Activitățile Patriarhiei Române în cel de-al treilea an de slujire patriarhală a Patriarhului României

Sfințită prin rugăciune, munca stăruitoare și inspirată poate înfrânge criza

Așa cum ne-a obișnuit în cei 20 de ani de neistovită și jertfelnică slujire arhierească, cel de-al treilea an de patriarhat al Preafericitului Părinte Daniel se încheie cu împliniri remarcabile, chiar dacă și Biserica a fost grav afectată de criza economică pe care o traversăm. Prin energia și tenacitatea cu care a coordonat activitățile Administrației Patriarhale, Părintele Patriarh ne-a demonstrat că, prin muncă susținută și cinstită, efectele crizei pot fi limitate și chiar înfrânte.

Arătând o permanentă grijă părintească tuturor fiilor Bisericii noastre, din țară și din afara granițelor ei, prin vizitele canonice în diverse eparhii din țară și din diaspora românească, prin extinderea cotidianului creștin Lumina prin cele două noi ediții – cea de Transilvania și cea de Oltenia -, prin extinderea ariei de emisie a postului de radio și a Televiziunii TRINITAS, prin grija față de credincioșii nevoiași sau sinistrați, prin interesul arătat pentru elevi și tineri prin derularea unor generoase programe la nivel național și multe altele, Preafericitul Părinte Daniel a desfășurat o extraordinar de dinamică și inspirată activitate, reflectată de realizările tuturor sectoarelor Administrației Patriarhale, sintetizată succint în raportul de mai jos:

Vizitele canonice ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Vizitele Preafericitului Părinte Daniel în cuprinsul Patriarhiei Române sunt o prerogativă canonică, dar sunt și evenimente misionare de mare importanță pentru ierarhii, preoții și credincioșii din toate zonele țării.

În zilele de 7 și 8 noiembrie 2009, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vizitat Eparhia Buzăului și Vrancei, cu prilejul sfințirii Altarului noii Catedrale eparhiale cu hramurile ‘Înălțarea Domnului’ și ‘Sfinții Trei Ierarhi’ și a proclamării și ridicării acestei eparhii la rangul de arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

În perioada 13 și 15 noiembrie 2009, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a făcut o vizită canonică în Episcopia Râmnicului, care, cu acest prilej, a fost ridicată în rang, cu titulatura Arhiepiscopia Râmnicului.

Între 27 și 29 noiembrie 2009, Patriarhul României a vizitat Episcopia Aradului. Cu acest prilej, eparhia a fost ridicată în rang, cu titulatura Arhiepiscopia Aradului.

În cadrul aceleiași vizite, Preafericitul Părinte Daniel a oficiat și ceremonia de întronizare a primului episcop al nou-înființatei Episcopii a Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Episcop Gurie.

În prima parte a lunii decembrie 2009, Preafericitul Daniel a vizitat Episcopia Maramureșului și Sătmarului, cu care prilej Înalt Preasfințitul Justinian, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a primit rangul de Arhiepiscop onorific. Patriarhul României a binecuvântat apoi Centrul social pentru persoane vârstnice ‘Sf. Iosif Mărturisitorul’ din Baia Mare și a făcut și o vizită la Mănăstirea Rohia.

În luna aprilie 2010, Preafericitul Părinte Daniel a făcut o vizită canonică în Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei. Cu acest prilej, a fost pusă piatra de temelie a viitoarei Catedrale episcopale de la Madrid. Preafericirea Sa a avut întâlniri cu credincioșii români din comunitățile și parohiile românești din Alcala de Henares, Coslada, Arganda del Rey și Toledo. Patriarhul României a mai avut întâlniri cu diferite oficialități, printre care ministrul justiției din Spania, președintele Comunității românilor din Madrid, Primatul romano-catolic al Spaniei și ambasadorul României în capitala iberică.

În ziua de 23 aprilie 2010, Preafericitul Părinte Daniel a oficiat slujba de sfințire a Catedralei episcopale din Giurgiu, în cadrul vizitei canonice pe care a efectuat-o la sărbătoarea ocrotitorului acestui oraș, Sf. Mare Mucenic Gheorghe, inaugurând în aceeași zi Așezământul social ‘Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil’ din Parohia Slobozia.

În luna iulie 2010, Patriarhul României a făcut o vizită canonică în Mitropolia Ardealului, sfințind Biserica ‘Sfinții Împărați Constantin și Elena’ din Municipiul Brașov, precum și paraclisul de la demisolul acesteia.

La praznicul Adormirii Maicii Domnului din data de 15 august 2010, în fruntea unui sobor de ierarhi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit pictura nouă a celebrei biserici ștefaniene de la Mănăstirea Putna.

Patriarhul României a vizitat, în zilele de 4 și 5 septembrie 2010, Arhiepiscopia Alba-Iuliei, pentru a oficia sfințirea Catedralei nou-construite în orașul Blaj, eveniment la care au participat aproximativ 20.000 de credincioși.

Municipiul Caransebeș a primit în zilele de 11-13 septembrie 2010 vizita Preafericitului Părinte Daniel, ocazionată de sfințirea nou-construitei Catedrale episcopale cu hramul ‘Învierea Domnului’ și ‘Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul’.

La împlinirea a 90 de ani de la înființarea Episcopiei Oradiei, Preafericitul Părinte Daniel a vizitat această eparhie în zilele de 17-19 septembrie 2010.

Cancelaria Sfântului Sinod

În ultimele 12 luni, Cancelaria Sfântului Sinod a organizat o ședință solemnă și trei ședințe de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, a organizat ședința anuală a Adunării Naționale Bisericești, dar și ședința de constituire a noii Adunări pentru mandatul 2010-2014. Întrunirea Consiliului Național Bisericesc a fost organizată tot de Cancelarie.

Pentru toate aceste ședințe, Cancelaria Sfântului Sinod a pregătit procese-verbale, zeci de referate, argumentări, rapoarte și dări de seamă.

În acest an s-a lucrat și la amendarea actualului Statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.

Oficiul Canonico-Juridic a elaborat în acest an diferite documentații, propuneri de amendamente și intervenții către Parlament, Guvern și alte instituții competente.

Tot Oficiul Canonico-Juridic a desfășurat și o intensă activitate de recuperare a proprietăților bisericești confiscate de regimul comunist, atât prin proceduri administrative, cât și prin acțiuni în justiție.

O preocupare majoră a fost pregătirea contractului de atribuire a proiectării Catedralei Mântuirii Neamului și a documentației pentru eliberarea autorizației de construire.

Reședința patriarhală

La Reședința patriarhală s-au făcut în acest an lucrări foarte vizibile.

Grădina interioară a Reședinței patriarhale a fost renovată și împodobită. A fost ctitorit aici un Altar de vară cu hramurile Învierea Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul. Curtea a fost împodobită cu cinci mari icoane în mozaic, reprezentând pe Mântuitorul Hristos înviat (altarul de vară), Mântuitorul Hristos – Dreptul Învățător, Maica Domnului, Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Paraclisul patriarhal ‘Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’ a fost consolidat. Pictura interioară a fost restaurată, exteriorul a fost refăcut, iar acum se lucrează la consolidarea pridvorului și la restaurarea catapetesmei.

Tot în această perioadă s-au încheiat lucrările la gardul împrejmuitor al Reședinței patriarhale.

La intrarea principală în reședință au fost finalizate lucrările de placare cu piatră de Vrața a frontispiciului. O icoană din mozaic de Murano reprezentând pe Maica Domnului încadrată de Arhanghelii Mihail și Gavriil îi binecuvântează acum pe cei ce intră în Reședință.

O lucrare importantă a fost construirea ‘Interpalatinului’ – un pasaj de trecere între Reședința patriarhală și Palatul Patriarhiei. Pasajul este ingenios și foarte practic.

La începutul anului 2010 a fost realizat și editat Albumul -Calendar – Reședința patriarhală – 2010. El a punctat împlinirea a 85 de ani de la înființarea Patriarhiei Române, dar este și o promovare a imaginii Reședinței patriarhale pentru cei care nu o cunosc.

Sectorul Relații bisericești și interreligioase

a. Relații bisericești și interreligioase

În luna noiembrie 2009, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la funeraliile Patriarhului Pavle al Serbiei, exprimând compasiunea Bisericii Ortodoxe Române față de Biserica Ortodoxă Sârbă.

Reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române au participat în acest an la diferite evenimente interortodoxe și intercreștine.

Patriarhia Română a fost, în luna august 2010, și principalul organizator și gazdă a Colocviului anual al Academiei Internaționale de Studii Religioase.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în audiență, în anul care a trecut, șefi de stat și de guvern, miniștri, reprezentanți ai Corpului diplomatic acreditat la București, reprezentanți ai unor importante instituții bisericești și civile. Biroul de protocol al Patriarhiei a avut rolul de a organiza aceste audiențe, precum și, în general, vizitele patriarhale și protocolul altor evenimente interne.

b. Românii ortodocși din străinătate

În acest an s-a pus piatra de temelie a mai multor biserici din diaspora: catedrala din Madrid, biserica din Bari și altele. Au fost continuate lucrările la Așezământul românesc de la Ierihon. S-au continuat demersurile pentru construirea unei biserici românești la Most, în Cehia, în memoria ostașilor români căzuți în al Doilea Război Mondial.

Sectorul Teologic-Educațional

Sectorul Teologic-Educațional al Patriarhiei Române a avut în acest an numeroase activități și inițiative.

Pe 27 octombrie 2009 s-a desfășurat la București etapa națională a Concursului Național de Muzică Bizantină ‘Tineri, lăudați pe Domnul!’ – a doua ediție.

La începutul lunii noiembrie, teologi din România și din străinătate s-au reunit tot la București pentru a participa la Congresul Internațional de Teologie dedicat Sfântului Vasile cel Mare.

Peste 100.000 de copii au fost implicați în desfășurarea Concursului Național de Oratorie Creștină Crezul meu. Concursul s-a derulat în toate eparhiile din țară, care i-au și premiat pe copiii câștigători pe plan local. Pe 21 mai 2010 – la hramul Catedralei patriarhale, laureații fiecărei eparhii au venit la București, unde au fost felicitați și premiați de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Prin demersurile Sectorului Teologic-Educațional al Patriarhiei, a fost reînființată specializarea Teologie Asistență Socială în cadrul facultăților de teologie. Același sector patriarhal a făcut demersuri la nivel de Guvern și Parlament pentru menținerea disciplinei Religie în planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial și liceal, prin Legea educației naționale;

Sectorul a participat la organizarea unor evenimente cum sunt cel deAl IV-lea Congres Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din România (27-28 septembrie 2010); întrunirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă din România (8.02.2010); cel de-al treilea Congres Național Hristos împărtășit copiilor, Palatul Patriarhiei (1-2 septembrie 2010).

S-a continuat desfășurarea proiectului Alege școala! în Mitropolia Munteniei și Dobrogei și în Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în cadrul căruia au fost derulate 13 tabere de creație, la care au participat gratuit aproximativ 1.700 de copii aflați sub riscul abandonului școlar; Proiectul Alege școala! a intrat în etapa a doua, fiind extins la nivel național.

A fost elaborată o importantă lucrare referitoare la importanța orei de religie în școală, cu titlul: Apostolat educațional. Ora de religie – cunoaștere și devenire spirituală. În prezent, se finalizează proiectul de tipărire a 120.000 de manuale de religie, care vor fi oferite de Patriarhia Română parohiilor ortodoxe române din diaspora.

Sectorul Economic

Sectorul Economic al Patriarhiei Române s-a confruntat în anul acesta cu efectele crizei economice, dar și cu cerințe misionare concrete.

S-au luat măsuri pentru limitarea cheltuielilor și pentru păstrarea unui optim raport între venituri și cheltuieli.

Efectele reducerii contribuțiilor de la Bugetul de Stat cu 25% au fost reduse prin aplicarea principiului solidarității în vreme de criză.

Au fost finanțate lucrări la imobilul Bisericii Ortodoxe Române din Bruxelles, Belgia, și a fost achitată tranșa a 3-a pentru achiziționarea bisericii parohiei române din Christchurch, Noua Zeelandă.

În vara anului 2010 s-au făcut colecte pentru sprijinirea persoanelor afectate de inundații, fiind distribuite deja următoarele sume: 100.000 de lei pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei; 100.000 de lei pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților; 100.000 de lei pentru Arhiepiscopia Romanului; 100.000 de lei pentru Episcopia Tulcii.

Palatul Patriarhiei

Centrul de Conferințe Palatul Patriarhiei a derulat în ultimele 12 luni nu mai puțin de 133 de acțiuni (congrese, conferințe, simpozioane, concerte etc.).

Au fost efectuate lucrări la învelitoarea palatului, a fost curățată fațada și a fost montată friza în mozaic ‘Propovăduirea și Martiriul Sfântului Andrei, Apostolul Românilor’. În interiorul palatului s-a lucrat la amenajarea ca spații de protocol a unor apartamente, la igienizarea și renovarea unor încăperi și holuri.

S-a lucrat și la documentația de accesare a fondurilor europene pentru consolidarea și restaurarea întregii clădiri.

În curtea palatului s-a montat un cort de mari dimensiuni pentru evenimente, care a fost dotat cu gazon sintetic și instalație de aer condiționat.

Sectorul Construcții și Monumente Bisericești

Cea mai importantă lucrare a Sectorului Construcții și Monumente Bisericești a fost legată de etapele premergătoare construirii Catedralei Mântuirii Neamului.

La sfârșitul anului 2009 s-a desfășurat cel de-al treilea Simpozion consultativ pentru catedrală, cu participarea multor specialiști în arhitectură, construcții sau instalații.

În ianuarie 2010 a fost lansat Concursul de proiectare pentru catedrală. S-au înscris 10 societăți de proiectare din toată țara. În lunile următoare, aceste societăți au avut dese întâlniri cu plenul Comisiei patriarhale de coordonare a concursului de proiectare, pentru clarificarea unora dintre detaliile Temei de proiectare.

Pe 7 iulie 2010, în Palatul Patriarhiei, a avut loc premierea participanților la concursul de proiectare. Pe 12 iulie s-a semnat contractul de proiectare cu câștigătorul concursului, SC VANEL EXIM SRL din Bacău.

Pe 2 septembrie 2010, în urma demersurilor Patriarhiei, Primăria Sectorului 5 a eliberat autorizația de construire a noii Catedrale patriarhale. În ziua următoare, în prezența plenului Adunării Naționale Bisericești nou-constituite, chiar pe amplasamentul viitoarei catedrale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat începerea lucrărilor de construire.

Centrul social-cultural ‘Sf. Apostol Andrei’

Centrul social-cultural ‘Sf. Apostol Andrei’ a derulat în ultimul an șase simpozioane și congrese, naționale și internaționale. Evenimentele au fost organizate în colaborare cu diferite instituții bisericești și laice, așa cum sunt Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Asociația Farmaciștilor și Medicilor Creștini Christiana¸ Ordinul Arhitecților din România, Filiala București sau Camera Auditorilor Financiari din România.

S-au desfășurat de asemenea ample lucrări de amenajare și renovare a unor spații, de reabilitare a hidroizolației sediului centrului.

Sectorul Social-Filantropic

Sectorul Social-Filantropic a continuat să deruleze, la sfârșitul anului 2009 și pe parcursul anului 2010, două programe sociale a căror valoare a fost deja dovedită:

– programul Ajutor de la distanță, realizat cu ajutorul unor ierarhi și al unor persoane generoase din țară și străinătate, constând în acordarea de ajutor financiar lunar unui număr de 18 copii, pentru prevenirea abandonului școlar;

– proiectul ‘Masa Bucuriei’, derulat în colaborare cu grupul german REWE, însemnând acordarea de ajutor material constând în bunuri de consum din partea magazinelor partenere. Valoarea bunurilor donate pe parcursul derulării proiectului, până în momentul de față, depășește suma de 600.000 de euro.

Patriarhia Română și Federația Filantropia sunt partenerele unor instituții publice și organizații nonguvernamentale, din țară și străinătate, în patru proiecte finanțate din fondurile structurale europene prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). Proiectele au următoarele obiective: reintegrarea pe piața muncii a foștilor deținuți, reintegrarea socială a persoanelor victime ale traficului de persoane umane, promovarea și dezvoltarea unor forme alternative de integrare socială prin intermediul cooperativelor și întreprinderilor sociale, consolidarea capacității organizaționale de inițiere, dezvoltare și susținere a unor noi servicii sociale de către centrele eparhiale și asociațiile și fundațiile acestora.

De la 1 septembrie 2010, Patriarhia Română și Federația Filantropia au demarat, în parteneriat cu organizații românești și europene, două noi proiecte finanțate din fondurile europene. Scopul lor este dezvoltarea strategiilor locale de implicare în lucrarea social-filantropică, pe termen mediu și lung, atât la nivelul unor centre eparhiale, cât și prin organizațiile care funcționează cu binecuvântarea eparhiilor și sunt implicate în dezvoltarea misiunii sociale a eparhiilor.

Sectorul Patrimoniu Cultural

În ziua de 27 octombrie 2010, va fi sfințit și inaugurat noul sediu al Sectorului Patrimoniu Cultural al Patriarhiei Române, din strada Maria Rosetti nr. 63. Aici au fost realizate lucrări ample de consolidare a imobilului, dar și de amenajare a lui conform activităților specifice sectorului, respectiv conservare-restaurare pictură în tempera și ulei, sau restaurare și legătorie de carte veche, piele și pergament.

Centrul de Pregătire pentru Patrimoniu, care activează în cadrul sectorului, în condiții de autofinanțare, a derulat două programe de pregătire pentru muzeografi și gestionari-custozi.

A fost pregătit, autorizat și derulat un nou program cu specificul conservare generală a obiectelor de patrimoniu.

Au fost organizate pentru preoți trei cursuri speciale de evidență a patrimoniului cultural, cu participarea a 70 de cursanți.

În ultimele 12 luni, Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române s-a întrunit de șapte ori. Au fost analizate 599 de dosare.

A fost elaborat Proiectul de Regulament de Funcționare a Comisiei de Pictură Bisericească, dar și Îndreptarul de pictură bisericească, pentru uzul preoților, al pictorilor și restauratorilor bisericești.

Editurile Patriarhiei Române

Editurile Patriarhiei Române au publicat în ultima parte a anului 2009 câteva scrieri patristice de referință în noua colecție Părinți și Scriitori Bisericești.

În aceeași perioadă au fost publicate titluri valoroase semnate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, IPS Mitropolit Ioannis Zizioulas, pr. prof. dr. Constantin Voicu, părintele prof. Dumitru Stăniloae.

În anul 2010, proclamat în Patriarhia Română ‘Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești’, a fost publicată prima ediție a Enciclopediei Ortodoxiei Românești. Totodată, au fost elaborate trei volume închinate marelui eveniment bisericesc de acum 125 de ani: Autocefalia: libertate și demnitate; Autocefalie și responsabilitate; Autocefalie și comuniune, volume care se află în prezent în faza de editare și pregătire pentru tipar.

Pe lângă aceste trei importante volume au mai fost tipărite importante lucrări patristice, biblice, liturgice etc. A fost inaugurată o nouă serie, intitulată Sapientia socialis.

Institutul Biblic – Atelierele Patriarhiei Române

Atelierele Patriarhiei lucrează în trei secții: la Popești-Leordeni, la Mănăstirea Pasărea și la Mănăstirea Țigănești. S-au făcut investiții în utilaje, au fost realizate obiecte de cult cu o calitate tehnică și un aspect mult îmbunătățit, numeroase piese de mobilier bisericesc, epitafuri, steaguri de procesiune, icoane, veșminte pentru clerici și acoperăminte liturgice, mantii arhierești și călugărești, icoane împărătești cizelate din argint și metal comun și racle pentru sfinte moaște.

Biblioteca Sfântului Sinod

Sala de Conferințe ‘Conon Mitropolitul’ a Bibliotecii Sfântului Sinod a fost în acest an restaurată. Au fost catalogate manuscrisele muzicale din Bibliotecă, sub îndrumarea părintelui Sebastian Barbu-Bucur, și a fost întocmit catalogul Cărții vechi românești – secolul al XVII-lea. S-a dezvoltat activitatea Laboratorului de restaurare carte veche, care a fost prezentată și în cadrul unor saloane naționale de restaurare.

Sectorul Pelerinaje

Centrul de pelerinaj ‘Sf. Ap. Pavel’ și Agenția ‘Basilica Travel’ ale Patriarhiei Române și-au mărit considerabil activitatea în ultimul an.

Destinațiile externe propuse pelerinilor au fost Israel, Iordania, Egipt, Turcia, Grecia, Italia, Bulgaria, Muntele Athos. Destinații nou-introduse sunt Siria-Liban și Basarabia.

În interiorul țării, au fost organizate pelerinaje în toate regiunile țării. O noutate este programul de odihnă și tratament derulat la Mănăstirea Techirghiol.

Sectorul Pelerinaje a oferit programe unor grupuri de turiști din Canada, Suedia, Grecia sau Finlanda care au dorit să viziteze România, iar pentru diferite grupuri de români de la parohii din străinătate s-au organizat pelerinaje la Locurile Sfinte, cu plecare din țările de origine.

În luna august a avut loc un pelerinaj special, organizat la împlinirea a 50 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sf. Ioan Iacob Românul.

Centrul de Presă Basilica

A. Radio TRINITAS

Grila de programe a postului de radio TRINITAS a fost adaptată la evenimentele majore din viața bisericească internă și internațională și promovarea dreptei credințe în contextul Anului omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

Aria de emisie a radioului a fost extinsă către regiunile de vest și sud-vest ale României, prin organizarea stațiilor de la Făget (jud. Timiș) și Balota (jud. Mehedinți), precum și o mai bună acoperire a zonei de serviciu în partea de nord a țării, prin instalarea stației radiofonice de pe muntele Rarău (jud. Suceava).

Au fost stabilite parteneriate mediatice cu celelalte posturi de radio ortodoxe din țară (Radio Renașterea – Cluj-Napoca, Radio Reîntregirea – Alba-Iulia, Radio Dobrogea – Constanța, Radio Lumina – Drobeta-Turnu Severin), în vederea reflectării unitare și omogene în plan radiofonic a conlucrării misionare dintre eparhii și a cultivării unei legături permanente între local și național în viața Bisericii.

B. Televiziunea TRINITAS

Televiziunea TRINITAS și-a extins programul de emisie de la 16 la 24 de ore pe zi. Intervalul orar nocturn a fost gândit pentru credincioșii români de pe continentul nord-american care recepționează programele noastre cu decalajul de fus orar.

Au fost introduse în grila de programe unele emisiuni noi, așa cum sunt emisiunile Viața parohiilor, Omul priceput sau Viața sănătoasă. În fiecare săptămână se difuzează o emisiune dedicată Crezului ortodox, iar emisiunea Lumina Celui Nevăzut este un program care explorează dimensiunile dialogului știință-teologie. În emisiunile TRINITAS TV s-a acordat o atenție specială reflectării vieții bisericești din eparhiile din interiorul țării, precum și a eparhiilor și parohiilor din diaspora. Toți ierarhii români din străinătate au fost prezenți în acest an în emisiunile Televiziunii.

Din toamna anului 2009 s-a demarat proiectul de producție și distribuție de DVD-uri. Până acum au fost editate nouă discuri, iar alte cinci urmează să apară în scurt timp. Editarea DVD-urilor a însemnat și creșterea ritmului de producție video, cu subiecte dintre cele mai diverse, de la Ierihon și Capadocia până la Schitul Prodromu sau Mănăstirea Techirghiol.

Actualizarea dotării tehnice este o preocupare permanentă. Cea mai recentă dotare este o instalație de comunicare cu satelitul, realizată în colaborare cu unul dintre sprijinitorii Televiziunii TRINITAS.

C. Ziarul Lumina

Ziarul Lumina s-a menținut constant în topul celor mai vândute cinci cotidiene din România, fapt confirmat de Biroul Român de Audit al Tirajelor.

În ultimul an, Ziarul Lumina a înființat edițiile regionale de la Sibiu și de la Craiova, cu creșterea semnificativă a numărului de abonamente din aceste zone.

Pagina de internet a fost modernizată în luna februarie și conține în prezent o arhivă de peste 46.000 de articole.

D. Agenția de Știri Basilica

Numărul știrilor pe site-ul agenției, www.basilica.ro, s-a dublat față de intervalul anterior. Au fost postate în medie 500 de știri pe lună, iar numărul pe tot anul depășește 6.500. Multe dintre aceste știri sunt traduse în limba engleză.

În ultimul an, numărul vizitatorilor pe basilica.ro este de 1.275.545.

E. Biroul de presă

Biroul de presă al Patriarhiei a realizat și a lansat o pagină de internet dedicată noii Catedrale patriarhale, www.catedralaneamului.ro. Legat de același mare proiect al Patriarhiei, Biroul de presă a acordat o atenție specială Catedralei Mântuirii Neamului, informând opinia publică referitor la toate etapele sale, de la lansarea concursului de proiectare până la obținerea autorizației de construire.

Au fost redactate și unele drepturi la replică, prin care s-a răspuns obiecțiilor ridicate în presă față de noua catedrală.

Biroul de presă a inițiat și realizarea unui buletin informativ electronic, intitulat Știri din Biserica Ortodoxă Română.

Prezentarea activităților Administrației Patriarhale, chiar și în această formă foarte sintetică, este suficientă pentru a arăta dinamismul și angajarea deplină a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în înnoirea Bisericii noastre, sporirea demnității ei în societatea secolului al XXI-lea, în găsirea de noi și eficiente mijloace de răspuns la nevoile spirituale, dar și materiale ale fiilor ei de acasă sau risipiți peste tot în lume.

Cel de-al treilea an de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rămâne în conștiința noastră prin multe din realizările menționate mai sus, dar istoria îl va reține și mai ales îl va distinge prin împlinirea unui vis secular: demersurile și obținerea autorizației de construire a Catedralei Mântuirii Neamului și începerea lucrărilor.

De aceea, în acest moment aniversar, ostenitorii Administrației Patriarhale își exprimă dragostea și recunoștința profundă pentru munca intensă și eforturile istovitoare ale Întâistătătorului Bisericii noastre și rugăciunea stăruitoare ca Arhiereul cel Veșnic, Mântuitorul Iisus Hristos, Mirele Bisericii, să reverse asupra Arhipăstorului nostru mulțumirea și bucuria roadelor, sănătate deplină și puteri înnoite, viață îndelungată și inspirată de Duhul Sfânt, spre Slava lui Dumnezeu, spre creșterea prestigiului Bisericii și spre mântuirea fiilor ei.

†Varlaam Ploieșteanul,

Episcop-vicar patriarhal

Comentarii Facebook


Știri recente