Admitere la Facultățile de Teologie din țară

Începând de mâine, 8 iulie, absolvenții de liceu care doresc să urmeze cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă ‘Justinian Patriarhul’ din București se pot înscrie la examenul de admitere. Perioada de înscriere va fi până pe data de 15 iulie 2011, în fiecare zi, cu excepția zilei de duminică, 10 iulie.

‘Pentru admiterea din acest an, sesiunea iulie 2011, Universitatea București ne-a aprobat 290 de locuri care sunt împărțite astfel: 140 de locuri bugetare pentru specializarea Teologie pastorală, 50 de locuri bugetare pentru Teologie didactică, 50 pentru Asistență socială și 50 de locuri pentru specializarea Artă sacră. Sunt repartizate și trei locuri pentru elevii de etnie rromă, pe care le vom folosi în funcție de solicitările primite. Examenul de admitere pentru candidații de la Teologie pastorală și de la Teologie didactică se va susține pe 19 iulie și va fi un test la disciplina Teologie ortodoxă dogmatică. Cei de la specializarea Artă sacră vor susține un test eliminatoriu la desen. Pentru celelalte două specializări este prevăzut un concurs de dosare. În după-amiaza zilei de 19 iulie vor da un colocviu la Teologie dogmatică candidații care sunt deja licențiați ai unei facultăți’, a declarat pentru „Ziarul Lumina” părintele decan Ștefan Buchiu.

Mai multe informații despre admitere, inclusiv despre actele necesare înscrierii, pot fi obținute de la secretariarul instituției, dar și de pe site-ul www.ftoub.ro.

Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘D. Stăniloae’ a Universității ‘Al. I. Cuza’ Iași organizează, în perioada 11-19 iulie 2011, concurs de admitere pentru cele 4 specializări de licență, devenite tradiționale .

Astfel, pentru cele 4 specializări sunt prevăzute următoarele locuri la buget, respectiv taxă:

– Teologie Ortodoxă Pastorală (cu o perioadă de 4 ani de studiu) – 60 locuri buget; 75 locuri cu taxă;

– Teologie Ortodoxă Didactică (cu 3 ani de studiu) – 15 locuri buget; 10 locuri cu taxă;

– Teologie Ortodoxă Asistență Socială (3 ani de studiu) – 15 locuri buget; 10 locuri cu taxă;

– Artă sacră (3 ani de studiu) – 30 locuri buget; 20 locuri cu taxă.

Toate specializările își vor desfășura cursurile la forma de învățământ la ZI.

Datele de desfășurare a concursului de admitere sunt următoarele:

11-16 iulie 2011 – înscrierea candidaților;

17-19 iulie 2011 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

Examenul de admitere va consta într-un CONCURS DE DOSARE, media generală de admitere calculându-se după următoarea formulă:

Pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală:

– 50% – Media la disciplina Dogmatică Ortodoxă din anii de seminar (pentru seminariști) sau media la disciplina Limba și literatura română din anii de liceu (pentru ceilalți absolvenți);

– 40% – Media generală a anilor de studiu (seminar/liceu);

– 10% – Media generală de la bacalaureat.

Pentru specializările Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă sacră:

– 50% – Media la disciplina Limba și literatura română din anii de liceu/seminar;

– 40% – Media generală a anilor de liceu/seminar ;

– 10% – Media generală de la bacalaureat.

OLIMPICII, câștigători ai premiilor I, II și III la olimpiadele de Limba și literatura română, Limbi clasice, Teologie Dogmatică și Istoria Bisericii Ortodoxe Române și, respectiv, Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor (pentru specializarea Artă Sacră), vor fi admiși fără concurs de admitere.

Actele necesare înscrierii

Pentru a se putea înscrie la concursul de admitere, candidații trebuie să depună, în perioada 11-16 iulie 2011, la secretariatul facultății, următoarele acte:

– dosar tip plic;

– certificat de naștere (copie legalizată);

– carte de identitate (copie);

– certificat căsătorie – unde este cazul – (copie);

– fișa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziția candidatului la înscriere);

– actul de studii în original și copie: diploma de bacalaureat, diploma universitară, diploma sau adeverința de absolvire a seminarului, adeverința de absolvire a bacalaureatului – în cazul candidaților promoția 2010;

– foaie matricolă/ situație școlară (în original și copie) de la liceu sau seminar; candidații care au absolvit școala profesională sau școala de cântăreți bisericești vor prezenta și foaia matricolă (în original) pentru acești ani de studiu);

– olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (în original ^ copie);

– certificatul sau adeverința de botez (în original și copie);

– binecuvântarea chiriarhului (episcopului) locului de unde provine candidatul; (apartenența este dată în funcție de domiciliul stabil al candidatului). Arhiereasca binecuvântare se obține personal, în baza unei cereri adresate Înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a recomandării preotului paroh și în urma unui interviu, ce va fi susținut de către fiecare candidat în fața unei comisii speciale, desemnată de către Înalt Preasfinția Sa;

– recomandare de la preotul din parohia în care are domiciliul stabil candidatul. (Preoții vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparțin, monahii de la starețul mănăstirii în care viețuiesc, iar stareții de la exarhul locului).

– adeverință medicală care să cuprindă:

– examen clinic;

– adeverință de boli cronice;

– adeverință de examen psihologic (din care să reiasă că este apt psihologic);

– analize medicale:

l VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)

l RPA (radiografie pulmonară standard)

– 4 fotografii color tip BI;

– chitanța de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;

– absolvenții altor facultăți vor depune la dosar adeverință de la facultatea absolvită în care se va menționa numărul semestrelor cu finanțare de la buget și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (studiu sau socială).

Rezultatele concursului vor fi afișate în intervalul 17-19 iulie 2011.

Pentru alte detalii privind examenul de admitere, persoanele interesate pot vizita site-ul universității ieșene, la adresa www.teologie.uaic.ro sau se pot adresa secretariatului Facultății de Teologie Ortodoxă ‘D. Stăniloae’ din Iași. (Material oferit de pr. prof. univ. dr. Ioan C. Teșu, director Departament Teologie, Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘D. Stăniloae’ Iași)

Admiterea la Școala Doctorală în Teologie – Craiova

În perioada 20-22 septembrie, Universitatea din Craiova organizează examenul de admitere pentru cursurile Școlii Doctorale în Teologie. Pe data de 20 septembrie, candidații vor susține examenul la limbile clasice, latină și greacă, în cadrul căruia vor trebui să traducă și să analizeze un text după o programă de lucru prestabilită. Vor urma evaluările la dogmatică și proba de specialitate (21 și 22 septembrie). Rezultatele vor fi afișate pe data de 26 septembrie, iar pe 1 octombrie, concurenții declarați admiși vor putea depune cererea de înmatriculare la rectoratul Universității din Craiova. Pentru informații se poate accesa site-ul www.ucv.ro.

La concursul de admitere se pot înscrie, potrivit legii și precizărilor Sfântului Sinod, absolvenți ai învățământului de lungă durată, licențiați în Teologie Ortodoxă, cu diplomă de master sau cu studii aprofundate, având activitate științifică și publicistică conform Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane nr. 6342/1998, care ‘aprobă înscrierea la doctoratul în Teologie doar pentru cei care au studiat teologia la cursurile de zi sau fără frecvență, cu respectarea prevederilor legale’.

Școala Doctorală de Teologie din Craiova se află deja în cel de-al treilea an de funcționare. Deocamdată are în componență doar două secții: Teologie Dogmatică – coordonată de Înalt Preasfințitul Părinte acad. prof. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei, Mitropolitul Olteniei și decanul Facultății de Teologie din Craiova, și Istoria Bisericii Universale – coordonată de părintele prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu.

Comentarii Facebook


Știri recente

Moaștele Sfântului Ioan Botezătorul ajung la Urziceni

Credincioșii din Urziceni pot aduce cinstire moaștelor Sfântului Ioan Botezătorul în Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, la finalul acestei săptămâni. Sfintele moaște ajung joi după-amiază, la ora 15.30. „Preoți, credincioși și copii purtând flori…