20 de ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Dumitru Stăniloae

Astăzi se împlinesc 20 de ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Dumitru Stăniloae. La 4 octombrie 1993 în jurul orei 23:00 se muta la viața veșnică cel mai mare teolog ortodox contemporan. În cele ce urmează vă prezentăm câteva date biografice ale marelui teolog român:

1903 – S-a născut la 16 noiembrie 1903 la Vlădeni, județul Brașov, Dumitru, ultimul din cei cinci copii ai lui Irimie și Reveca; mama era nepoată de preot.

1917 – La 10 februarie, pleacă la Brașov să urmeze cursurile Liceului confensional umanist „Andrei Șaguna”.

1918 – I se oferă o bursă pentru clasa a IV-a de către „Fundația Gojdu”.

1922 – Primește o bursă în cadrul Universității din Cernăuți. Dezamăgit de manualele și metodele scolastice, părăsește Universitatea după un an.

1923-1924 Urmează cursurile Facultății de Litere din cadrul Universității din București.

1924 – în Postul Mare se întâlnește cu mitropolitul Nicolae Bălan, care-i oferă o bursă la Centrul Mitropolitan din Sibiu.

1927 -Termină anul IV la Cernăuți și susține licența în Teologie sub conducerea prof. Vasile Loichiță, cu lucrarea „Botezul copiilor”; primește o bursă pentru studii de specialitate la Atena.

1928 – Toamna, susține la Cernăuți teza de doctorat „Viața și opera patriarhului Dosoftei al Ierusalimului și legăturile lui cu Țările Românești”. Centrul Mitropolitan din Sibiu îi oferă o bursă pentru Bizantinologie și Dogmatică. Pleacă la München, urmând cursurile profesorului August Heisenberg, tatăl celebrului fizician.

1929 – Pleacă la Berlin și Paris pentru studii și documentare asupra operei originale a lui Grigorie Palama; la întoarcerea în țară este încadrat profesor suplinitor, apoi provizoriu.†ƒ

1930 – Pleacă la Constantinopol pentru a cerceta și copia opera teologică a lui Grigorie Palama; la 4 octombrie se căsătorește cu Maria (născută Mihu).

1931 – La 10 mai, i se nasc primii doi copii gemeni, Dumitru (care moare în septembrie 1931) și Maria; la 8 octombrie, este hirotonit diacon.

1932 – La 25 septembrie este hirotonit preot. Apare la Sibiu Catolicismul de după război.

1933 – La 8 octombrie, se naște Lidia, botezată de istoricul transilvănean Ioan Lupaș.

1934 – La 1 ianuarie este numit director al ziarului „Telegraful Român”, funcție îndeplinită până în 1945. Îl cunoaște și leagă o strânsă prietenie cu Nichifor Crainic.

1936 – în iunie, este numit rector al Academiei Teologice din Sibiu, funcție îndeplinită până în 1946.

1938 – Apare la Sibiu lucrarea fundamentală Viața și învățătura Sf. Grigorie Palama.

1939 – Publică la Sibiu Ortodoxie și românism.

1940 – Vara, România intră în al II-lea război mondial, armata însoțind trupele germane până la Volga. Se constituie, la inițiativa poetului Sandu Tudor, grupul „Rugul aprins”, din care făceau parte: Ierom. Ivan Kulighin, duhovnicul mitropolitului rus de Rostov (refugiat la Cernica), Ierom. Benedict Ghiuș, Ierom. Sofian Boghiu, Prof. Alex. Mironescu, poetul Vasile Voiculescu, Arh. Constantin Joja, Pr. Andrei Scrima, Ion Marin Sadoveanu. Întâlnirile periodice la mănăstirile Antim și Cernica au constituit o înviorare duhovnicească a vieții creștine în București.

1942 – Apare la Sibiu „Poziția domnului Lucian Blaga față de creștinism și Ortodoxie „.

1943 – Apare la Sibiu Iisus Hristos sau restaurarea omului.

1945 – La sfârșitul lunii aprilie, moare fiica Maria (Mioara).

1946 – I se cere să renunțe la rectoratul Academiei Teologice de către Mitropolitul Nicolae Bălan împotriva voinței acestuia, la cererea lui Petru Groza; rămâne profesor în continuare până în 1947. Apare la Sibiu, Filocalia, vol. I.

1947 – Este transferat prin „chemare” la Facultatea de Teologie a Universității din București, catedra de Ascetică și Mistică. Locuiește cu soția și fiica în casa parohială a bisericii Sf. Gheorghe Vechi. Apare la Sibiu Filocalia vol. II.

1948 – Apare la Sibiu Filocalia, vol. III și IV.

1949 – Catedra de Mistică fiind desființată, rămâne profesor de Dogmatică pentru doctoranzi.

1950 – Participă la întâlnirile organizate de grupul „Rugul aprins”, din care nu face parte.

1955 – La Sibiu, are loc un mare congres al preoților ortodocși; Petru Groza, membru al prezidiului refuză să vorbească cu Pr. Stăniloae, fapt ce va avea consecințe negative mai târziu. Are loc canonizarea Sfântului Calinic de la Cernica.

1958 – Începe un nou și mare val de arestări în România, ca o condiție a retragerii trupelor sovietice. Sunt arestați membri ai grupului „Rugul aprins”. Este urmărit de Securitate. La 4 septembrie, percheziție la domiciliul din București. În 5 septembrie, ora 4.00 dimineața, este dus la închisoarea din strada Uranus, pentru o lună, apoi în strada Plevnei, pentru încă o lună. În 4 noiembrie, începe procesul înscenat caracteristic regimului comunist.

1959 – Este dus la Aiud, având printre alți colegi de celulă pe preotul Lazarov, paroh în Dobrogea. Vreme de câteva luni este ținut în regim de izolare totală. Lidia, fiica părintelui, naște pe unicul nepot Dumitru Horia; fiind asistentă la catedra de Fizica a Universității din București – prof. Hulubei – este obligată să părăsească Universitatea.

1961 – Toamna, este adus la București pentru noi cercetări penale.

1962 – În martie, este readus la penitenciarul din Aiud.

1963 – în ianuarie este eliberat din închisoare și lucrează ca funcționar la Sf. Sinod. În octombrie este reintegrat la catedră.

1965 – Este solicitat să scrie articole și studii, de către cei care-1 cenzuraseră înainte (Departamentul Cultelor se pregătea să prezinte Occidentului imaginea unei libertăți religioase).

1968 – Este invitat la Freiburg si Heidelberg, de profesorul Paul Miron, pentru conferințe; primește acordul Departamentului Cultelor, ce urma politica schimbării imaginii României.

1969 – Conferențiază la Oxford; leagă prietenie cu teologul Donald Allchin.

1971 – Merge la Vatican ca membru al delegației B.O.R.

1973 – Apare la București Uniatismul în Transilvania, încercare de dezmembrare a poporului roman. Devine pensionar cu titlu de profesor onorar, rămânând profesor consultant pentru cursul de doctorat.

1976 – Apare la București, Filocalia, vol. V. Este declarat „Doctor Honoris Causa” al Universității din Salonic.

1977 – Apare la București Filocalia, vol. VI.

1978 – Apare la București Tratatul de Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III și Filocalia, vol. VII.

1979 – Apare la București Filocalia, voi. VIII.

1980 – Apare la București Filocalia, vol. IX; la Geneva, Dieu est Amour, traducere D. Nesser; la New York, Tehnology and the Church, traducere R. Berringer; la Atena, Rugăciune, libertate, sfințenie. I se acordă premiul „Dr. Leopold Lucas” al Facultății de Teologie din Tübingen.

1981 – Este numit „Doctor Honoris Causa” al Institutului ortodox Saint Serge din Paris. Este premiat la Londra cu distincția onorifică „Crucea Sf. Augustin din Canterbury”, pentru merite teologice și creștinești. Apare la Paris Prière de Jesus et experience de Saint Esprit; la București, Spiritualitatea ortodoxă și Teologia morală ortodoxă, vol. II.

1982 – I se acordă titlul „Doctor Honoris Causa” al Facultătii de Teologie din Belgrad; în noiembrie, conferențiază la New York, Boston, Detroit, Chicago, Washington. Apare la București Sf. Grigorie de Nyssa, Scrieri, vol. I (traducere).

1985- Apare Orthodoxe Dogmatik, vol. I, traducere H. Pitters; la Paris apare Le genie de l ‘orthodoxie.

1986. Apare la Craiova, Spiritualitate și comuniune în liturghia ortodoxă.

1987 – Apare la Craiova, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu și la București, Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, vol. II (traducere).

1990. Devine membru corespondent al Academiei Române. Apare Orthodoxe Dogmatik, vol. II, traducere H. Pitters.

1991 – Devine membru titular al Academiei Române. Este numit „Doctor Honoris Causa” al Facultății de Teologie din Atena. Apare la Craiova volumul Studii de Teologie dogmatică ortodoxă („Hristologia Sf. Maxim Mărturisitorul”; „Omul și Dumnezeu”; Sfântul Simeon Noul

Teolog, „Imnele iubirii dumnezeiești”) și la București, Sf. Chiril al Alexandriei, „Scrieri”, vol. I (traducere).

1992 – Este numit „Doctor Honoris Causa” al Universității din București.

1993 – Octombrie 4. A trecut la cele veșnice „Teologul dragostei creștine”.

(Informații extrase din vol. Părintele Dumitru Stăniloae. Bio-bibliografie, semnat de Virginia Popa)

Comentarii Facebook


Știri recente