Activitatea Sectorului Exarhat al Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2010

În anul 2010, în cadrul Sectorului Exarhat Cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, au avut loc mai multe evenimente deosebite. S-au desfășurat importante proiecte editoriale, mulți monahi având o permanentă colaborare la publicațiile ‘Ziarul Lumina’ și la realizarea unor emisiuni la Radio și TV Trinitas. Anul 2010 consacrat de Patriarhia Română Crezului Ortodox și Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române a culminat cu aducerea la București, la Catedrala patriarhală, a unui fragment din Cinstita Cruce a Domnului de la Mănăstirea Panaghia Icosifinisa din Mitropolia de Drama-Grecia, prin bunăvoința Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Pavlos Apostolidis.

În anul 2010 Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a efectuat vizite canonice la următoarele mănăstiri: Catedrala mitropolitană ‘Sfântul Spiridon – Nou’, ‘Antim’, ‘Cernica’, ‘Snagov’, ‘Cricov-Jercălăi’, ‘Sfânta Maria’ – Techirghiol și Schitul Dragoslavele. De asemenea, Patriarhul României a participat la Sinaxa stareților, starețelor, egumenilor, egumenelor și duhovnicilor din mănăstirile Arhiepiscopiei Bucureștilor, care s-a desfășurat la Mănăstirea Cernica în 11 august 2010, prilej cu care s-au aprobat măsuri privitoare la ordinea interioară și disciplina din mănăstiri și schituri. Au avut loc slujbe arhierești prezidate de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sau de către ierarhi delegați ai Preafericirii Sale la Catedrala patriarhală, Catedrala mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, mănăstirile Antim, Căldărușani, Cernica, Christiana, Crasna, Cheia, Popești-Leordeni, Ghighiu, Pasărea, Radu-Vodă, Plumbuita, Samurcășești, Sinaia, Snagov, Parepa, Pissiota, Stavropoleos, Suzana și Darvari.

La Mănăstirea Stavropoleos din București, cu prilejul hramului Sfântului Iustin Martirul și Filosoful, a fost adusă o părticică din moaștele acestui sfânt de la Mănăstirea ortodoxă greacă ‘Schimbarea la Față’ din Brookline – Massachusetts – SUA. Tot cu acest prilej a fost lansată cartea dedicată marelui martir și filosof creștin, fiind editată de Mănăstirea Stavropoleos, în colaborare cu Editura Deisis.

Inaugurarea Podului ‘Maicii Domnului’ de la Snagov

În urma unor ample lucrări de consolidare, reamenajare și înfrumusețare, la 25 august 2010 a avut loc la Schitul Dragoslavele sfințirea Centrului social cultural ‘Miron Patriarhul’, cinstindu-se astfel memoria întâiului patriarh al României, ctitorul așezământului de la Dragoslavele. La Mănăstirea Snagov a fost inaugurat în ziua de 20 noiembrie 2010 Podul ‘Maicii Domnului’, cum a fost numit, ale cărui lucrări au început în luna mai 2009 și au continuat într-un ritm susținut în cea de-a doua jumătate a anului 2010. În data de 6 decembrie 2010, la pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, la Mănăstirea Suzana, a fost resfințit paraclisul cu hramul ‘Acoperământul Maicii Domnului’, după ce s-a înnoit acoperișul, a fost restaurată pictura și a fost dotat cu mobilier nou. La mănăstirile Cernica și Căldărușani au fost așezate în diferite locuri plăci comemorative pentru a aminti posterității exemplara lucrare și slujire în vremuri grele a unor episcopi, stareți sau monahi vestiți. S-au evidențiat în mod deosebit prin activități culturale, liturgice, misionare și filantropice următoarele mănăstiri: Catedrala patriarhală, Antim, Darvari, Ghighiu, Radu-Vodă, Samurcășești, Stavropoleos, Christiana, Caraiman, Crasna și Turnu.

9.000 de volume în Biblioteca Mănăstirii Stavropoleos

Dintre proiectele editoriale realizate în anul 2010 amintim: Monografiile-album ‘Lumina dintre ape’ și ‘Ostrovul Învierii’ ale Mănăstirii Cernica și ‘Candela Codrilor Vlăsiei’ de la Mănăstirea Țigănești. Au fost publicate de asemenea pliante pentru câteva mănăstiri și schituri. La pomenirea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, la mănăstirea ctitorită în București de marele ierarh a fost lansată lucrarea ‘Didahii’ – ediție îngrijită de arhim. Mihail Stanciu, în colaborare cu academicianul Gabriel Ștrempel. De asemenea, au fost editate calendare bisericești la mănăstirile Radu-Vodă, Stavropoleos, Snagov și Schitul Darvari, cu imagini reprezentând icoanele și pictura acestora. Amintim de asemenea contribuția unor monahi din Arhiepiscopia Bucureștilor la realizarea unor volume personale sau colective, precum și permanenta colaborare la publicațiile ‘Lumina’ și la realizarea unor emisiuni la Radio și TV Trinitas.

Dintre bibliotecile mănăstirești, unele aflate în proces de reorganizare, se remarcă cea mai ordonată, aceea a Mănăstirii Stavropoleos, cu aproximativ 9.000 de volume, între care multe incunabule, cărți prețioase și rare. În anul Crezului ortodox și al Autocefaliei românești au fost susținute o serie de cateheze pe această temă la mănăstiri și schituri din eparhie, în special la cele din Capitală.

Proiecte în derulare

Sectorul Exarhat are în derulare mai multe proiecte pentru acest an. Astfel, se organizează pregătirea unor sărbători legate de împlinirea a 550 de ani de la târnosirea bisericii Mănăstirii Turnu și 15 ani de la redeschiderea Schitului Darvari din București (1996). De asemenea, se are în vedere continuarea tipăririi unor pliante și monografii pentru mănăstirile și schiturile Arhiepiscopiei Bucureștilor, între acestea aflându-se în faza pregătitoare pentru tipar lucrarea ‘Mănăstirea Cheia, chemare la elevație spirituală’; realizarea unor albume și monografii ale cimitirelor din mănăstirile importante ale eparhiei, unde își dorm somnul de veci mari personalități din viața Bisericii și Neamului, fiind în pregătire și sfințirea paraclisului cu hramul ‘Sfinții Împărați Constantin și Elena’ din cimitirul Mănăstirii Samurcășești – Ciorogârla, restaurat în întregime, împodobit cu o frumoasă pictură, policandre, catapeteasmă și iconostase. (Exarh cultural arhim. Timotei Aioanei)

Comentarii Facebook


Știri recente