PS Ambrozie, de 16 ani arhiereu

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, împlinește în data de 15 octombrie 2016, 16 de ani de arhierie.

Preasfinția Sa s-a născut în data de 20 apri­lie 1969, în comuna Scorţeni, jud. Prahova. A urmat Şcoala generală în satul Urleta, comuna Băneşti, jud. Prahova; Liceul nr. 1 din Câmpina, pe care l-a absolvit în 1987, cu baca­laureat; în 1990 a intrat în obştea schitului Crasna, iar în 1991 a fost tuns în monahism cu numele Ambrozie (1991); în cursul lunii mai 1992 a fost hirotonit ierodiacon şi iero­monah; Facultatea de Teologie din Bucu­reşti (1992-1996), cu licenţă; cursuri de Master la aceeaşi Facultate (1998-1999), absolvite cu lucrarea: Palamism şi secu­larizare; în perioada 1999-2000 a urmat cursul de Limbă greacă la Universitatea „Aristotel” din Tesalonic; în anul 2000 s-a înscris la cursul de doctorat al Facultăţii de Teologie al aceleiaşi Universităţi; în 3 mar­tie 2005 a obţinut titlul de doctor în Teo­logie la Tesalonic, cu teza: Considerarea istorică a cauzelor şi consecinţelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Bise­rica Romano-Catolică (sub îndrumarea Prof. dr. Apostolos Glavinas).

Slujiri: stareţ al schitului Darvari din Bucureşti (în peri­oada 1996-2000), pe care l-a reactivat; în 1999 a fost înălţat la rangul de protosinghel; pe 4 octombrie 2000 a fost ales episcop-vicar patriarhal, cu titlul „Sinaitul”, şi hirotonit arhiereu în 15 octombrie 2000 în Biserica „Sfântul Spiridon” din Bucureşti; a coordonat aici, succesiv, mai multe Sectoare ale vieţii bisericeşti.

Pe 8 februarie 2006 a fost ales episcop titu­lar al Eparhiei Giurgiului (nou-înfiinţată) şi instalat (9 aprilie 2006), în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu; în timpul păstoririi sale de aici s-au înfiinţat noi parohii, s-au ridicat noi lăcaşuri de cult, s-au înfiinţat instituţii de asistenţă soci­ală şi cultural-misionare, precum Editura Episcopiei Giurgiului şi publicaţia Revista Ortodoxă; a publicat: Palamism şi seculari­zare (2000), Considerarea istorică a cauze­lor şi consecinţelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică (2005, teza de doctorat), dar şi articole în periodice bisericeşti.

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente
Vulturul Patriarhal - Foto comunicat

Precizări referitoare la ședințele de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și ale Sinodului Permanent din zilele de 17 și 18 august 2017

În ziua de joi, 17 august 2017, va fi prezentat și discutat referatul Cancelariei Sfântului Sinod privitor la propunerile Comisiei pentru Statut și regulamente referitoare la analizarea sesizărilor sau acuzațiilor aduse ierarhilor Bisericii Ortodoxe, precum…