 3-13 septembrie, după cum ne informează Ziarul Lumina, Ed. Oltenia. Candidații pe locurile de masterat vor susține un interviu oral pe teme prestabilite, afișate în programa de admitere, în data de 17 septembrie. Nota acestui examen va fi cumulată cu media examenului de licență. Examenul pentru ocuparea locurilor de la Artă sacră va consta în susținerea unei probe practice cu caracter eliminatoriu la disciplina Studiul desenului. Proba se va desfășura prin: ‘realizarea unei naturi statice stabilite de comisie și executate în tehnica creion sau cărbune, pe suport de hârtie albă cu dimensiunea 50/70 cm. Fiecare candidat va avea asupra lui următoarele materiale: planșetă (din lemn sau placaj) de dimensiunea foii de hârtie 50/70 cm, creion, cărbune, gumă, ascuțitoare și bandă adezivă’ (vezi linkul: http://teologie.central.ucv.ro/images/files/2012_admitereseptembrieteologie%20licentamaster%201.pdf.). Cei declarați admiși la examenul practic vor fi departajați prin media de la bacalaureat.

Admiterea la Facultatea de Teologie a Universității „Valahia” din Târgoviște pentru cursuri de licențã și master

La Facultateade Teologie din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, în perioada 5-21 septembrie 2012,vor avea loc înscrierile pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastoralã, curs zi, 4 ani, 30 de locuri cu taxă.

Media de admitere la Facultate se fundamentează pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.

De asemenea, în perioada 5-20 septembrie 2012, au loc și înscrierile pentru master la specializările: Doctrină, Știință și Misiuneși Doctrina Socială și Ecumenică a Bisericii în Contemporaneitate, după cum ne informează Biroul De Presă Al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Sunt scoase, la concurs: 16 de locuri fără taxă și 25 cu taxă, pentru prima specializare, precum și 18 de locuri fără taxă și 25 cu taxă, pentru cea de a doua specializare.

Pentru înscriere, atât pentru cursurile de licență, cât și pentru cursurile de master, este necesară binecuvântarea chiriarhală. În plus, pentru cursurile de licență se va susține un interviu vocațional la sediul Arhiepiscopiei Târgoviștei, zilnic, de luni până vineri, la orele 11.30 și 16.00. Depunerea dosarelor la facultate se face în cadrul aceluiași interval orar.

Pentru master, la înscriere se va depune un eseu pe o temă aleasă, dintr-o tematică afișată la sediul facultății, iar admiterea va consta din susținerea publică a acestui eseu.

Mai multe detalii se pot afla de la secretariatul Facultății, la numărul de telefon: 0245-640-083.

Comentarii Facebook


Știri recente