2011 – ANUL OMAGIAL AL SFÂNTULUI BOTEZ ȘI AL SFINTEI CUNUNII

Preafericite Părinte Președinte,

Preasfințit Sinod,

Distinși participanți,

În ședința sa de lucru din 6 iulie 2010, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, a hotărât ca anul 2011 să fie proclamat „Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii”. În aceeași ședință a fost aprobat și programul-cadru național bisericesc, redactat în 7 puncte, pentru realizarea acestui proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic și mediatic la nivelul unităților bisericești ale Patriarhiei Române, din țară și de peste hotare, inclusiv al celor de învățământ teologic. Principala motivație a acestei hotărâri a fost susținerea și promovarea învățăturii de credință ortodoxă despre cele două Sfinte Taine, afirmarea rolului familiei creștine din punct de vedere religios, spiritual, cultural și social, precum și apărarea acesteia în fața provocărilor contextului contemporan secularizat. În cadrul acestui proiect, centrele eparhiale și instituțiile media centrale și eparhiale au avut responsabilitatea de a publica și de a mediatiza acest program-cadru, precum și de a comunica la Cancelaria Sfântului Sinod modul în care acesta s-a realizat.

Din analiza datelor comunicate de către eparhii și de către Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române se conturează o frumoasă imagine de ansamblu a activităților desfășurate în Patriarhia Română, dedicate Sfântului Botez și Sfintei Cununii. La nivelul fiecărei eparhii și instituții din subordine, inclusiv cele de învățământ teologic, Anul omagial al Sf. Botez și al Sf. Cununii a fost marcat, în general, prin manifestări religioase, culturale, științifice, educative și pastoral-misionare, unele dintre acestea fiind încă în curs de desfășurare. Din acest vast program de acțiuni și evenimente dedicate celor două Sfinte Taine, cele mai importante acțiuni și manifestări au fost sintetizate și reflectate în prezentul referat, cu scopul de a putea oferi o succintă, dar ilustrativă, prezentare.

Sub aspect religios-duhovnicesc și pastoral-misionar, programul-cadru a fost reflectat prin numeroase acțiuni și programe, dintre care amintim:

• Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL a adresat mesaje participanților la diferite evenimente cultural-educaționale (simpozioane, congrese, conferințe, cercuri pastorale etc.) dedicate Sfântului Botez, Sfintei Cununii sau familiei creștine.

• Agenția de Pelerinaj „BASILICA TRAVEL” a Patriarhiei Române a organizat în anul 2011, pentru clerici și credincioși, mai multe pelerinaje tematice în Israel, Iordania și Peninsula Sinai.

• În cadrul sinaxelor stareților și a starețelor așezămintelor monahale, a conferințelor pastoral-misionare semestriale, a întâlnirilor cu preoții capelani și cu cei misionari, cu profesorii de religie și cu cadrele didactice din unitățile de învățământ teologic, desfășurate în cele 42 de eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române, s-au prezentat referate despre importanța Sfântului Botez și a Sfintei Cununii în viața Bisericii Ortodoxe, precum și despre valorile familiei creștine tradiționale și despre necesitatea promovării acestora în rândul credincioșilor.

• În cele 15 facultăți și departamente de teologie ortodoxă precum și la cele 39 de Seminarii teologice ortodoxe din țară s-au organizat simpozioane științifice naționale și internaționale, de teologie canonică, dogmatică, patristică și de spiritualitate creștină dedicate Sfântului Botez și Sfintei Cununii sau familiei creștine.

• La îndemnul Chiriarhilor, parohiile au inițiat și promovat programe de rugăciune și cateheză, în cadrul cărora s-au susținut predici, cateheze, cuvântări, meditații biblice sau discuții libere și s-au vizionat filme documentare despre importanța Sfântului Botez și a Sfintei Cununii în viața Bisericii Ortodoxe, precum și despre valorile familiei creștine tradiționale și despre necesitatea promovării acestora în rândul credincioșilor.

• Cu binecuvântarea Chiriarhilor, au fost organizate tabere de vară sau de creație religioasă, în cadrul cărora s-au derulat activități duhovnicești și cultural-religioase dedicate celor două Sfinte Taine și au fost vernisate expoziții de icoane pictate de participanți.

• În toate Centrele eparhiale și parohiale, au fost promovate și susținute activități de pictură și tipărire de icoane, broșuri și materiale de cunoaștere și aprofundare a importanței Sfântului Botez și a Sfintei Cununii în viața Bisericii Ortodoxe, precum și a valorilor familiei creștine tradiționale.

• În majoritatea eparhiilor, parohiilor și mânăstirilor au fost realizate, în mod constant, diverse activități social-filantropice pentru familiile sărace, monoparentale, cu mulți copii sau cu părinți plecați în străinătate, prin intermediul programelor social-filantropice sinodale și eparhiale.

• La nivelul eparhiilor, s-a intensificat programul de înfrățire a parohiilor, în cadrul căruia parohiile din mediul urban au dezvoltat activități filantropice comune cu parohiile sărace din mediul rural, prin organizarea de pelerinaje tematice și prin acordarea de ajutoare financiare și materiale, în special pentru copiii care provin din familii modeste sau cu situații dificile.

Sub aspect cultural-editorialistic și educativ-religios, programul-cadru a fost materializat în următoarele evenimente și activități:

• Din inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, prima apariție în anul 2011 la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române a fost traducerea adnotată a cuvântării „Despre Botez” a Sfântului Vasile cel Mare, realizată de către ieromonah dr. POLICARP PÎRVULOIU.

• La editurile centrelor eparhiale și mitropolitane au fost publicate numeroase volume dedicate Sfântului Botez și Sfintei Cununii, dintre care menționăm volumul „Bucuria nunții binecuvântate. Cateheze pentru familia creștină„, apărut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

• Centrele eparhiale, în strânsă colaborare cu instituțiile de învățământ teologic sau cu alte instituții publice, au organizat congrese și colocvii dedicate Sfântului Botez și Sfintei Cununii la care au participat cu lucrări științifice invitați de prestigiu din țară și străinătate (Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi, Episcopia Caransebeșului, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord). Comunicările prezentate au fost deja publicate sau sunt în curs de publicare.

• În unitățile de învățământ preuniversitar de stat, profesorii de religie au valorificat ora de religie și pentru a evidenția importanța Sfântului Botez și a Sfintei Cununii în viața Bisericii Ortodoxe într-o societate din ce în ce mai secularizată. În acest sens, în programa analitică pentru orele de Religie din acest an au fost introduse lecții și prelegeri speciale, dedicate celor două Sfinte Taine.

• A treia ediție a Olimpiadei Naționale de Religie, desfășurată la Galați, a fost așezată sub genericului Anului omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii.

• Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române a organizat, în cadrul programului catehetic „Hristos împărtășit copiilor„, Concursul național de creație creștină „Copilul în familie” având ca temă „Botezul meu”. La acest concurs, structurat pe două secțiuni – creație literară și creație artistică -, ce s-a derulat în mai multe etape în toată țara, au participat peste 100.000 de copii și tineri, cu vârste între 10 și 16 ani. Câștigătorii acestui concurs au primit, în catedrala patriarhală din București, cu ocazia hramului acesteia (sâmbătă, 21 mai 2011), diploma de onoare „Sfinții împărați Constantin și Elena„. Preoții și profesorii îndrumători au primit, la rândul lor, aceeași diplomă.

• În revistele eparhiale și parohiale și pe site-urile Patriarhiei Române au fost create spații proprii dedicate Sfântului Botez și Sfintei Cununii, prin care s-a mediatizat învățătura de credință privitoare la aceste două Sfinte Taine și s-au evidențiat unele aspecte canonice, liturgice și omiletice referitoare la cele două Sfinte Taine, precum și importanța valorilor familiei tradiționale creștine și necesitatea promovării acestora într-o societate din ce în ce mai secularizată. De asemenea, în paginile acelorași reviste și site-uri au fost publicate cu preponderență articole și studii dedicate Sfântului Botez și Sfintei Cununii.

• Cu binecuvântarea Chiriarhilor, în cadrul centrelor eparhiale și parohiale, a instituțiilor de învățământ teologic sau a altor instituții publice, s-au organizat și vernisat expoziții omagiale tematice cuprinzând cele mai frumoase fresce, icoane, miniaturi, broderii și țesături, și obiecte de orfevrărie ortodoxă, care reflectă învățătura de credință privitoare la Sfântul Botez și Sfânta Cununie (Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Episcopia Tulcii, Episcopia Caransebeșului, Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei, Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei și Harghitei).

• În eparhii și în instituțiile de învățământ au fost organizate diferite alte manifestări culturale (concerte, pelerinaje tematice, concursuri de eseuri, etc.) dedicate Sfântului Botez și Sfintei Cununii, premianții primind premii constând în icoane și/sau cărți (Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Arhiepiscopia Timișoarei, Episcopia Sălajului, Episcopia Caransebeșului).

Sub aspect mediatic evenimentele dedicate Sfântului Botez și al Sfintei Cununii s-au bucurat de o largă susținere și promovare în mass-media bisericească, centrală și locală:

• Mass-media bisericească locală (foi parohiale, reviste eparhiale, posturi de radio existente în unele eparhii ale Patriarhiei Române; site-urile eparhiilor sau parohiilor ortodoxe române) și centrală (Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române) a mediatizat hotărârea Sfântului Sinod cu privire la proclamarea anului 2011 ca „An omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii„, a programului-cadru, precum și a evenimentelor organizate în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române pe această temă.

• Biroul de Presă al Patriarhiei Române a adus la cunoștința opiniei publice, prin comunicate de presă, manifestările organizate de Patriarhia Română ce au avut ca subiect Sfântul Botez și Sfânta Cununie.

• Agenția de știri BASILICA a Patriarhiei Române a publicat peste 500 de materiale informative (știri, comunicate, documente, interviuri) dedicate Sfântului Botez și al Sfintei Cununii, iar dintre acestea, un număr de peste 60 de știri au fost traduse și publicate în limba engleză. În plus, pe site-ul agenției a fost creată o secțiune specială, intitulată „2011 – Anul Sfântului Botez și al Sfintei Cununii” având ca imagine reprezentativă icoana Nunții din Cana Galileii.

• Cotidianul ZIARUL LUMINA, prin ediția sa națională și prin cele 4 ediții regionale, cât și prin Săptămânalul LUMINA DE DUMINICĂ, au prezentat evenimentele (conferințe, simpozioane, concursuri etc.) organizate în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române pe tema Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în peste 400 de știri și 99 de articole (documentare, interviuri, articole de opinie) în cadrul unor rubrici speciale și pagini dedicate acestora.

• Postul de Radio TRINITAS al Patriarhiei Române a realizat și difuzat emisiuni în cadrul cărora s-au alocat largi spații subiectelor referitoare la Sfântul Botez, la Sfânta Cununie, precum și la valorile familiei creștine tradiționale: peste 500 de știri și materiale informative precum și materialele difuzate au mediatizat diferitele manifestări organizate în Patriarhia Română cu ocazia anului omagial; în cele peste 400 de ediții ale emisiunilor Atlas biblic, Părinții Bisericii – învățătorii noștri, Cuvântul care zidește, Lumini pentru suflet, Biserică și societate, Ortodoxia pe înțelesul tuturor, Dialogurile Trinitas, au fost evidențiate fundamentele scripturistice ale Sfântului Botez și ale Sfintei Cununii și au fost analizate cele două Sfinte Taine sau familia creștină; în cadrul emisiunii Dialogurile TRINITAS au fost aduși la microfon dogmatiști, canoniști, patrologi, bibliști și liturgiști, care au evocat importanța celor două Sfinte Taine și a familiei creștine pentru Biserica noastră.

• Postul de Televiziune TRINITAS TV al Patriarhiei Române a realizat și difuzat emisiuni despre Sfântul Botez și Sfânta Cununie și despre valorile familiei tradiționale creștine, precum și despre manifestările dedicate acestora ce s-au desfășurat în cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române. Astfel, 500 de materiale și reportaje de profil în Jurnal Trinitas au fost dedicate acestor teme. Emisiunile Biblia în istorie, Biserica Azi, Calea credinței, Omul de lângă tine și Cuvânt pentru suflet au dezbătut tematica specifică familiei din perspectiva catehetică și duhovnicească, dar și sociologică. De asemenea, în programele televiziunii, s-au ilustrat problemele diasporei românești legate de viața de familie, mai ales de oficierea Cununiei și a Botezului, precum și de creșterea și educarea copiilor într-un context nefavorabil, lipsit de suportul familiei lărgite și al parohiei de acasă. În plus, în grila de programe a fost introdusă emisiunea Familia creștină, cu trei ediții pe săptămână.

Din această succintă prezentare se desprinde cu ușurință ideea că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a proclama anul 2011 ca An omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii a avut o largă rezonanță în rândul clericilor, monahilor și credincioșilor, concretizându-se în numeroase acțiuni și programe dedicate exclusiv două Sfinte Taine, care au contribuit la aprofundarea învățăturii de credință cu privire la Taina Sfântului Botez și a Sfintei Cununii, precum și a importanței acestor două Sfinte Taine în viața credincioșilor.

Ședința solemnă de astăzi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vine să încununeze întreaga activitate a ierarhilor, clericilor, cadrelor didactice, monahilor și a altor ostenitori din cadrul Bisericii sau a instituțiilor de învățământ teologic și cercetare de a aprofunda importanța și actualitatea învățăturii de credință referitoare la Taina Sfântului Botez și a Sfintei Cununii, precum și a importanței acestor două Taine pentru viața credincioșilor.

Întregul personal al instituțiilor centrale bisericești aduce mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, la inițiativa căruia anul 2011 a fost declarat An omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii, precum și tuturor membrilor Sfântului Sinod care au vegheat și s-au străduit să-i dea viață în toate eparhiile Patriarhiei Române.

†CIPRIAN CMPINEANUL

Episcop-vicar patriarhal

SECRETARUL SFNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente