Deschiderea manifestărilor cultural-educative dedicate Zilelor Francofoniei, la Râmnicu Vâlcea

În lunile martie și aprilie vor avea loc numeroase manifestări cultural-educative, organizate sub genericul „Zilele Francofoniei”. Astfel, miercuri, 12 martie 2014, începând cu ora 17.00, în Sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea a avut loc Ouverture de la Francophonie (Deschiderea Francofoniei), ediția 2014.


În cadrul Zilelor Francofoniei vor fi inițiate o serie de manifestări culturale care vizează descoperirea și promovarea culturii, civilizației și limbii franceze, dar și a modului în care cultura românească a fost receptată în spațiul cultural francofon.


La evenimentul cultural a luat parte și Părintele Constantin Olariu, Inspector pentru catehizarea parohială, care a rostit mesajul din partea Arhiepiscopiei Râmnicului, potrivit arhiram.ro.


„Organizarea „Zilelor Francofoniei”, ca de altfel întreaga activitatea cultural-educaţională ce se desfăşoară la Biblioteca „Antim Ivireanul”, reafirmă rolul pe care marile biblioteci de stat sau personale l-au avut atât în Antichitate cât şi în perioada afirmării plenare a ideilor umaniste, devenind o carte de vizită în prezentarea cărturarilor, aristocraţilor şi clericilor vremii.


Biblioteca „Antim Ivireanul” prin Doamna Director Augustina Sanda Constantinescu, ne propune un nou mod de abordare a unei biblioteci, prin seria evenimentelor pe care le organizează – conferinţe, expoziţii de carte, de icoane şi pictură, lansări de carte şi dezbateri cu caracter educativ-formativ, concerte ş.a. – iar „Zilelor Francofoniei” vizează deopotrivă descoperirea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi limbii franceze, dar şi a modului în care cultura românească a fost receptată în spaţiul cultural francofon.


În istoria culturii vechi româneşti, şi anume în perioada ei de plămădire, au ostenit cu râvnă vrednică de pomenire un şir lung de clerici luminaţi, iubitori de ţară, adevăraţi pioneri în vremuri de alegere a luminii de întuneric, ctitori de limbă, de cultură şi de unitate românească (Episcop Dr. Antonie Plămădeală, Clerici ortodocși ctitori de limbă şi cultură românească, Editura  Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă,  Bucureşti, 1977, p.5.).


Pentru reliefarea modului în care spiritualitatea ortodoxă a devenit creatoare de cultură în viaţa poporului român, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât proclamarea anului 2014 drept „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)“ şi „Anul comemorativ al Sfin­ţilor Martiri Brâncoveni“.Poporul român a realizat o legătură vie cu mari duhovnici prin Taina Sfintei Spovedanii, încununate cu participarea la Taina Împărăţiei lui Dumnezeu prin Sfânta Împărtăşanie, însă, totodată, Liturghia ortodoxă a devenit izvor al culturii. Arta creştină s-a mărturisit drept un răspuns al vocaţiei de a crea, dar şi un reflex al unei vieţi spirituale intense.


Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost pe drept cuvânt numit un Principe al culturii noastre, adeverind faptul că cel ce dobândeşte, prin credinţa şi purtarea sa, virtuţile creştine şi atinge treapta sfinţeniei, se arată strălucit şi destoinic nu numai între cele duhovniceşti, ci deopotrivă în cele ale acestui veac, în politică, în cârmuirea ţării, în litere, ştiinţe şi arte, adică ajunge om desăvârşit întru toate. A fost  făuritorul unui stil artistic care îi poartă numele şi care a atras admiraţia întregii Europe. În Biblioteca Mănăstirii Hurezi Sfântul Constantin a aşezat şi colecţia de volume greco-latine din Corpus Byzantinae historiae al lui Charles Du Cange du Fresne, publicate în veacul al XVII-lea la Paris, care cuprindeau texte din istoriografia bizantină, începând cu secolul al IV-lea şi continuând până la cele ale cronicarilor greci medievali.


În „Anul comemorativ al Sfin­ţilor Martiri Brâncoveni“ Arhiepiscopia  Râmnicului a iniţiat desfăşurarea unor evenimente spirituale, liturgice şi culturale, atât în ctitoriile Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu şi a înaintaşilor săi sau la Centrul eparhial cât şi în parteneriat cu instituţiile de cultură, între care şi Biblioteca „Antim Ivireanul”. 


„Zilele Francofoniei” devin aşadar un bun prilej de cunoaşterea a modului în care cele două culturi române şi franceze au contribuit la buna înţelegere şi prietenie între popoare, dar şi de mărturisire a roadelor credinţei în viaţa poporului nostru, roade care se vădesc în cadrul unor principii sănătoase de omenie, de dreptate, de pace între toţi oamenii.


Felicităm pe organizatorii acestui eveniment, la care înţelegem că o sărbătoare poate deveni un moment misionar şi poate încuraja mărturia noastră comună în societatea actuală, spre slava lui Dumnezeu şi binele oamenilor!”


 


14.03.2014 | 09:30

Galerie foto

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la cel de al VII-lea Congres Național „Hristos împărtășit copiilor”, organizat de Patriarhia Română în colaborare...

Ştiri Patriarhie

La Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe...
Cantina pentru săraci (socială) Casa Barnabas a Centrului eparhial București a primit destinația de cantină pentru Centrul de zi pentru...
În ziua de 17 septembrie 2014, la Reşedinţa patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în vizită de prezentare pe...
Sâmbătă şi duminică, credincioşii din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei vor avea ocazia să cinstească moaştele Sfântului...
Inspectorii de cateheză din Patriarhia Română participă, zilele acestea, la Centrul Social Pastoral "Sfânta Cruce" al...