31 Iulie 2009: 23 de ani de la trecerea la Domnul a celui de-al patrulea Patriarh al României, Iustin Moisescu

Astăzi, 31 iulie 2009, se împlinesc 23 de ani de la trecerea la Domnul a celui de-al patrulea Patriarh al României, Iustin Moisescu (1910-1986). Cu acest prilej, vrednicul de pomenire Patriarh Iustin a fost pomenit la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala patriarhală din București și în alte locașuri de cult din țară. Figură emblematică a Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Iustin a cunoscut din tinerețe calea Bisericii, a universităților și a bibliotecilor.

După o temeinică pregătire în țară, la Atena și Strasbourg, profesor universitar de teologie ortodoxă la Varșovia, Cernăuți, Suceava și București, a devenit, mai apoi, Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului în 1956, iar din 1957, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Sucevei.

În vremea păstoririi ca Mitropolit al Moldovei și Sucevei, timp de 20 de ani, a inițiat o amplă acțiune de restaurare și conservare a monumentelor de artă bisericească și a purtat de grijă pentru întemeierea unor muzee din incinta mănăstirilor voievodale din zona Moldovei.

Ca membru în Comitetul Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (1961-1977), a participat la Adunările generale de la New Delhi (1961), Uppsala (1969), Nairobi (1975) și la sesiunile anuale ale Comitetului Central la Paris (1962), Geneva (1966,1973 și 1976), Heraklion Creta (1967), Canterbury (I 969), Addis-Abeba (1971), Utrecht (1972), Berlin (1974) ș.a.

A condus delegațiile Bisericii Ortodoxe Române la Conferințele, panortodoxe de la Rodos (1961, 1963, 1964) și Chambesy (1968), la prima Conferință pregătitoare a Sfântului și marelui Sinod panortodox (Chambesy 1971).

A devenit patriarh al României în 1977, cârmuind Biserica Ortodoxă Române vreme de 9 ani, până la trecerea sa la cele veșnice pe 31 iulie 1986.

Comentarii Facebook


Știri recente