36 de profesori de religie la colocviul pentru gradul I

La Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘Justinian Patriarhul’ din București a avut loc la 7 februarie 2012 colocviul pentru gradul I didactic. Au participat 36 de profesori de religie din învățământul preuniversitar care au gradul II didactic, din 12 județe din țară și municipiul București. Profesorii au prezentat tema, planul, bibliografia și obiectivele lucrării metodico-științifice pe care urmează să o realizeze.

La colocviul pentru gradul I didactic s-au prezentat 36 de candidați din 12 județe din țară și municipiul București, informează Ziarul Lumina. În cadrul colocviului, fiecare candidat a prezentat sistematic și concis proiectul pe care îl are în vedere, proiect care trebuie să aibă obligatoriu două părți: partea teologică și partea de cercetare metodico-didactică. Astfel, comisia, formată din două cadre didactice universitare de teologie și pedagogie, cu gradul cel puțin de lectori doctori, au făcut recomandări în privința împlinirii obiectivelor de specialitate teologică, respectiv metodică, a completării bibliografiei cu lucrări de dată recentă, pentru a le fi necesare în redactarea lucrării. ‘Urmărim ca temele alese să răspundă preocupărilor contemporane ale tineretului, în general, să corespundă normelor didactice pentru a fi eficiente, iar redactarea și susținerea să se facă în condiții științifice și metodico-didactice potrivit regulamentului’, a precizat părintele profesor universitar Tache Stere, de la Facultatea de Teologie din București.

După prezentarea titlului și planului lucrării, candidații au la dispoziție un an și jumătate pentru redactarea lucrării științifico-metodice, sub îndrumarea unui cadru didactic universitar. ‘După depunerea lucrării în anul universitar următor, va avea loc inspecția de grad pentru gradul I de către o comisie formată din doi profesori universitari, cu grad minim de lector doctor, la școala unde își desfășoară activitatea profesorul de religie. Comisia asistă la trei ore de predare, o altă oră este destinată unui test pe care îl analizează comisia, iar apoi are loc susținerea publică a lucrării științifico-metodice. Gradul I didactic reprezintă limita superioară a perfecționării lor și acest lucru le conferă anumite drepturi la salarizare’, a arătat pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Comentarii Facebook


Știri recente