Activități multiple cu bani puțini – Sinteza activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009

În ziua de 8 februarie 2010, în Sala Sinodală din Reședința patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința anuală de lucru a Consiliului Național Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române.

La începutul lucrărilor, activitatea internă și externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009, Anul comemorativ – omagial al Sfântului Vasile cel Mare și al celorlalți Sfinți Capadocieni, a fost sintetizată și prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic, cultural-misionar și social-filantropic de Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în următorul cuvânt cu titlul Activități multiple cu bani puțini:

I. ACTIVITATEA PASTORAL-LITURGICĂ

În anul 2009, Sfântul Sinod a adoptat mai multe hotărâri cu privire la organizarea bisericească și canonică a Bisericii Ortodoxe Române: ridicarea unor episcopii la rangul de arhiepiscopie (Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Arhiepiscopia Aradului); acordarea rangului de arhiepiscop onorific Preasfințitului Părinte Justinian, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și Preasfințitului Părinte Ioan, Episcopul Covasnei și Harghitei; schimbarea titulaturii unor eparhii (Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Arhiepiscopia Aradului, Episcopia Slatinei și Romanaților), înființarea și organizarea Episcopiei Devei și Hunedoarei, în cadrul Mitropoliei Banatului; trecerea în jurisdicția directă a Patriarhiei Române a Episcopiei Daciei Felix și a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria; hotărâri privind disciplina financiar-contabilă și administrativ-patrimonială în Biserica Ortodoxă Română.

De asemenea, s-au adoptat măsuri canonice și statutare referitoare la alegerea de către Sfântul Sinod și întronizarea unor noi ierarhi: Preasfințitul Părinte Vincențiu ca Episcop al Sloboziei și Călărașilor; Preasfințitul Părinte Corneliu ca Episcop al Hușilor; Preasfințitul Părinte Gurie ca Episcop al Devei și Hunedoarei; Preacuviosul Părinte Arhimandrit Varlaam Merticariu în postul de Episcop Vicar Patriarhal; Preacuviosul Părinte Arhimandrit Ieronim Crețu pentru postul de Episcop Vicar Patriarhal; Preacuviosul Părinte Arhimandrit Emilian Nică în postul de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

În anul 2009, Sfântul Sinod a adoptat numeroase hotărâri, importante din punct de vedere pastoral-liturgic: măsuri privind pregătirea și sfințirea Sfântului și Marelui Mir în Sfânta și Marea Joi a Săptămânii Patimilor din anul 2010 (1 aprilie); înființarea „Subcomisiei de muzică psaltică și liniară”, afiliată Comisiei teologice, liturgice și didactice a Sfântului Sinod; canonizarea și proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou; proclamarea locală a canonizării Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești (Curtea de Argeș, Tulcea), proclamarea locală a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab (Târgoviște, Curtea de Argeș) și proclamarea anului 2010: „An omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești” .

Activitatea organismelor centrale bisericești s-a desfășurat potrivit prevederilor statutare și regulamentare bisericești: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: 4 ședințe, Sinodul Permanent: 2 ședințe, Adunarea Națională Bisericească: o ședință, Consiliul Național Bisericesc: o ședință și Permanența Consiliului Național Bisericesc: 37 ședințe.

Patriarhul României a efectuat 19 vizite canonice în eparhii ortodoxe românești din țară și străinătate: Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Mitropolia Banatului, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord (Austria), Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale (Franța), Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Sibiului, Episcopia Covasnei și Harghitei, Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Arhiepiscopia Târgoviștei, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Episcopia Tulcii, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Aradului, Episcopia Devei și Hunedoarei, Episcopia Maramureșului și Sătmarului.

Pregătirea și perfecționarea personalului clerical s-a realizat prin organizarea cursurilor pentru obținerea gradelor profesionale: Definitiv, Gradul II și Gradul I, prin organizarea conferințelor pastoral-misionare semestriale și a conferințelor preoțești administrative, prin aplicarea noii Metodologii pentru obținerea gradelor profesionale de către personalul clerical.

Oficiul juridic al Cancelariei Sfântului Sinod a desfășurat mai multe demersuri în vederea completării, adoptării sau republicării unor acte normative importante pentru activitatea Bisericii Ortodoxe Române: Legea nr. 330/2009 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice; Legea nr. 128/2009 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România; Legea nr. 228/2009 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, prin care personalul monahal al cultelor recunoscute, care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuției față de Stat. De asemenea, Oficiul juridic a monitorizat proiecte legislative referitoare la viața religioasă și la adoptarea Codului civil și a Codului penal, a inițiat demersuri în vederea clarificării diferendului patrimonial dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Greco-Catolică, etc.

II. ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ

Prin activitatea Sectorului relații bisericești și interreligioase au fost dezvoltate relațiile frățești cu celelalte Biserici Ortodoxe, relații ecumenice cu alte Biserici și confesiuni creștine și relații interreligioase cu reprezentanți ai altor religii. Anul 2009 a fost marcat de mai multe evenimente importante:

– vizitele Patriarhului României în străinătate: Constantinopol și Cezareea Capadociei (27 mai – 02 iunie 2009), Austria (12-16 iunie 2009), Franța (09-17 iulie 2009) și Serbia (19 noiembrie 2009);

– participarea unor reprezentanți ai Patriarhiei Române la evenimente importante din viața altor Biserici Ortodoxe surori: întronizarea noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse (Moscova, 01 februarie 2009); a IV-a Conferință Panortodoxă Presinodală pe tema Diaspora ortodoxă (Chambésy, 06-13 iunie 2009); Consfătuirea pan-ortodoxă pe tema ereziilor și parareligiilor (Piraeus, 02-04 noiembrie 2009); întrunirea Comisiei interortodoxe pregătitoare, cu temele Autocefalia și modul ei de proclamare, Autonomia și modul ei de proclamare și Dipticele (Chambésy, 09-17 decembrie 2009);

– evenimente organizate de Patriarhia Română, la care au participat reprezentanți ai unor Biserici Ortodoxe surori: manifestările religioase și culturale dedicate împlinirii a 650 de ani de existență a Mitropoliei Țării Românești și Anului comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare și al celorlalți Sfinți Capadocieni (București, 24-28 octombrie 2009); întâlnirea reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române cu delegați ai Patriarhiei Moscovei (București, 05-06 mai 2009) și delegați ai Bisericii Ortodoxe Bulgare (București, 07 iulie 2009);

– evenimente ecumenice la care au participat reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române: a XIII-a Adunare Generală a Conferinței Bisericilor Europene (Lyon, 15-21 iulie 2009); a XI a Sesiune plenară a Comisiei Mixte Internaționale pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano Catolică (Paphos, Cipru, 16-23 octombrie 2009); Reuniunea Internațională și Interreligioasă organizată de Comunitatea SantâEgidio (Cracovia, Polonia, 06-08 septembrie 2009); Aniversarea a 10 ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România – „Întâlnire în lumina Învierii”, (București, 08 mai 2009); întrunirea Comitetului Central al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva, 26 august – 02 septembrie 2009); Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor (București, 18-25 ianuarie 2009); Consultarea Ecumenică Internațională pe tema asistența socială la nivel local (București, 18-20 mai 2009); Consultarea Internațională pe tema învățăturii ortodoxe despre pace (București, 29 iunie – 03 iulie 2009). Pentru organizarea acestor evenimente Biroul de Protocol al Patriarhiei Române a conlucrat cu ambasadele acreditate la București, cu ministere ale Guvernului României, și autoritățile aeroportuare.

Prin Sectorul comunități externe au fost sprijinite activitățile din centrele eparhiale și parohiile ortodoxe românești din străinătate: s-au constituit Adunările Eparhiale și Centrele Eparhiale în eparhiile înființate în anul 2008 (Spania și Portugalia, Europa de Nord, Australia și Noua Zeelandă); s-au înființat parohii noi (Spania: 12 parohii; Germania: 3 parohii, Europa de Nord: 3 parohii, Italia: 3 parohii, Damasc (Siria): o parohie, Brno (Cehia): o parohie, Osaka-Nagoya: o parohie); au fost construite și sfințite mai multe lăcașuri de cult (Salzburg, Viena, Knittelfeld, ș.a.), și așezăminte cultural-misionare (Viena, Stockholm, Nagoya, ș.a.); Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris a revenit sub omoforul Patriarhiei Române, devenind Catedrală Mitropolitană a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală și Meridională; a fost reînnoit contractul de comodat dintre Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română cu privire la Biserica Sfânta Paraskevi-Pikridion, Istanbul, Turcia (29 mai 2009) .

Dintre activitățile desfășurate prin Sectorul teologic-educațional menționăm: organizarea Congresului Internațional de Teologie dedicat Sfântului Vasile cel Mare (1 – 4 noiembrie 2009); reînființarea specializării Teologie Asistență Socială, începând cu anul universitar 2009-2010; Proiectul „Alege școala!”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane; organizarea celui de-al doilea Congres Național „Hristos împărtășit copiilor” (2 – 3 septembrie 2009) și organizarea Concursului Național de Muzică Bizantină „Tineri, lăudați pe Domnul!” – a doua ediție (27 septembrie 2009).

În anul școlar 2008-2009, au predat disciplina Religie 8940 de profesori și au funcționat 33 de seminarii teologice ortodoxe liceale și 5 licee teologice ortodoxe, în care au fost școlarizați 4946 de elevi, prin activitatea didactică a celor 771 de profesori. În cadrul Patriarhiei Române funcționează 11 Facultăți de teologie ortodoxă (București, Iași, Sibiu, Craiova, Cluj, Constanța, Târgoviște, Pitești, Alba-Iulia, Arad și Oradea) și 4 departamente de teologie ortodoxă, incluse în cadrul altor facultăți (Timișoara, Galați, Baia Mare și Reșița). Studiile sunt structurate pe trei niveluri: Licență (4 ani pentru specializarea Teologie Pastorală și 3 ani pentru celelalte specializări), Masterat (2 ani) și Doctorat (3 ani). În anul universitar 2008-2009, au fost școlarizați 8619 studenți (nivelul – Licență) 2470 (Master) și 399 doctoranzi (București, Sibiu, Cluj, Iași, Constanța și Craiova), 420 de cadre didactice activând în cadrul învățământului teologic superior: 93 de profesori, 67 de conferențiari, 139 de lectori, 95 de asistenți și 26 de preparatori universitari.

În anul universitar 2008-2009 s-au înscris la studii, în diferite instituții de învățământ din străinătate, cu binecuvântarea Centrelor eparhiale, 19 teologi români, iar la facultățile din cadrul Patriarhiei Române studiază 117 cetățeni străini (printre care și etnici români). „Biroul de Catehizare Parohială” a continuat implementarea proiectului „Hristos împărtășit copiilor”, prin organizarea la nivelul eparhiilor a 81 de centre catehetice, unde și-au desfășurat activitatea 28 de inspectori eparhiali și 159 de responsabili pentru cateheza parohială. Pe parcursul anului 2009, au avut loc activități catehetice în 4.203 parohii, fiind implicați 73.016 copii.

Sectorul patrimoniu cultural bisericesc a continuat formarea și perfecționarea profesională a personalului de specialitate, prin organizarea programelor și cursurilor cu următoarele calificări: muzeograf, gestionar custode, conservator de bunuri culturale și ghid pentru obiectiv cultural. De asemenea, a fost elaborat și propus spre aprobare Proiectul pentru programul de parteneriat în vederea finanțării din fonduri europene a activităților de formare profesională și a fost definitivat cursul de Muzeologie Generală, pentru muzeografii din unitățile de cult. Pentru inventarierea patrimoniului bisericesc mobil au fost întocmite 22 692 fișe, însoțite de fotografii. În anul 2009, eparhiile au raportat lucrări de reconstrucție, consolidare și restaurare la 263 de monumente, valoarea totală a fondurilor utilizate ridicându-se la suma de 43.796.581,40 lei și 50.000 euro. Un obiectiv esențial de dezvoltare a activității patrimonial-culturale îl constituie organizarea și acreditarea unor ateliere bisericești proprii de conservare-restaurare, prin înființarea Centrului de Pregătire, Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Religios „Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu” , în București, strada Maria Rosetti. Totodată, potențialul muzeal-expozițional al patrimoniului bisericesc va fi valorificat prin organizarea „Muzeului Creștinismului Românesc – Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul”. În prezent funcționează 317 unități cu activitate în domeniul patrimoniului bisericesc mobil, între care 275 muzee și colecții muzeale și 42 de centre de ocrotire, cu peste 600 angajați. În cadrul Patriarhiei Române s-au organizat, în anul 2009, numeroase expoziții de artă bisericească, simpozioane, colocvii și sesiuni tematice, dedicate, în special, Anului Sfântului Vasile cel Mare și al celorlalți Sfinți Capadocieni. Comisia de Pictură Bisericească a organizat 8 ședințe, în care au fost analizate 663 dosare, dintre care au fost aprobate 227 devize și 136 adjudecări, iar pentru 68 de locașuri de cult a fost efectuată recepția definitivă.

Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare și al celorlalți Sfinți Capadocieni a fost mediatizat de Postul de Radio TRINITAS prin programe speciale, știri, informații, reportaje, interviuri și transmisiuni directe de la evenimente, precum și prin emisiuni tematice. Prin punerea în funcțiune a Stației de emisie de la Balota (Mehedinți) s-a realizat extinderea ariei de emisie a Radio TRINITAS în sud-vestul României, precum și în regiunile din nord-estul Serbiei și nord-vestul Bulgariei (Valea Timocului). Structura administrativă a postului de radio este repartizată în 3 puncte de lucru (București, Iași, Craiova), cu 45 de angajați și 22 de colaboratori permanenți, având 34 de stații de emisie terestră și echipamente de emisie prin satelit. Începând cu luna septembrie 2009, în rețeaua studiourilor locale TRINITAS a fost inclus și studioul de la Sibiu, administrat de Mitropolia Ardealului. Prin Casa de Discuri TRINITAS au fost editate mai multe CD-uri audio, distribuite prin intermediul unităților bisericești.

Postul de Televiziune TRINITAS TV a acordat o atenție deosebită perfecționării emisiunilor. Prin extinderea emisiei la 24 de ore din 24, au fost incluși și telespectatorii din Statele Unite ale Americii și Canada. În prezent, TRINITAS TV este recepționat de peste 80% din totalul abonaților de televiziune din România și poate fi accesat și prin internet, la adresa www.trinitastv.ro, sau prin antenă de satelit. În cadrul TRINITAS TV funcționează, începând cu anul 2009, un program de producție de DVD-uri, în prezent fiind realizate patru discuri.

În anul 2009, s-a dezvoltat considerabil rețeaua de difuzare a cotidianului ‘Ziarul Lumina’, a săptămânalului ‘Lumina de Duminică’ și a Revistei ‘Vestitorul Ortodoxiei’, numărul abonamentelor crescând de la 13.608, în luna decembrie 2008, la 22.010, în luna decembrie 2009. Din punct de vedere financiar, s-au luat măsuri adecvate pentru ca toate cheltuielile necesare editării, tipăririi și distribuirii publicațiilor ‘Lumina’ să fie acoperite prin abonamente, scăderea comisioanelor poștale și reducerea prețului la tipar. De asemenea, s-a realizat o nouă versiune a site-ului www.ziarullumina.ro, accesat de peste 200.000 de vizitatori, din peste 50 de țări.

În anul 2009 Agenția de Știri BASILICA a Patriarhiei Române a postat pe site-ul www.basilica.ro 4151 de știri în limba română și 143 de știri în limba engleză, 129 comunicate, 67 documente, 10 interviuri și 255 de știri privind Anul omagial al Sfântului Vasile cel Mare și al celorlalți Sfinți Capadocieni. Toate aceste informații au fost accesate de aproximativ 1 000 000 de vizitatori (55% din România și 45 % din străinătate) înregistrându-se peste 35 000 000 de accesări. Biroul de Presă și Relații Publice, a V-a componentă a Centrului de Presă BASILICA, a continuat activitatea de informare prin mass-media asupra evenimentelor din cadrul Patriarhiei Române și a comunicat punctele de vedere oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române, referitoare la aspecte religioase, culturale sau sociale, în plan național și internațional. Centrul de Presă BASILICA, prin toate cele cinci componente ale sale a contribuit la redactarea volumului „2009: Anul Sfinților Capadocieni în Biserica Ortodoxă Română” .

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost pregătit și publicat, în anul 2009, un număr de 35 de volume, între care amintim: colecția „Sfinții Capadocieni” (15 vol.), conținând texte patristice cu un conținut pastoral, dogmatic, exegetic, moral, parenetic și ascetic, „Studia Basiliana. Închinare la 1630 de ani” (3 vol.), reunind cele mai valoroase studii în limba română asupra personalității și operei Sfântului Vasile cel Mare, „Lumini din Scripturi și din zidiri” (antologie tematică din opera Sfântului Vasile cel Mare), colecția „Părinți și scriitori bisericești” , serie nouă, (2 vol.), „Filocalia” (vol.III), „Credința mărturisitoare” (Arhim. Teofil Părăian), „Misiune pentru mântuire. Lucrarea Bisericii în societate” și „Teologie și spiritualitate” , (PF Părinte Patriarh Daniel) „Euharistie, Episcop, Biserică” , (I.P.S. Părinte Mitropolit Ioannis Zizioulas), „Hristos împărtășit copiilor. Ghid catehetic pentru copii” și „Hristos împărtășit copiilor. Îndrumar pentru catehet” ; „Patrologie” , vol. I și II, (Pr. Prof. Dr. Constantin Voicu); „Repere patristice în dialogul dintre teologie și știință” , (coordonator: Conf. Dr. Adrian Lemeni), „Manifest pentru o nouă relație a omului cu pământul” (Pierre Rabhi), „Părintele Ioan Ivan de la Neamț” , (Arhim. Timotei Aioanei și Arhim. Varlaam Merticariu), „Pridvoare ale cerului: Mănăstiri și schituri din Arhiepiscopia Bucureștilor” .

În anul 2009, Tipografia Institutului Biblic a tipărit 58 de titluri, în 136.670 de exemplare. Editura Institutului Biblic a fost dotată cu tehnologie modernă de culegere și imprimare, fiind continuate, în același timp, lucrările de construcție și amenajare pentru punerea în funcțiune a Tipografiei PHAROS de la Popești Leordeni. Atelierele Institutului Biblic și-au desfășurat activitatea în cadrul secțiilor de tâmplărie – sculptură, metale – turnătorie, metale-cizelură, tămâie, pictură bisericească și în atelierele de țesătorie – broderie – tricotaje (Mânăstirea Țigănești) și croitorie (Mânăstirea Pasărea), prin care s-au realizat și recondiționat obiecte de cult, veșminte bisericești, icoane și piese de mobilier bisericesc.

Fondul Bibliotecii Sfântului Sinod a fost completat cu 973 volume, dintre care 500 au fost cumpărate din rețeaua de librării, din țară și din străinătate, iar 473 au fost primite prin donație. În anul 2009 s-a finalizat structura organizatorică a Bibliotecii, prin întocmirea unui Regulament de organizare și funcționare.

Centrul de Pelerinaje „Sfântul Apostol Pavel” al Patriarhiei Române a organizat, în anul 2009, un număr de 62 de pelerinaje externe în: Israel, Iordania, Egipt, Turcia (Capadocia și Istanbul), Grecia, Italia, Bulgaria și Muntele Athos, precum și 111 pelerinaje interne în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Bucovina, Ardeal, Maramureș și Oltenia, pentru aproximativ 5 500 de persoane. Față de anul 2008, numărul de pelerinaje externe a crescut cu 25%, numărul de pelerinaje interne cu 10% și numărul de pelerini cu 10%.

Sectorul Monumente și Construcții Bisericești a organizat și supravegheat lucrări de construcție, restaurare, amenajare, modernizare, recompartimentare, consolidare, igienizare sau reabilitare termică la următoarele obiective: Reședința Patriarhală, Palatul Patriarhiei, Tipografia „Pharos” din Popești Leordeni, Mânăstirea Antim, Mânăstirea „Sfânta Maria” Techirghiol, Centrul de Pregătire, Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Religios „Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu” și Atelierele Patriarhiei Române din Popești Leordeni.

În vederea începerii lucrărilor de construcție la Catedrala Mântuirii Neamului, s-au desfășurat în anul 2009 următoarele acțiuni: depunerea dosarelor cu documentații pentru obținerea avizelor necesare; organizarea expoziției „Catedrale și biserici noi 1990 – 2008”, organizarea a încă două simpozioane tematice consultative: „Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură, utilitate cultuală și culturală” (26 iunie 2009) și Prezentarea publică a principiilor de proiectare ilustrate în tema stabilită de beneficiar, a caietului de sarcini și a criteriilor de selecționare a proiectantului Catedralei Mântuirii Neamului (9 – 10 decembrie 2009), confecționarea unei noi machete (scara 1/150) și lansarea licitației de selectare a proiectantului (Etapa I, faza de „construcție la roșu”). Pentru eficientizarea activității în Palatul Patriarhiei – Centrul de conferințe, au fost efectuate lucrări de reparație și restaurare, fiind oferite spații spre închiriere, în vederea organizării de conferințe, simpozioane și expoziții, în total 49 de acțiuni. Sectorul economic-financiar a înregistrat în anul 2009 venituri în valoare de 56.796.508 lei și cheltuieli în valoare de 56.541.496 lei, rezultând un excedent de 255.012 lei, ce va fi utilizat în activități misionare. Prin acest sector s-au luat măsuri pentru întărirea disciplinei financiare și echilibrarea cheltuielilor în raport cu veniturile obținute.

III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ

Activitatea social-filantropică a fost desfășurată în Biserica Ortodoxă Română de 3167 persoane: 29 consilieri sociali, 33 inspectori eparhiali, 141 asistenți sociali teologi, 273 persoane cu studii de specialitate, 56 lucrători sociali, 2192 voluntari și membri ai comitetelor filantropice și 443 din alte categorii de personal. În anul 2009 s-au înființat 49 de instituții de protecție socială, ajungându-se la un total de 394 (88 așezăminte pentru copii, 89 așezăminte pentru vârstnici, 65 centre pentru asistența familiilor și persoanelor aflate în dificultate, 92 cantine și brutării sociale, 25 centre medico-sociale și policlinici, 14 centre de diagnostic și tratament pentru persoane cu nevoi speciale, 6 centre pentru persoane fără adăpost, 4 centre pentru victimele violenței familiale și agresori, 2 centre pentru victimele traficului de persoane și 9 grădinițe și centre educaționale). De serviciile și proiectele sociale desfășurate în eparhii (335 programe sociale) au beneficiat peste 629.459 de persoane, dintre care: 152.270 copii, 26.324 persoane cu dizabilități, 333.882 persoane vârstnice și 116.979 familii sărace. Pentru susținerea acestor activități social-filantropice s-au cheltuit aproape 45.000.000 lei. De asemenea, în scopul dezvoltării activităților social-filantropice, Sectorul social-filantropic al Administrației Patriarhale și Federația FILANTROPIA au pregătit în parteneriat 4 proiecte finanțate din fonduri europene, asigurându-se astfel autofinanțarea programelor pentru următorii 3 ani. Asistența religioasă în unitățile militare, penitenciare, spitale și așezăminte de ocrotire socială este asigurată de 512 preoți (132 în unități militare și penitenciare, iar 380 în spitale și în așezăminte de ocrotire socială). În toate aceste unități există 482 biserici și capele, iar 55 se află în diferite stadii de construcție și amenajare. Lucrarea misionar socială în cuprinsul eparhiilor s-a desfășurat și cu sprijinul asociațiilor și fundațiilor care funcționează cu binecuvântarea Sfântului Sinod sau a Centrelor eparhiale: 77 de organizații cu profil social-filantropic și 34 de organizații de tineret.

Prin Sectorul Stavropighii Patriarhale și Centre Sociale s-au efectuat lucrări de renovare, reamenajare și dotare tehnică la următoarele subunități administrative: Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei” din București, Centrul Social-Pastoral „Sfânta Maria” din Techirghiol și Centrul Social-Cultural „Miron Patriarhul” – Dragoslavele. Prin Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei” din București a fost organizat, în anul 2009, un număr de 10 simpozioane, congrese sau seminarii naționale și internaționale, fiind cazate 720 persoane (610 din România și 110 din străinătate) ;

În concluzie, observăm că, deși criza financiară a diminuat elanul inițial, activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009 a fost încununată de realizări multiple, în plan pastoral-liturgic, cultural-misionar și social-filantropic, mai ales datorită jertfelniciei și dărniciei clerului și credincioșilor Bisericii noastre.

Mulțumim tuturor celor ce au sprijinit și sprijină aceste activități multiple și rugăm pe Hristos Domnul să binecuvânteze pe toți cei care lucrează pentru binele Bisericii și al poporului român, să ne dăruiască tuturor har, înțelepciune și ajutor ca să nu slăbim în credință și în dragoste frățească, pentru ca lucrarea misionară a Bisericii în societate să fie semn de binecuvântare și speranță, spre salva lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor.

†D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente