A fost instalat primul Episcop al Devei și Hunedoarei

Ieri, 29 noiembrie 2009, în Duminica a XXX-a după Rusalii, a avut loc în Catedrala „Sfântul Nicolae” din Deva instalarea primului Episcop al Devei și Hunedoarei, în persoana Preasfințitului Gurie Georgiu, informează „Ziarul Lumina

Sfânta Liturghie arhierească și ceremonia de întronizare a primului Episcop al Devei și Hunedoarei a fost oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de 23 de ierarhi membri ai Sfântului Sinod, preoți și diaconi. La eveniment au mai participat autorități centrale și locale, oaspeți de seamă și câteva mii de credincioși.

Episcopia Devei și Hunedoarei, sufragană a Mitropoliei Banatului, cu reședința în municipiul Deva și cu jurisdicția în județul Hunedoara, a fost înființată în ședința Sfântului Sinod din data de 18-19 iunie 2009, iar Preasfințitul Gurie Georgiu a fost ales în data de 29 octombrie 2009, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ierarh titular al nou înființatei Episcopii a Devei și Hunedoarei.

Momentul festiv al instalării primului Episcop al Devei și Hunedoarei a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Patriarhul Daniel, înconjurat de 23 de ierarhi membri ai Sfântului Sinod, preoți și diaconi.

Evanghelia întrebării fundamentale a vieții

După citirea Sfintei Evanghelii, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a lămurit înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei, explicând că acest pasaj evanghelic este în esență un îndemn la milostenie, arătând că, pe lângă rugăciune și viață virtuoasă, este necesar să fim și milostivi, să fim darnici, să fim generoși, așa cum Dumnezeu Tatăl din Ceruri este darnic și milostiv și trimite în lume pe unicul Său Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca lumea să aibă viață din belșug și să dobândească mântuirea și viața veșnică.

Patriarhul României a subliniat că întrebarea vieții trecătoare este „ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?”, pentru a dobândi viața netrecătoare, și a arătat că tânărul bogat din Evanghelie nu este mulțumit cu vița trecătoare pământească și îl frământă această întrebare pentru că „simte că bunurile materiale nu sunt suficiente pentru a umple sufletul său dornic de iubire veșnică și de viață veșnică”.

„Este greu să ne schimbăm felul de a gândi, felul de a fi și felul de a făptui”

Părintele Patriarh Daniel a arătat că tânărul din Evanghelie era un tânăr bogat, virtuos, cu o viață morală corectă, un bogat evlavios și virtuos. Mântuitorul Iisus Hristos descoperă o patimă ascunsă în sufletul său, pentru că tânărul bogat iubea averile materiale mai mult decât ceea ce dorea, adică viața veșnică, dar respectă libertatea sa de a se lupta cu sine însuși. „Mântuitorul Iisus Hristos respectă libertatea oamenilor, mai ales când sunt sinceri. Tânărul bogat nu a venit cu vicleșug să-l întrebe pe Mântuitorul, cum se întâmpla uneori cu unii învățători de lege. El a apreciat sinceritatea căutării duhovnicești a vieții veșnice de către acest tânăr, dar a constatat și dificultatea schimbării lui. Evanghelia ne arată că foarte adesea este greu să ne schimbăm felul de a gândi, felul de a fi și felul de a făptui. Este nevoie uneori de ani mulți de luptă interioară cu noi înșine pentru a ne pune în acord viața cu convingerile intelectuale sau existențiale. Trecerea de la principii la practică este adesea o luptă foarte puternică”, a mai spus PF Patriarh Daniel.

La finalul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Bisericii nostre a deschis festivitatea solemnă de așezare în scaun a primului Episcop al Devei și Hunedoarei, iar IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a citit Tomosul sinodal, prin care au fost prezentate argumentele de ordin istoric, pastoral și misionar și argumentele de ordin administrativ și organizatoric bisericesc pentru înființarea acestei noi eparhii și s-a evidențiat că, de-a lungul vremii, județul Hunedoara a dat Bisericii și neamului mari personalități cu contribuții însemnate la istoria, cultura și spiritualitatea poporului român.

„Colaborare rodnică în comuniune frățească”

În continuare, IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, ca delegat al IPS Nicolae, Mitropolitul Banatului, a citit Gramata mitropolitană de instalare, iar Părintele Patriarh a oferit PS Gurie însemnele episcopale (mantia, crucea, engolpionul și cârja arhierească) și l-a așezat după rânduială pe primul Episcop al Devei și Hunedoarei în scaunul arhieresc, de unde acesta a binecuvântat poporul drept-credincios.

De asemenea, IPS Timotei, în calitate de Arhiepiscop al Aradului și păstor al acestei regiuni, a evidențiat la acest ceas de viață nouă a clerului și credincioșilor de pe aceste plaiuri trecutul istoric de bună frățietate cu ceilalți creștini și a subliniat că nou înființata episcopie „se poate mândri în orașul de reședință cu o catedrală nouă și trei noi biserici, iar în județ, cu nouă noi mănăstiri și două încă în construcție, pe lângă alte edificii sau bunuri bisericești, adăugate la cele vechi” și și-a exprimat față de Patriarhul României și de ceilalți ierarhi ai Bisericii „cele mai alese mulțumiri pentru modul chibzuit în care au răspuns dorințelor clerului și poporului hunedorean în împlinirea așteptărilor pe măsura înfăptuirilor înaintașilor ca și a năzuințelor de viitor. Dorim în rugăciune fierbinte către Bunul Dumnezeu ca noul ierarh, împreună cu preoții și credincioșii săi, să aibă întru toate bună sporire cu sănătate și lungime de zile, noi mulțumind pentru colaborarea rodnică din trecut și cu anticipație pentru cea viitoare în comuniunea frățească după chipul Sfintei Treimi, Căreia se cuvine slava în veci”.

„O eparhie nouă, dar cu un trecut istoric vechi și cu o bogăție de valori spirituale”

Patriarhul României a felicitat pe cel dintâi episcop al Devei și Hunedoarei și a evidențiat că acum există o mare bucurie pentru întreaga Biserică a neamului nostru, deoarece în partea de Vest a țării „a apărut o eparhie nouă, dar cu un trecut istoric vechi și cu o bogăție de valori spirituale inspirate din credința creștină ortodoxă. Ne bucurăm că astăzi, într-o zi caldă de noiembrie, PS Gurie este primit aici la Deva, în această frumoasă Catedrală episcopală”.

Cuvântul de primire pentru ierarhul Devei și Hunedoarei, din partea clerului, cinului monahal și a credincioșilor eparhiei, a fost rostit de către părintele Vasile Vlad, profesor la Facultatea de Teologie de la Arad și paroh la Biserica Ghelari, din județ, care a exprimat bucuria tuturor credincioșilor pentru primirea unui astfel de păstor. „Vă primim cu toată dragostea și cu toată ascultarea duhovnicească-canonică de care suntem în stare și vă cerem să păstrați și să păziți odorul acesta, tezaurul credinței ortodoxe întreg și neștirbit, care se va cere din mâinile Preasfinției Voastre tot atât de întreg și neștirbit, dar înmulțit la cea de a doua și slăvită iarăși venire. Bine ați venit acasă Preasfințite Părinte și să ne trăiți întru mulți și fericiți ani”, a spus părintele Vlad.

Misiune cu tinerii și întărirea vieții monahale

La finalul momentului solemn de instalare a primului Episcop al Devei și Hunedoarei, noul Chiriarh a rostit un cuvânt în care a subliniat că actualul județ Hunedoara nu este deloc lipsit de tradiție bisericească, el dând Bisericii mulți episcopi de renume, iar din punct de vedere administrativ-bisericesc, actualul teritoriu al Eparhiei Devei și Hunedoarei a aparținut vreme de aproape două secole de Mitropolia Transilvaniei, iar vreme de mai bine de o jumătate de veac, de Mitropolia Banatului. De asemenea, ierarhul de la Deva a spus că va încerca să dea relevanță misiunii Bisericii Ortodoxe Române de la nivel național în teritoriul eparhiei noastre, „misiune sublim oglindită prin Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, cuprinzând o televiziune națională, un radio creștin ortodox și un cotidian misionar. Vom opta la nivel local pentru o îmbinare a pastoralei cu activitatea social-filantropică spre a conferi un plus de vigoare și de relevanță misiunii Bisericii; vom insista pentru «instituționalizarea» unor forme de misiune cu tinerii, materializate în tabere de tineret; un accent sporit vom pune pe dinamizarea orei de Religie și pe cateheza parohială; de asemenea, vom lupta pentru întărirea vieții monahale pe teritoriul nostru eparhial”, a spus PS Gurie al Devei și Hunedoarei.

În încheiere, a avut loc un polihroniu pentru Patriarhul României, pentru Episcopul Devei și Hunedoare și pentru toți cei prezenți, iar Preasfințitul Gurie a binecuvântat poporul de pe esplanada Catedralei.

Comentarii Facebook


Știri recente