Activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în cel de-al treilea an de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Strădanie, eficiență și încredere

La împlinirea a trei ani de slujire a Bisericii Ortodoxe Române din treapta de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh, ne revine aleasa bucurie ca, în numele întregului cler, cinului monahal și al drept-măritorilor creștini din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, să prezentăm un rezumat al bogatei activități a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel desfășurată în perioada 30 septembrie 2009 și până în prezent, care reflectă hotărârea de a trece peste toate încercările, precum și dragostea plină de râvnă pentru Biserica lui Hristos manifestată de arhipăstorul nostru.

Din punct de vedere administrativ-gospodăresc, Arhiepiscopia Bucureștilor cuprinde unitățile bisericești din București, județul Ilfov și județul Prahova, organizate în nouă protoierii, 683 de parohii, 46 de filii, 33 mănăstiri, cinci schituri și două catedrale. Activitatea neobosită a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ca Arhiepiscop al Bucureștilor s-a concretizat în intervalul de timp cuprins între septembrie 2009 și septembrie anul curent prin înființarea a cinci parohii, sfințirea a cinci biserici și paraclise, două altare de vară și resfințirea a patru biserici. S-a luat act, de asemenea, de recepția diverselor lucrări de la 44 de parohii, s-au binecuvântat lucrările de construire pentru 43 de noi lăcașuri de cult și au fost aprobate 120 de lucrări de consolidare-restaurare la biserici parohiale, mănăstirești, filii și capele, precum și 60 de documentații tehnico-economice privind alte edificii eclesiale aflate în curs de construire.

În prezent sunt în desfășurare 223 de lucrări de consolidare, construire și reamenajare pentru diverse edificii bisericești din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Ca Arhiepiscop al Bucureștilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel conlucrează din punct de vedere administrativ, în cadrul Arhiepiscopiei, cu 1.362 de clerici și 1.914 mireni, angajați ai unităților de cult din cuprinsul eparhiei noastre, înființându-se în perioada amintită 126 de posturi (dintre care 65 clericale și 61 neclericale). Gradul de ocupare a posturilor clericale și neclericale aflate în evidențele Arhiepiscopiei Bucureștilor este de 93,12% (față de 90% la data de 30 septembrie 2009).

În ceea ce privește cele 38 de unități monahale (33 de mănăstiri și cinci schituri), în perioada 2009-2010, purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel s-a făcut cunoscută prin numirea unui exarh pentru mănăstirile din zona de munte a județului Prahova (în persoana pcuv. protos. David Petrovici), precum și prin numirea a patru noi stareți la mănăstirile Antim, Cernica, Suzana și Crasna. De asemenea, a fost redeschis și reorganizat Schitul Măgureanu din București. În data de 11 august 2010, la Mănăstirea Cernica a fost organizată Sinaxa stareților și starețelor, egumenilor, egumenelor și duhovnicilor mănăstirilor și schiturilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, prilej cu care s-au aprobat o serie de măsuri privitoare la ordinea și disciplina din mănăstiri și schituri. În intervalul menționat mai sus, cu Înalta Binecuvântare a Preafericirii Sale, au fost închinoviați opt viețuitori, au fost săvârșite patru rasoforii, șase tunderi în monahism, două hirotonii întru ierodiacon și trei întru ieromonah.

Paraclisul patriarhal a fost restaurat

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a îngrijit îndeaproape de lucrările de conservare și restaurare a picturii murale din Paraclisul patriarhal cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Prooroc Daniel din Reședința patriarhală; de finalizarea lucrărilor la pasajul interpalatin, la gardul Calea Sfinților și cel din Bd. Regina Maria, precum și de finalizarea lucrărilor la puțul de mare adâncime pentru sursa de apă proprie a Reședinței patriarhale.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat extinderea activității noii fabrici de lumânări a Arhiepiscopiei Bucureștilor, ‘Făclia Sfinților Români’, din incinta Mănăstirii ‘Duminica Sfinților Români’ (Popești-Leordeni), prin achiziționarea de utilaje pentru producerea de lumânări tip candelă și a lumânărilor pentru cununii, botezuri și ornament, precum și prin furnizarea de produse specifice către unele eparhii din țară și străinătate (Eparhia Giurgiului și Eparhia Ortodoxă Română a Italiei).

Noi magazine de obiecte bisericești

Din punct de vedere economic-gospodăresc, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a coordonat și supravegheat cu responsabilitate activitatea specifică a Sectorului Economic al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și a Sectorului Agricol, Viticol și Silvic. Astfel au fost deschise, prin Serviciul Colportaj, șase noi magazine în București: ‘Bucuria pelerinului’, ‘Potirul de aur’, ‘Ornate bisericești’, ‘Artă Sacră’, ‘Lumânări și iconițe’, precum și spălătoria ecologică ‘Bob de Rouă’ și croitoria de veșminte bisericești ‘Reverenda’. Au fost înființate, în perioada 2009-2010, următoarele persoane juridice de drept privat: Cooperativa Agricolă Via Domnului, cu sediul în orașul Urlați, județul Prahova; SC Țarina Păstorului SRL, cu sediul în municipiul București, sector 4; SC Pelerinul Pati-Cof SRL, cu sediul în municipiul București, sector 4, și Fundația Bucuria Ajutorului, cu sediul în municipiul București, sector 4. Astfel s-a reușit diversificarea activităților economice ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu realizări notabile, dintre care amintim: optimizarea vinificației strugurilor și o mai bună valorificare a producției agricole. Menționăm, de asemenea, că SC Chivotul Mare SRL, înființată în anul 2009, a colaborat cu Sectorul Fonduri pentru activități bisericești al Centrului Eparhial pe proiecte și lucrări în valoare totală de 5.262.347 de lei (perioada 2009-2010).

Sub atenta îndrumare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sectoarele Juridic și Bunuri Imobile Bisericești ale Centrului Eparhial au reușit recuperarea a 80 ha, vatra mănăstirii, pentru Mănăstirea Căldărușani, 25 ha viță-de-vie pentru Mănăstirea Ceptura și au întocmit 48 de contracte de închiriere, două contracte de donație, patru contracte de comodat și 25 de ordine de repartiție. De asemenea, a fost oferită asistență de specialitate pentru 30 de unități de cult și s-au soluționat definitiv și irevocabil două procese.

Sub supravegherea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Cancelaria Centrului Eparhial s-au primit 12.891 de lucrări, care au fost distribuite către sectoarele Centrului Eparhial. Au fost transmise (prin Registratură) 12.891 de răspunsuri și s-au întocmit 95 de comunicări pe diverse probleme, 44 de procese-verbale de ședință pentru Permanența Consiliului Eparhial, patru procese-verbale de ședință pentru Sinodul Mitropolitan și două procese-verbale de ședință pentru Adunarea Eparhială. Au fost eliberate, de asemenea, 326 de adeverințe la solicitarea salariaților Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Bogată activitate cultural-misionară

Cu Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Serviciul Personal al Arhiepiscopiei Bucureștilor a procedat la actualizarea Schemelor de funcții și personal ale Centrului Eparhial și ale protoieriilor. În anul 2010 s-au organizat alegerile pentru organismele parohiale și eparhiale în toată Patriarhia Română. Astfel, în Arhiepiscopia Bucureștilor, au fost aleși noii membri ai consiliilor parohiale, ai Adunării Eparhiale, precum și ai Consistoriului Eparhial, convocându-se Adunarea Eparhială în ședință de constituire (mai 2010).

Prin îndrumarea Preafericirii Sale, activitatea cultural-misionară a Arhiepiscopiei Bucureștilor a cunoscut împliniri de seamă, începând cu cele editoriale. Astfel, Editura Cuvântul Vieții a reușit să tipărească mai multe titluri în colecțiile sale, după cum urmează: colecția Vita Aeterna – Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor, Singurătatea lui Vlad Țepeș (roman creștin), colița filatelică: 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Țării Românești, realizată împreună cu Romfilatelia; colecția Vieți de Sfinți – Viața, Acatistul și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Slujba Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești; Slujba Sfântului Voievod Neagoe Basarab și Slujba Sfântului Dionisie Exiguul; colecția Lumina Credinței – album închinat Anului omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești, intitulat: Simbolul de credință creștin-ortodox, Tradiție și înnoire în slujirea liturgică, vol. IV (autor preot prof. dr. Nicolae D. Necula), Cântări la Vecernie, Utrenie și Sfânta Liturghie (autor arhid. prof. dr. Sebastian Barbu Bucur), Îndrumător administrativ-bisericesc (ediția a II-a); precum și alte publicații (calendare bisericești, ilustrate, cărți poștale, mape de prezentare, monografii etc.).

Activitatea cultural-misionară s-a manifestat și în organizarea cursurilor pentru pregătire profesională în domeniul patrimoniului cultural, cu programe destinate formării muzeografilor, custozilor de sală, supraveghetorilor, ghizilor. La nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor sunt atestați 15 muzeografi, patru conservatori bunuri culturale și 10 gestionari custode de sală. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a manifestat grija deosebită pentru păstrarea, conservarea și îmbogățirea patrimoniului cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, concretizată în cele 183 de șantiere de pictură din nou sau restaurare a picturii, restaurarea a numeroase icoane, obiecte de patrimoniu, precum și prin aprobarea a 52 de proiecte noi de pictură sau restaurare a picturii.

Printre alte împliniri pe tărâm cultural-misionar amintim: coordonarea celor nouă formații de muzică bisericească din cadrul protoieriilor Arhiepiscopiei Bucureștilor, organizarea Conferințelor pastoral-misionare semestriale, susținerea activităților Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române (în principal prin majorarea numărului de abonamente la Ziarul Lumina, sprijinirea emisiunilor TV TRINITAS și Radio TRINITAS), coordonarea activităților de fotografiere a bisericilor și mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, coordonarea site-ului protoieriilor Arhiepiscopiei Bucureștilor, prezentarea publicațiilor Editurii Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei la Târgul Internațional de Turism, intitulat: ‘Le monde Å• Paris’ (martie 2010).

Referitor la educația religioasă creștin-ortodoxă, prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-au realizat: implementarea programelor catehetice Hristos Împărtășit Copiilor și Alege școala!; dezvoltarea și desfășurarea programului Serile Catehetice (la Catedrala mitropolitană Sfântul Spiridon Nou și Biserica Sfânta Ecaterina); organizarea și desfășurarea Olimpiadei de religie; organizarea cursurilor preoțești pentru obținerea gradelor profesionale în preoție; participarea la diverse concursuri școlare, simpozioane și congrese; organizarea concursului Crezul meu, destinat copiilor din parohiile Arhiepiscopiei Bucureștilor, organizarea taberei creștine de vară pentru copii, în localitatea Vălenii de Munte, organizarea consfătuirilor metodice cu profesorii de religie, organizarea concursului național Lăudați pe Domnul, etapa mitropolitană.

Proiecte filantropice

Grija față de lucrarea social-filantropică a fost una din principalele activități ale Preafericirii Sale, susținută cu multă trudă, mai ales în perioada dificilă, din punct de vedere financiar, prin care trece România. Arhiepiscopia Bucureștilor derulează în prezent 14 programe sociale, care acoperă o paletă largă de servicii specifice. Pentru sprijinirea victimelor inundațiilor din acest an, din nord-estul Moldovei, a fost organizată o colectă de bani și bunuri. Astfel, a fost strânsă o sumă de 641.459 de lei, precum și bunuri în valoare de 504.528 de lei, care au fost virate celor în drept să le primească. Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Sectorul Social-Filantropic, s-a implicat, în perioada 2009-2010, în 47 de proiecte social-umanitare și a participat la 12 seminarii, conferințe și întâlniri de lucru pe tematică social-filantropică, încheind sau reînnoind 14 protocoale de colaborare cu organizații nonguvernamentale sau instituții ale statului care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel funcționează în Arhiepiscopia Bucureștilor 137 de servicii și centre sociale, fiind în construcție (în diverse faze de execuție) alte 33 de așezăminte social-filantropice.

Sub îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în cadrul Sectorului Social-Filantropic al Centrului Eparhial își desfășoară activitatea 141 de preoți de caritate (56 în spitale, 11 în școli, opt în aziluri, nouă în orfelinate, șapte în așezăminte, 22 în armată, cinci în penitenciare, nouă în cadrul Ministerului de Interne, 14 în cimitire) care slujesc în 101 paraclise, din care 32 sunt biserici și 69 sunt capele. Pentru coordonarea activității preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor s-au organizat și desfășurat șapte sesiuni ale Cercului pastoral Comunicare și comuniune și trei sesiuni ale Cercului pastoral Rugăciune și frățietate.

Activitatea desfășurată sub coordonarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în anul pe care îl evocăm, are darul de a oferi o pildă bună de nădejde și dăruire membrilor Bisericii, pentru ca aceștia să poată depăși perioada dificilă a crizei economice și sociale prin care trece România.

De aceea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a insuflat colaboratorilor Preafericirii Sale din Arhiepiscopia Bucureștilor sentimentul strădaniei pentru ducerea la bun sfârșit a lucrărilor începute în perioada 2009-2010 și pentru continuarea și îmbunătățirea activităților specifice în direcțiile: administrativ-gospodărească, cultural-misionară și social-filantropică.

Astfel, ca deziderate în domeniul administrativ-gospodăresc pentru anul ce urmează, amintim: eficientizarea activității administrative bisericești și a celei pastorale prin rearondarea tuturor parohiilor din orașele mari din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, finalizarea bazei de date electronice, care să cuprindă date pentru evidența corectă și actualizată a personalului angajat, creșterea numărului de biserici construite în cadrul proiectului Nici un sat fără biserică, formularea de cât mai multe acțiuni la instanța de judecată pentru recunoașterea dreptului de proprietate asupra imobilelor bisericești – terenuri și construcții – pentru care nu se dețin titluri de către unitățile de cult, intabularea tuturor proprietăților Arhiepiscopiei Bucureștilor, sprijinirea unităților de cult din subordine pentru obținerea de decizii de retrocedare favorabile pentru proprietățile preluate abuziv de stat, continuarea activității de obținere de fonduri europene nerambursabile pentru unitățile de cult bisericești, folosirea cât mai eficientă a terenurilor și proprietăților pe care le deține Arhiepiscopia Bucureștilor, finalizarea lucrărilor de restaurare și amenajare a Reședinței patriarhale și Palatului patriarhal, urmărirea activității pe șantierele parohiale.

Ca obiective cultural-misionare și social-filantropice amintim: tipărirea monografiilor protoieriilor, parohiilor și mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor; tipărirea lucrării Slujbele Sfinților Români, vol. I, II, III; organizarea etapei mitropolitane a concursului coral Tineri, lăudați pe Domnul, intensificarea demersurilor pentru identificarea și recuperarea obiectelor de patrimoniu ale Bisericii confiscate de regimul comunist, restaurarea unor icoane, obiecte de patrimoniu, confecționarea unor racle pentru moaște de sfinți; realizarea unor albume și monografii ale mănăstirilor din eparhie și continuarea tipăririi unor pliante și monografii pentru mănăstirile și schiturile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor; elaborarea unei metodologii interne care să informeze și să faciliteze accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea, conservarea și restaurarea monumentelor de artă bisericească; sprijinirea diferitelor categorii sociale aflate în dificultate, prin cuvânt și faptă, intensificarea activității social-filantropice și educaționale a parohiilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor prin înființarea de grădinițe, desfășurarea de programe gen after-school, continuarea proiectelor catehetice și încurajarea familiei creștine și dezvoltarea spiritului de întrajutorare frățească.

Preafericite Părinte Patriarh,

Toate realizările prezentate mai sus au fost posibile datorită slujirii ‘cu timp și fără timp’ pe care Preafericirea Voastră a înțeles să și-o asume încă de la preluarea responsabilității de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. De aceea, îi suntem recunoscători Preasfintei Treimi pentru darul pe care ni l-a făcut prin chemarea Preafericirii Voastre la această slujire sfântă. Vă aducem, pe această cale, și noi prinosul recunoștinței și al dragostei noastre, rugând pe Bunul Dumnezeu să dăruiască Arhipăstorului nostru sănătate deplină, ani mulți de slujire și dăruire jertfelnică, spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea noastră.

†Varsanufie Prahoveanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor

Comentarii Facebook


Știri recente