Activități pentru sprijinirea încadrării pe piața muncii a studenților, desfășurate de Facultatea de Teologie din Craiova

În perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, Facultatea de Teologie din cadrul Universității din Craiova derulează proiectul Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”, după cum informează Gabriela Popescu de la Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de inserție pe piața muncii a unui număr de 300 de studenți de la șapte specializări universitare din domeniul socio-uman. Această creștere se va produce prin anticiparea și dezvoltarea competențelor necesare pentru viitor, precum și prin realizarea unei legături mai bune între educație, formare instituțională, practică studențească și apoi prin angajarea în diferite domenii ale muncii.

„În luna octombrie, studenții au început să participe la stagiile de practică. De asemenea, aceștia au fost informați cu privire la necesitatea participării în cadrul activității de identificare a nevoilor și așteptărilor cu privire la cariera lor profesională (analiza SWOT personală). Au fost constituite subgrupele în vederea programării la evaluarea psihologică a studenților în cadrul Centrului de evaluare socio-profesională și orientare pentru o carieră în domeniul socio-uman creat în cadrul proiectului. În această lună au fost pregătite materialele pentru campania de informare – cu privire la importanța dezvoltării de competențe pentru piața muncii și oportunitatea efectuării stagiilor de practică – ce va avea loc în luna noiembrie”, a precizat prof.univ.dr. Cristiana Teodorescu, responsabil cu Relații publice din cadrul Universității din Craiova.

Proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762 „Competențe socio-umane pentru piața muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, și implementat de Facultatea de Teologie a Universității din Craiova.

Comentarii Facebook


Știri recente