Activitatea sectorului juridic al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în 2009

În anul 2009, Sectorul Juridic al Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a prezentat în instanță în peste 40 de dosare, reprezentând fie Centrul eparhial, fie unități locale de cult, ne informează TRINITAS TV. Arhiepiscopia Bucureștilor, precum și unitățile locale bisericești au avut, de regulă, calitate procesuală pasivă, apărându-se față de diverse situații sau abuzuri provenite de la terți.

Încă de la începutul anului trecut, Sectorul Juridic a făcut demersuri pentru redobândirea titlurilor de proprietate pentru unitățile locale de cult aflate în subordine.

În conformitate cu Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, în anul 2009 Sectorul Juridic al Arhiepiscopiei Bucureștilor a pregătit deciziile chiriarhale pentru numirea în posturile de la Centrul eparhial și din teritoriu, de la parohii și protoierii, atât pentru personalul clerical cât și neclerical.

Pentru anul 2010, Sectorul Juridic al Arhiepiscopiei Bucureștilor va continua demersurile la instanțele de judecată, pentru apărarea intereselor legitime bisericești.

Tot pentru anul 2010, Sectorul Juridic al Arhiepiscopiei Bucureștilor dorește obținerea de hotărâri judecătorești în primă instanță, prin care să fie recunoscut dreptul de proprietate asupra imobilelor bisericești ce aparțin Centrului eparhial.

Comentarii Facebook


Știri recente