A treia Duminică a Triodului la Biserica severineană din cartierul Kisselef

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, rânduită de Biserica dreptslavitoare ca și zi de lăsată a secului de carne, biserica severineană din cartierul Kisselef a devenit cadrul solemn pentru Sfânta Liturghie săvârșită de către Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, după cum ne-a precizat Cătălin Cernătescu.

Credincioșii din această parte a orașului s-au rugat alături de ierarhul lor preț de câteva ceasuri, participând trup și suflet la Cina Mântuitorului, cum mai este numită Liturghia în cărțile noastre de cult.

Ambianța duhovnicească a fost întregită prin slujirea în sobor a unui număr mare de preoți și diaconi.

În timpul Sfintei Liturghii credincioșii s-au împărtășit din Trupul și Sângele lui Hristos, pregătindu-se prin Taina iertării păcatelor și prin Cuminecare să întâmpine cum se cade Marele Post al Sfintelor Paști.

Preasfințitul Părinte Episcop a pus în inimile credincioșilor cuvintele Sfântului Evanghelist Matei, făcând îndemn la milostenie:

„În Duminica aceasta ne aducem aminte de înfricoșătoarea judecată. Este un lucru bine știut de către cei care merg la sfânta biserica, faptul că la sfârșitul veacurilor va avea loc o judecată universală, după învierea morților când trupul se va uni din nou cu sufletul.

Sfânta Evanghelie care ne redă cuvântul Domnului Hristos ne-a arătat clar cum va fi.

După ce toți vom învia, Dreptul Judecător va face judecata Sa. Ne spune Domnul că vor fi despărțiți cei buni de cei răi, așa cum păstorul desparte oile de capre.

Criteriul după care se face judecata ni s-a spus. Se are în vedere iubirea creștină, care se manifestă prin faptele bune ale milosteniei. Ne-a arătat Domul Hristos că trebuie să fim milostivi cu cei săraci, faptele milosteniei cântărind mult la judecată.

Trebuie să știm, de asemenea și că la judecata obștească se analizează și influența bună sau rea, urmarea faptelor noastre după ce plecăm din lumea aceasta”.

Părintele paroh Dumitru Iliescu a adresat Întâistătătorului Eparhiei Severinului și Strehaiei cuvânt de gratitudine: ‘În numele credincioșilor, mulțumim pentru prezența Preasfinției voastre în mijlocul nostru și pentru împărtășirea cuvântului de bucurie și de întărire, acum, în preajma Marelui Post al Domnului nostru Iisus Hristos.”

Biserica cu hramurile ,,Nașterea Maicii Domnului” și ,,Sfântul Nicodim de la Tismana” este așezată lângă piața Meva.

Acest sfânt lăcaș a ființat prin mari jertfe și osteneli ale părintelui paroh Dumitru Iliescu, prin ale cărui străduințe se ridică mândră o mare biserică ce servește nevoilor spirituale ale credincioșilor din cartierul Kisselef.

Alături de Preacucernicul părinte, de păstorirea credincioșilor poartă grijă și părinții slujitori Petrișor Zaharia și Florinel Iliescu.

Lucrările de construcție la această biserică au început în anul 1992, iar în anul 1995 au fost terminate lucrările de la subsolul bisericii, după care s-a pus prima cărămidă la cota 0 și au continuat lucrările până în anul 2002, când prin osteneala ÎPS Teofan, pe atunci Mitropolit al Olteniei s-a sfințit subsolul acestei biserici.

În anul 2006 s-a sfințit în data de 16 decembrie biserica cea mare, eveniment la care au participat un număr de 5 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Comentarii Facebook


Știri recente