Admitere la Facultatea de Teologie din Timișoara

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează admiterea în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2012-2013. Programul de studii, pentru care Facultatea de Teologie organizează admitere este Teologie ortodoxă pastorală. Potrivit hotărârii biroului senatului UVT privind repartizarea cifrei de școlarizare la ciclul universitar de licență, specializarea Teologie ortodoxă pastorală beneficiază de 30 de locuri bugetate și 25 de locuri cu taxă.

După cum ne informează mitropolia-banatului.ro, pentru înscrierea la concursul de admitere la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, candidații vor completa o cerere de înscriere la care se anexează următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

• două fotografii tip buletin (carte) de identitate;

• diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original — candidații care se înscriu pentru concurs și la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei și copia legitimației de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original la secretariatul facultății;

• foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;

• certificat de naștere (copie legalizată);

• certificatul de botez;

• recomandarea preotului paroh;

• binecuvântarea arhiereului de care aparține;

• scrisoare de intenție;

• adeverință medicală tip (analize de sânge, plămâni, aviz psihiatric și dovada vaccinărilor);

• acte doveditoare pentru cei ce au obținut un premiu la faza internațională sau națională a olimpiadelor școlare;

• diploma de absolvire (absolvenții de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care urmează o a doua specializare, respectiv foaia matricolă pentru candidații care doresc continuarea studiilor;

• acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere candidații care:

1) au un părinte (sau susținător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat); 2) angajați și copiii angajaților U.V.T.; 3) orfani sau proveniți din casele de copii.

Calendarul admiterii:

11-24 iulie: înscrierea candidaților

26 iulie: admitere la ciclul licență — verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocațional și depunerea contestațiilor;

27 iulie: afișarea rezultatelor parțiale pentru admiterea la ciclul de licență și confirmarea locurilor.

În luna SEPTEMBRIE, se va organiza o a doua sesiune de admitere, după cum urmează:

06-15 septembrie: înscrierea candidaților,

17 septembrie: admitere la ciclul licență — verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocațional și depunerea contestațiilor;

18 septembrie: afișarea rezultatelor pentru admiterea la ciclul de licență și confirmarea locurilor.

Comentarii Facebook


Știri recente