A avut loc ședința Adunãrii Eparhiale a Arhiepiscopiei Târgoviștei

Joi, 28 ianuarie 2010, la Reședința Arhiepiscopală și Mitropolitanã din Târgoviște, sub președinția Înaltpreasfințitului Pãrinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, s-au desfãșurat lucrările anuale ale Adunării Eparhiale, precedate de reuniunea Consiliului Eparhial, în care au fost prezentate rapoartelor de activitate ale sectoarelor Administrației Eparhiale. Dupã Te Deum-ul oficiat la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale și Mitropolitane, Înaltpreafinția Sa a deschis lucrãrile sesiunii Adunãrii Eparhiale, și a evidențiat, în cuvântul sãu, importanța acestui moment, arătând faptul că Biserica are rolul de a media pacea și armonia în societate. Apoi, Înaltul Ierarh a realizat o sucintă evaluare a activitãții Arhiepiscopiei Târgoviștei în anul 2009. Lucrãrile au continuat, în cadrul comisiilor de specialitate, având loc, după aceea, prezentarea rapoartelor în plen și adoptarea lor ca hotãrâri ale Adunãrii Eparhiale pe anul 2009. Dintre realizările anului ce a trecut și care au fost prezentate Adunării, menționăm:

-O prodigioasã activitate editorialã, din care amintim: ediția jubiliarã a Octoihului lui Macarie, Albumul „Semne al frumuseții și iubirii de Dumnezeu” -Mânãstiri și biserici reprezentative din Arhiepiscopia Târgoviștei; „Slujba Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țãrii Românești”; „Viața și Acatistul Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țãrii Românești”; „Slujba Sf. Voievod Neagoe Basarab”; „Viața și acatistul Sf. Voievod Neagoe Basarab”; Broșura misionarã „Tineret, Bisericã, Societate”; Broșura „Mânãstirea Nucet”, ed.a II-a, adãugitã și revizuitã și altele;

-grija pentru restaurarea a numeroase lãcașuri de cult, monument istoric, și aici amintim despre efecturarea unor ample lucrãri de restaurare și consolidare la Mânãstirile Stelea, Dealu, Nucet și Peștera;

-inaugurarea Aulei „Sf. Voievod Neagoe Basarab” în cadrul Reședinței Arhiepiscopale și Mitropolitane;

-organizarea de proiecte filantropice, de asistențã și consiliere socialã și, aici amintim despre acțiuni privind combaterea violenței domestice, a traficului de droguri (STRADAV) și de persoane, ori ajutorarea populației afectate de inundații din localitatea Țibeni, jud. Suceava.

Adunarea Eparhialã a luat act cu bucurie de bogata activitate pe plan duhovnicesc, misionar, administrativ-juridic, cultural, financiar și filantropic, aprobând rapoartele comisiilor de specialitate.

Așa cum reiese din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Eparhială este: „organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale Eparhiei. Ea se compune din reprezentanți ai clerului și credincioșilor în proporție de 1/3 clerici și 2/3 mireni, aleși pe termen de 4 ani, numărul total al membrilor fiind de 30”.

BIROUL DE PRESĂ AL

ARHIEPISCOPIEI TRGOVIȘTEI

Comentarii Facebook


Știri recente