Sărbătoarea Sfintelor Paşti la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea

Praznicul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos a găsit noua catedrală episcopală a Eparhiei Oradiei cu hramul „Învierea Domnului” înveşmântată în frumoasă haină de sărbătoare, cu prilejul hramului.

Prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Sofronie, la sfârşitul lunii martie a acestui an lucrările de placare a faţadei catedralei cu marmură şi piatră de Podeni au fost terminate, schelele fiind îndepărtate, iar icoana în mozaic cu scena Învierii Domnului, copie după originalul de la mănăstirea „Nea Moni” din Grecia, putând fi admirată.

Un moment de mare binecuvântare pentru clerul şi credincioşii catedralei, dar şi pentru întreaga Episcopie a Oradiei, l-a constituit prezenţa luminii sfinte de la Ierusalim în noaptea Învierii. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei, o delegaţie de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei a adus la Oradea, prin bunăvoinţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei al Aradului, din sfânta lumină sosită la Arhiepiscopia Aradului, sfânta lumină venind pe calea aerului de la Bucureşti, de la Sfânta Patriarhie. Astfel, la ora 23.45, înainte de momentul începerii Slujbei Învierii, sfânta lumină a ajuns la Oradea, la noua Catedrală Episcopală, de unde a fost împărţită în întreaga Eparhie, iar cei 2.000 de credincioşi prezenţi au primit, la îndemnul „Veniţi de luaţi lumină” rostit de Ierarh, lumina sfântă.

În Duminica Sfintei Învieri, Chiriarhul Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, a săvârşit, alături de un sobor de preoţi şi diaconi Sfânta Liturghie pascală în paraclisul cu hramul „Sfinţii Ierarhi Nicolae, Spiridon şi Nectarie” de la demisolul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului”. Pe Sfânta Masă s-a aflat, ca şi în noaptea Învierii, un felinar în care se păstrează sfânta lumină de la Ierusalim.

După cum ne informează pr. Cristian Rus, în cadrul slujbei, după citirea textului evanghelic de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Preasfinţia Sa a rostit un luminat cuvânt de învăţătură în care a explicat profundele învăţături dogmatice ce se desprind din text şi legătura cu cea mai mare minune săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos, propria Sa înviere din morţi:

„Pericopa evanghelică ce s-a citit în această Duminică, a Învierii Domnului, este un rezumat al întregii teologii dogmatice a Bisericii, cuprinzând înţelesul tainic al mântuirii noastre.

În cuvintele „Şi Cuvântul trup S-a făcut” stă toată taina Bisericii Ortodoxe. Prin Cuvântul lui Dumnezeu s-a creat lumea, căci nimic din ceea ce s-a făcut nu s-a făcut fără Fiul. Cuvântul cel veşnic, Fiul, Cel Unul Născut, plin de har şi de adevăr, este din veci împreună cu Tatăl, în Duhul Sfânt, în comuniunea de iubire a Preasfintei Treimi. Acum, la Înviere, ni se arată lămurit că El, Fiul lui Dumnezeu, a răscumpărat lumea, a venit în lume ca să ne răscumpere din păcat şi din moarte.

Tot ceea ce se poate înţelege, după mintea noastră omenească, limitată, despre Tatăl, noi aflăm prin Fiul, căci Fiul este chipul ipostasului Tatălui. Fiinţa dumnezeiască este inaccesibilă nouă oamenilor, dar în Persoana Fiului noi vedem, ca într-o oglindă, Persoana Tatălui, cum se reflectă iubirea Tatălui în Fiul. Atât putem noi înţelege în lumina Duhului Sfânt din Dumnezeu.

Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, deşi S-a făcut om, nici o clipă nu I-a lipsit firea dumnezeiască, dar a ţinut-o ascunsă, ca să-l păcălească pe cel care l-a înşelat pe Adam în Rai, pe diavolul. El, Creatorul, a venit în lume, s-a încopciat în ţesătura creaţiei, Şi-a unit firea omenească cu firea dumnezeiască în Persoana Sa, a Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a arăta slava Tatălui şi a o transfera firii omeneşti. Pentru că învierea Sa înseamnă scoaterea din stricăciune a firii omeneşti. Mântuitorul, ca Dumnezeu, fiind fără de moarte, dar ca om murind, iar după trei zile înviind, pentru noi, că ca să ne răscumpere din păcat, S-a înălţat la cer, ridicând şi firea umană în slava Tatălui.

Aşadar, biruinţa Mântuitorului în faţa morţii este, în fapt, biruinţa noastră, a urmaşilor lui Adam, cei care prin Adam cel dintâi am căzut, dar prin Noul Adam, Cuvântul înomenit, prin credinţa în El, ne mântuim”, a precizat Preasfinţia Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul a citit rugăciunile de binecuvântare a ouălor, brânzei şi cărnurilor, ce se sfinţesc în prima zi de Paşti.


.. | :

Galerie foto

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la deschiderea celui de-al VI-lea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română:  „Teologie şi misiune. Rolul Facultăţilor de...

Ştiri Patriarhie

Ieri, 21 septembrie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfinţit pictura Catedralei Episcopale...
Moaştele Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu au fost aduse în Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, sâmbătă, 20...
Zilele de sărbătoare din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei au fost încununate sâmbăta aceasta de sfinţirea Palatului...
Biserica Ortodoxă se află, astăzi, 21 septembrie 2014, în Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci. Sfânta Liturghie la...
Moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu au fost aduse, sâmbăta aceasta, la Catedrala arhiepiscopală...