16 noiembrie – Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împlinește 52 de ani

În urmă cu 52 de ani, la data de 16 noiembrie, se năștea în satul Spinu din comuna vâlceană Peștișani, cel care avea să fie ales prin pronie dumnezeiască pentru a conduce spre mântuire sufletele credincioșilor din Oltenia, conform informațiilor de pe siteul Mitropoliei Olteniei. A primit la botez numele de Ioan, iar părinții săi, Gheorghe și Maria, au fost primii oameni care i-au îndreptat pașii spre Biserica lui Hristos. După ce a absolvit școala primară din satul natal, dovedindu-se un elev sârguincios, tânărul Ioan Popa a bătut în anul 1974 la poarta Mănăstirii Frăsinei, unde a fost primit ca frate. Fascinantul pelerinaj prin domeniul studiior teologice l-a început în anul 1975 prin înscrierea la cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul”. În perioada 1981-1985 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar de la București pe care le-a încheiat prin susținerea tezei de licență cu titlul: Cunoașterea lui Dumnezeu și ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa. După absolvirea facultății, tânărul frate primește calda îmbrățișare a „Brațelor părintești” și pecetluirea cu numele de Irineu, după care, pe rând, primind și hirotonia întru ierodiacon (1985) și ieromonah (1986).

În anul 1985 a urmat cursurile doctoratorale la Institutul Teologic din București pe specialitatea Patrologie, susținând dizertația cu tema: Politica religioasă a împăratului Iustinian, sub coordonarea Pr. prof. dr. Ștefan Alexe. După ce timp de un an (1986-1987) a urmat cursuri de limba și literatura franceză la Facultatea de Litere a Universității din Grenoble, și-a continuat studiile doctorale în specialitatea Dogmatică la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge’ din Paris (1987—1990), pe care le-a absolvit cu calificativul „magna cum laude”, în urma susținerii tezei La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand, elaborată sub coordonarea științifică a Pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy. În paralel, a urmat și cursuri de limba engleză la Londra (1989-1990), precum și de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim (1990-1991). Între anii 1990-1991, a predat Istoria Bisericii Universale la Institutul Teologic „Saint Serge’ din Paris.

Vicar al Episcopiei de Râmnic

La data de 6 septembrie 1991, a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod, ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului, primind titulatura de „Slătineanul”. A fost recunoscut ca arhiereu prin Decretul nr.77 din 6 septembrie 1991 al Președintelui României, fiind hirotonit întru arhierie la 6 octombrie 1991. Din anul 2000, a fost ales ca referent pentru manuale de religie din cadrul Comisiei teologice și liturgice a Sf. Sinod, iar din 2003, îndeplinește funcția de secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea sfinților români, din cadrul Sf. Sinod.

PS Irineu a participat activ la diferite simpozioane și întruniri ecumenice în țară și peste hotare, dintre care menționăm următoarele: Congresul liturgic al Institutului Teologic „Saint Serge” din Paris (12-19 iunie 1986), Colocviul internațional „Ortodoxia și frumusețile ei într-o lume secularizată” (Bossey, Elveția, 17-24 aprilie 1987), Colocviul științific „Rolul religiei în cultura și civilizația popoarelor”, organizat de Institutul Mondial al Religiilor din Paris (5-8 martie 1988), Simpozionul „Rolul Sfântului Nicodim în monahismul românesc” (Mănăstirea Tismana, 23 septembrie 2006), Colocviul „Toward Jerusalem Concil Two” (TJC II) – „Spre al doilea sinod de la Ierusalim” (Mănăstirea Sâmbăta de Sus, 16-19 octombrie 2006) ș.a.

Începând cu anul 1991 a predat la Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, ca profesor suplinitor la Catedra de Istoria culturii și civilizației bizantine (1991-1994), venit prin transfer de la Institutul ‘Saint Serge’ din Paris, apoi ca profesor de Teologie Dogmatică și Morală (1994-1997), profesor titular la Catedra de Teologie Dogmatică (din 1997), șef al Catedrei de Sistematico-Practice (2004-2008) și decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul aceleiași instituții (din 24 ianuarie 2008). În perioada 1999-2001, a activat pe postul de profesor de teologie morală la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu. PS Irineu este autorul a numeroase cărți, studii, articole și traduceri.

În perioada 2002-2005, PS Irineu a urmat cursuri doctorale la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova, obținând în anul 2005 titlul de doctor în drept civil, cu teza Raportul dintre preceptele morale creștine și normele juridice, elaborată sub coordonarea științifică a Acad. Prof. Dr. Ion Dogaru și care a obținut calificativul ‘magna cum laude’.

Mitropolitul Olteniei și Arhiepiscopul Craiovei

Data de 8 iulie 2008 s-a dovedit providențială pentru poporul cel binecredincios din părțile Oltenei, PS Irineu Slătineanu fiind rânduit prin hotărârea Sfântului Sinod în scaunul Mitropoliei Olteniei, pentru a fi Întâistătător al credincioșilor în mijlocul cărora a crescut și s-a format. La data de 27 iulie 2008, Catedrala Mitropolitană Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir din Craiova a devenit neîncăpătoare pentru credincioșii care au venit să-l întâmpine pe noul lor arhipăstor. A fost momentul în care Înalt Preasfinția Sa a fost instalat oficial ca Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei. Din aceea clipă inima și gândul Înalt Preasfinției Sale s-au îndreapttat într-o singură direcție: mântuirea poporul credincios și bunăsterea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici.

Comentarii Facebook


Știri recente