500 de ani de tipăritură bisericească, la Patriarhia Română

Ieri, 28 octombrie a.c., la Palatul Patriarhiei din București, în Sala „Europa Christiana”, a avut loc vernisajul expoziției jubiliare „Biblia și Liturghia”, care a cuprins cărți și obiecte de cult. La eveniment a fost prezent Prafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de membrii Sfântului Sinod. Organizatorul expoziției a fost părintele Florin Șerbănescu, Consilier patriarhal, coordonator al Sectorului Patrimoniu Cultural, din cadrul Patriarhiei Române.

Obiectele sunt special alese pentru a recompune, pentru fiecare perioadă istorică în parte, atmosfera sfântului altar și a sfintei mese. Au mai fost expuse evanghelii, cruci, potire. Centrul expoziției a fost reprezentat de o tiparniță de la 1508.

La prezentarea expoziției, Preafericitul Părinte Patriarh a spus că acest vernisaj este de ajutor „celor care sunt interesați să cunoasă mai bine valoarea Sfintei Scripturi și a Sfintei Liturghii în viața Bisericii și a poporului nostru, întrucât cultul este izvor de cultură creștină, iar cultura creștină izvorâtă din credință, din cult, este un mediu misionar de o deosebită valoare”. Preafericirea Sa a remarcat că ceea ce se spune adesea prin cuvinte „se vede aici prin cărțile și obiectele liturgice expuse. Pe lângă adevărul credinței care se mărturisește pe baza Sfintei Scripturi în viața liturgică, Biserica a cultivat și frumusețea duhovnicească, atât cea liturgică a veșmintelor, a cărților, a gesturilor liturgice, cât și a picturii, a imnografiei. Toate sunt izvorâte din Sfânta Scriptură. Noi, ortodocșii, avem o mulțime de moduri de a citi Scriptura și de a o exprima”.

„Există lectura kerigmatică pe care o facem, pentru ca apoi să o transmitem oamenilor sub formă de predică, omilie. Există și lectura Sfintei Scripturi înveșmântată liturgic, în care citirea ia forma muzicii. Sfântul Ioan Gură de Aur a spus că noi, când citim Evanghelia, o citim cu o intonație muzicală, pentru a deschide cuvintele spre împărăția cerurilor. Biserica este terenul fertil în care Cuvântul lui Dumnezeu aduce roade. Această citire a Sfintei Scripturi, în Liturghia comunității liturgice, este cel mai mult accentuată de către Biserica Ortodoxă. Toate slujbele noastre sunt inspirate din Sfânta Scriptură. Lectura aceasta liturgică a Bibliei este cea mai profundă, este făcătoare de comuniune cu Dumnezeu Cuvântul, Care Se exprimă prin cuvintele Scripturii și întreolaltă.”

Părintele Patriarh a vorbit și despre lectura iconografică: „Iconografia nu este o simplă podoabă a Bisericii, și nu este doar o formă de didactică liturgică, ci, în primul rând, este veșmântul liturgic al lăcașului de cult. Lectura iconografică a Sfintei Scripturi este parte din celebrarea liturgică. Deoarece Hristos Domnul este Cuvântul și Chipul lui Dumnezeu, noi avem cuvinte rostite și cuvinte vizualizate, cuvinte văzute. Deci totul este Sfântă Scriptură. Avem și citirea Scripturii și receptarea și transmiterea ei sub forma imnografiei. Dacă imnografia este conformă cu dogma credinței, ca și pictura, atunci este ortodoxă. Dacă imnografia și iconografia contrazic dogma credinței, atunci nu mai avem de-a face cu Biserica Ortodoxă. Toate aceste forme exprimă același conținut, taina prezenței și lucrării mântuitoare a lui Iisus Hristos în Biserică. Atunci când arhitectura ortodoxă este conformă cu Evanghelia, Scriptura este expusă într-o formă concentrată, vizualizată. Cuvântul este construit în simbol liturgic, corabie, scară către cer, cruce, biserică”.

În încheiere, Părintele Patriarh a precizat că în Biserica Ortodoxă totul este Scriptură. „Încă nu există, după cunoștințele noastre, la ora actuală, nici o biserică din lume, mai biblică, mai scripturistică și mai bogată în expresiile diverse ale citirii, receptării și transmiterii Sfintei Scripturi ca Sfânta Ortodoxie.”

Cei interesați pot admira expoziția până pe 10 noiembrie a.c., publicul având acces între orele 10:00-17:00, zilnic, intrarea fiind liberă.

( Sursa: Ziarul Lumina Nr. 252/ 29 octombrie 2008)

Comentarii Facebook


Știri recente