40 de centre de asistență socială la Dunărea de Jos

Activitatea social-filantropică a Arhiepiscopiei Dunării de Jos a fost analizată sâmbătă, 11 februarie 2012, în cadrul ședinței anuale a Adunării Eparhiale, care a avut loc în Sala de conferințe ‘Melchisedec Ștefănescu’ din incinta Centrului eparhial Galați. Adunarea a fost prezidată de Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Casian după cum neinformează Ziarul Lumina.

În anul 2011, 17 preoți de la unități de cult cu venituri reduse din Arhiepiscopia Dunării de Jos au fost sprijiniți financiar prin contul ‘Păstorul cel Bun și Milostiv’, creat pentru ajutorarea preoților și familiilor lor, iar 24 de subunități au beneficiat de ajutor prin contul ‘Râvna Casei Tale, Doamne!’, creat pentru ajutorarea unităților de cult care întâmpină dificultăți la derularea lucrărilor de șantier. De asemenea, din contul ‘Tinerețe și Credință’, care ajută tinerii evlavioși și merituoși, au fost susținute 22 de activități pentru 1.420 de beneficiari, iar prin contul ‘Ajută-ți aproapele!’, creat pentru acordarea ajutoarelor filantropice credincioșilor care se constituie în cazuri sociale, au fost ajutate 372 de persoane.

Activitatea de întrajutorare s-a desfășurat în anul 2011 și prin programe la nivel de eparhie. Astfel, prin programul de înfrățire a parohiilor au fost sprijinite 34 de parohii, iar unui număr de 49 de parohii foarte sărace, contribuțiile anuale (dotațiile) le-au fost reduse la 1 leu.

Menționăm că în Arhiepiscopia Dunării de Jos funcționează 40 de centre de asistență socială, dintre care două așezăminte filantropice: Asociația ‘Sfântul Vasile cel Mare’ din Galați, care oferă servicii de educație și îngrijire pentru 90 de copii și tineri, și Centrul pastoral și social-filantropic ‘Sfântul Mc. Pantelimon’ – Lacu Sărat (Brăila), în cadrul căruia s-au oferit servicii medicale, prin intermediul cabinetelor medicale, unui număr de 125 de persoane, care au beneficiat de tratamente medicale de fizioterapie, precum și de o masă caldă oferite în regim de gratuitate. De asemenea, funcționează trei centre medicale în județul Galați și două în Brăila, care au oferit servicii medicale unui număr de 2.828 de pacienți; două grădinițe parohiale cu 66 de asistați; 22 de cantine sociale cu 1.129 de beneficiari și patru noi centre multifuncționale de servicii sociale, destinate copiilor (3) și vârstnicilor (1).

Asistența religioasă în instituțiile bugetare este asigurată de 19 preoți capelani în diverse instituții de stat. În anul care s-a încheiat, 38.814 persoane au beneficiat de asistență socială, prin centrele de resort și prin cele 20 de programe specifice ale eparhiei.

Tot sâmbătă, în cadrul lucrărilor au mai fost analizate: activitatea administrativ-bisericească, activitatea pastoral-misionară, viața monahală, activitatea cultural-educațională, activitatea de construcții și patrimoniu ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

La nivel cultural educațional, amintim că în 2011, în Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, au fost publicate 8 volume, 6 broșuri, 4 tipuri de calendare, periodicul eparhial ‘Călăuză ortodoxă’, pastoralele chiriarhale, felicitări, iconițe și vederi, iar în ceea ce privește activitatea de construcții, menționăm că în anul 2011 s-au aflat în desfășurare 348 de șantiere, dintre care 178 de construcții din nou, 93 de reparații și consolidări, 15 șantiere mănăstirești și 53 de șantiere de pictură. (Pr. Gabriel Molocea)

Un bilanț obiectiv al activității eparhiale din 2011

Înainte de a începe lucrările Adunării Eparhiale, membrii acestui organism bisericesc au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala arhiepiscopală de către un sobor de preoți și diaconi. La finalul acesteia s-a oficiat un Te Deum, prezidat de Înalt Preasfințitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. După cum a subliniat în deschiderea lucrărilor Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Casian, întâlnirea a reprezentat un bilanț obiectiv al activității eparhiale din anul 2011, dar și o încurajare a lucrării comune a slujitorilor și credincioșilor din această zonă, pentru propășirea Bisericii. De asemenea, Înalt Preasfinția Sa a prezentat volumul ‘Biserică. Misiune. Slujire’, ajuns la numărul 12, în care sunt evidențiate dările de seamă ale sectoarelor eparhiale, precum și câteva teme de reflecție teologică pentru anul 2012.

Comentarii Facebook


Știri recente