Activitatea clerului militar în 2010: Crucea și Spada, în slujba poporului român

S-au împlinit anul acesta, pe 11 octombrie, 15 ani de când a fost semnat protocolul dintre Biserică și Armată, prin care a fost reluată, după o pauză de 45 de ani, asistența religioasă cu caracter permanent în unitățile militare. Despre activitățile preoților militari desfășurate anul acesta în cadrul unităților militare, precum și despre importanța misiunii Bisericii în Armată, au vorbit pentru ‘Ziarul Lumina’ părintele Constantin Țanu, inspector general și șef al Secției de Asistență religioasă din cadrul Armatei Române, și părintele consilier patriarhal Dorel Moțoc, coordonatorul Sectorului Social-filantropic al Patriarhiei Române.

Creșterea conflictelor armate în mai multe regiuni din lume în ultima vreme, precum și preocupările anumitor țări pentru restabilirea și menținerea păcii, i-au readus pe militarii români în zonele de conflict. În acest context, valențele misiunii Bisericii pe fronturile de luptă și în unitățile militare au crescut exponențial deoarece pentru soldatul român, ortodox din moși-strămoși, ‘statornicia sufletească și virtuțile creștine – credința, nădejdea și dragostea – contribuie efectiv la îndeplinirea misiunilor’, după cum afirmă generalul Eugen Bădălan, fost șef al Statului Major General, în prefața albumului ‘Biserica și Armata – jertfă și slujire’. Activitatea clerului militar și Secția de Asistență religioasă din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost marcate anul acesta de intensificarea eforturilor de a răspunde, cu promptitudine și eficiență, cerințelor religioase, morale și spirituale ale militarilor și de contribuire la educația religioasă, civică și etică a acestora.

Zi de zi în slujba Bisericii și a Armatei

Preoții din Secția Asistență religioasă a Armatei Române au desfășurat anul acesta multiple activități liturgice și pastorale la Ministerul Apărării Naționale, Academia Tehnică Militară, Universitatea Națională de Apărare, Direcția Medicală, Direcția Topografică Militară și Spitalul Clinic Universitar Militar Central de Urgență ‘Dr. Carol Davila’, dar mai ales au fost în mijlocul soldaților la toate evenimentele importante din viața unităților și instituțiilor de învățământ militar. Încheierea anului școlar, avansarea în grad a militarilor promoției 2010 de la Școala de Muzici Militare, pomenirea celor care au realizat Unirea Principatelor Române, aniversarea a 85 de ani de la inaugurarea ‘Casei Centrale a Armatei’, sfințirea și înălțarea Drapelului Național, Ziua Parașutiștilor Militari, Ziua Batalionului 495 Cpt. Ștefan Șoverth, plecarea în misiune și repatrierea Detașamentului Elementului Național de Sprijin, Ziua Intendenței Militare, sfințirea troiței eroilor aviatori de la Baza 90, binecuvântarea aeronavelor C-27 Spartan, Ziua Drapelului Național, Ziua Imnului Național, constituirea Brigăzii de Informații Militare ‘Mareșal Alexandru Averescu’, împlinirea a 150 de ani de la înființarea primei unități de gardă din Armata României, Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, centenarul primului zbor efectuat de Aurel Vlaicu la 17 iunie 1910 sunt doar câteva din evenimentele de anul acesta din viața Armatei Române, marcate de prezența preotului militar și a rugăciunii.

În lunile mai și iunie, preoții militari au participat la misiunile Vlăsia și Histria, săvârșind sfintele slujbe în capela militară mobilă. Prezența în teatrul de operații din Afganistan a preoților militari Bogdan Preda și Ion Ilinca a ajutat prin îmbărbătarea sufletească și tot sprijinul duhovnicesc pentru cei aflați în misiune. ‘Trebuie să remarcăm în mod deosebit lucrarea misionară a preoților militari care însoțesc ostașii români în teatrele de operațiuni. Aici vom regăsi cea mai intensă nevoie de dragoste, de aproape, de ‘acasă’, de familie, și pentru toate acestea sunt responsabili colegii noștri, preoții militari. Misiunea preoților militari din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor nu este deloc ușoară, nu este comodă în nici un fel, ci reprezintă un model de cum trebuie împlinită lucrarea misionară, acolo unde Biserica ți-a dat binecuvântarea să lucrezi’, a spus părintele consilier patriarhal Dorel Moțoc, coordonatorul Sectorului Social-filantropic al Patriarhiei Române.

În diverse locații militare, preoții au ridicat pentru încurajarea soldaților 12 troițe maramureșene. O troiță a fost construită și la Batalionul 2 Călugăreni, iar pentru a marca comemorarea a 100 de ani de când Aurel Vlaicu a decolat pentru prima dată cu avionul de pe Dealul Cotrocenilor, la 17 iunie, au edificat un monument și o troiță din lemn de stejar din Maramureș ‘spre cinstirea și pomenirea veșnică a ierarhilor și preoților militari ai Armatei României’, care au fost amplasate în curtea Bisericii ‘Sfântul Mare Mucenic Mina’ și ‘Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’ a Regimentului 30 Gardă ‘Mihai Viteazul’.

‘Pentru cei căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării, preoții militari au săvârșit, în fiecare sâmbătă, slujbe de pomenire în bisericile unităților sau în cimitirele militare. Preoții militari din Secția Asistență religioasă au săvârșit slujbe de pomenire pentru militarii români căzuți la datorie în teatrul de operații din Afganistan și pentru militarul Ștefan Claudiu Dragnea, în luna iulie, la care a asistat conducerea și întreg personalul Ministerului Apărării Naționale. De asemenea, preoții militari au participat, la invitația Federației Comunităților Evreiești din România, la Sinagoga Mare, la o ceremonie religioasă organizată în memoria celor șapte soldați, șase israelieni și un român, care au murit într-un accident de elicopter în județul Brașov, ceremonie la care a fost invitat și președintele statului Israel, excelența sa domnul Shimon Perez, aflat în vizită oficială în România’, a spus părintele Constantin Țanu, inspector general și șef al Secției de Asistență religioasă din cadrul Armatei Române.

Pregătire specifică a preoților militari

Pentru o mai bună comunicare și pentru eficientizarea activității de asistență religioasă din spațiul militar, s-au organizat periodic întruniri tematice cu reprezentanții sectoarelor social-filantropice ale Arhiepiscopiei Bucureștilor și Patriarhiei Române sau cercuri misionar-pastorale în cadrul cărora preoții au căutat soluții actuale pentru optimizarea pastorației în Armată. Rezultatele dialogului dintre preoții militari s-au făcut vizibile mai ales după cele două convocări organizate de Statul Major al Forțelor Terestre, în perioada 12-14 aprilie la Alba Iulia, pentru preoții militari din cadrul Diviziei Nord, sau în perioada 31 mai – 3 iunie la Râmnicu Vâlcea, pentru preoții militari din cadrul Diviziei 1 Sud.

Pe întreg parcursul anului, activitatea misionară, de îndrumare, coordonare și control a preoților militari din cadrul Secției Asistență religioasă a inclus, pe lângă participarea la testări și vizite, pregătirea specifică preoților militari care însoțesc permanent detașamentele române prezente în teatrul de operații din Afganistan.

Educație moral-religioasă în toate structurile militare

O prioritate în activitatea preoților militari a constituit-o anul acesta și transmiterea învățăturii creștin-ortodoxe aplicată la realitățile de pe front și din unitate. În acest sens, preoții au participat la numeroase manifestări în comandamente, unități și instituții de învățământ militar și au susținut expuneri, prelegeri, conferințe, cateheze, predici și dialoguri pe teme de educație moral-religioasă diferențiate pe categorii de personal, vorbindu-le despre profilaxia morală a persoanei, familiei și comunității, încurajarea, menținerea și întărirea disciplinei militare, susținerea moralului individual, al familiilor și al trupei, războiul în lumina moralei creștine, responsabilitate și respect, postul pentru militari, sfinții militari ca model de trăire, românism și creștinism sau despre relația dintre Biserică și Stat. ‘S-a constatat că în unitățile în care preoții militari au acționat cu responsabilitate, îndeplinindu-și cu conștiință misiunea preoțească, în urma multiplelor activități misionar-pastorale consacrate prevenirii indisciplinei și educării militarilor angajați pentru viața de familie, abaterile disciplinare și evenimentele deosebite au scăzut semnificativ’, a spus pr. insp. Constantin Țanu.

Preoții din Secția Asistență religioasă și-au făcut cunoscută misiunea și în reviste precum ‘Gândirea militară românească’, ‘Revista Forțelor Terestre’ sau în alte publicații de presă locale și centrale din Armată și din spațiul public civil, semnând articole pe teme specifice învățăturii Bisericii și asistenței religioase. De asemenea, mulți dintre ei au acordat interviuri mass-media sau au participat la emisiunile Trinitas TV și ale posturilor de televiziune centrale și locale, în care au prezentat obiectivele asistenței religioase în Armată, principalele realizări și orientările viitoare, precum și unele aspecte privind activitatea preoților din teatrele de operații.

Un rol deosebit de important l-au îndeplinit și preoții din instituțiile militare de învățământ precum Academia Militară, Școala de Aplicație pentru Logistică, Colegiul Militar Liceal ‘Dimitrie Cantemir’ – Breaza, unde au desfășurat o activitate misionar-pastorală și educativă specifică, compatibilă cu exigențele viitoarelor cadre de comandă, prin orele de educație moral-religioasă din programa școlară a structurilor în care sunt încadrați.

Preoții militari au acordat o atenție deosebită și copiilor cadrelor militare care au căzut la datorie pe fronturile de luptă, asigurându-le consiliere și organizând diverse activități cu caracter socio-cultural. Astfel, cu prilejul praznicului Învierii Domnului, în cadrul programului ‘Hristos împărtășit copiilor’ a fost organizată la Ministerul Apărării Naționale o activitate în cadrul căreia copiii au primit daruri, iar părinților li s-a ținut o prelegere cu tema ‘Copiii – dar al lui Dumnezeu’. Pentru copiii cadrelor militare și personalului civil din Arhiepiscopia Bucureștilor, programul organizat de preoții militari a inclus vizita la Muzeul Școlii de Aplicație pentru Logistică și vizita capelei, unde au participat la cateheza cu tema ‘Iubirea lui Dumnezeu și ascultarea de bună voie’. Tot în cadrul programului ‘Hristos împărtășit copiilor’ s-au inițiat parteneriate cu Liceul ‘Tudor Vladimirescu’ și cu Grădinița ‘Licuricii’ pentru participarea la slujbele bisericești și catehizarea copiilor, sub îndrumarea preotului militar Cristian Niculescu.

Noi lăcașuri de rugăciune pentru militarii români

Părintele inspector Constantin Țanu ne-a mai spus că pentru intensificarea vieții duhovnicești în cadrul instituțiilor militare, Secția Asistență religioasă a sprijinit activitatea preoților și cadrelor din unități pentru amenajarea spațiilor liturgice destinate asigurării asistenței religioase și pentru întocmirea și aprobarea documentației privind construcția lăcașurilor de cult din fonduri de investiții identificate de preoții militari și factorii de comandă ai unităților încadratoare și garnizoanelor în regie proprie. În prezent, la Statul Major al Forțelor Navale se află în lucru documentația de avizare pentru construcția unui paraclis de zid cu construcție-anexă, care are binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La Statul Major al Forțelor Aeriene, la data de 21 septembrie, după opt săptămâni, biserica din incinta Muzeului Militar al Aviației este ridicată în întregime, acoperită cu scândură, urmând ca luna aceasta să se înceapă lucrările de finalizare în interior. Un alt proiect în curs de execuție este biserica militară de la Divizia I Dacica. De asemenea, s-a executat din punct de vedere tehnic lăcașul de cult în Garnizoana Târgu Lăpuș și s-a continuat amenajarea și completarea dotărilor bisericilor de la Spitalul Clinic Universitar Militar Central de Urgență ‘Dr. Carol Davila’, lucrările la biserica militară a UM 01802 și completarea cu obiecte de cult la toate capelele militare din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Preoții militari, alături de sinistrați

Lucrarea social-filantropică a preoților militari nu s-a rezumat doar la soldații pe care îi poartă în rugăciuni, ci a trecut dincolo de zidurile unităților, fiind aproape de mulți dintre credincioșii aflați în suferință. În urma inundațiilor care au lăsat sute de oameni fără casă vara aceasta, toți preoții militari au contribuit și s-au implicat activ în organizarea de colecte pentru sinistrați la nivelul comandamentelor unde sunt încadrați. Preoții militari de la Statul Major al Forțelor Terestre și de la Universitatea Națională de Apărare au organizat la Biserica ‘Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir’ – Biserica Universității Naționale de Apărare – o colectă de alimente și bunuri materiale pentru sinistrații ultimelor inundații, care au fost adunate într-un cort montat în curtea bisericii și după aceea transportate în zonele afectate.

Valori pentru Europa

Legătura dintre Armată și Biserică reprezintă, de la începuturile creștinismului pe meleagurile românești și până în zilele noastre, un real indicator al normalității, o prezență permanentă de-a lungul istoriei. ‘Încă de la începutul existenței poporului nostru, Biserica și Armata au fost instituțiile chemate să-i modeleze ființa umană, ființa neamului însuși. Dacă Biserica trebuie să modeleze omul, de la naștere până la mormânt, ca să treacă dincolo de pragul acesta în veșnicie ca ființă divino-umană, Armata este cea care contribuie la protejarea, conservarea și garantarea integrității și identității sale. Dacă ne gândim retrospectiv și la alte referințe asupra prezenței ostașilor în viața Bisericii la apariția acesteia în lume și felul în care erau priviți ei, vom afla temeliile relațiilor dintre Biserică și Armată, precum și rostul și importanța prezenței fraților noștri preoți între ostașii români, astăzi. Este un lucru deosebit de îmbucurător faptul că, astăzi, în Armata țării, între cei chemați să stea de strajă la fruntariile țării, să îndure primejdii și situații dificile și să-și dea viața pentru împlinirea misiunilor încredințate, se află și preoții Bisericii. Cu aceste valori pășim în Europa ca Biserică bimilenară, nu numai ca și cetățeni și fii de acum ai României, ci și ca fii ai unui neam străvechi, al acestui continent, cu moștenirea credinței noastre, cu chezășia mărturiei noastre și cu însăși viața noastră, în care noi, creștinii, păstrăm și trăim valorile autentice ale Ortodoxiei, care fac posibilă unitatea creștinătății întregi’, a spus părintele consilier patriarhal Dorel Moțoc.

Comentarii Facebook


Știri recente