Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad la moment aniversar – 25 de ani de existență

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 25 de ani de la redeschiderea Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” a Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad, 30 octombrie – 2 noiembrie 2016:

Aniversarea împlinirii a 25 de ani de la redeschiderea Facultății de Teologie Ortodoxă „Aurel Vlaicu” din Arad este un prilej de recunoștință față de Dumnezeu şi față de toţi cei care au contribuit la formarea şi creșterea prestigiului acestei instituții, punând în slujba ei pregătirea, talentul şi timpul lor. Este un moment istoric, menit să puncteze alte momente istorice, importante în evoluția societății româneşti în condiții de libertate.

Continuatoare şi păstrătoare a tradiției teologice ortodoxe din vestul României, această instituție de învățământ teologic superior are rădăcinile fixate la începutul secolului al XIX-lea, prin înființarea Preparandiei (1812) – școală ce conținea în structura ei discipline teologice, mulţi dintre absolvenții acesteia fiind hirotoniți preoţi; a Institutului Teologic (1822) şi mai târziu, a Academiei Teologice (1927).

În perioada de la începutul secolului al XIX-lea, până la desființarea Academiei Teologice (1948) şi instaurarea regimului comunist-ateu în România, diferitele forme ale învățământului teologic ortodox de la Arad au fost slujite de episcopi şi profesori de teologie de prestigiu, cu contribuții semnificative la dezvoltarea teologiei ortodoxe române.

După căderea regimului comunist totalitar, Biserica Ortodoxă Română a desfășurat, la nivelul întregii țări, o intensă şi necesară activitate de renaștere a învățământului teologic, fiind preocupată de promovarea unei teologii pastorale şi misionare profund înrădăcinată în Tradiția Sfinților Părinți şi a poporului român, dar şi larg deschisă spre cultură şi spre universal; o teologie care să unească spiritualitatea și știința, credinţa şi cultura, contribuind astfel la eforturile de renaştere morală a societăți românești.

Acest demers și-a propus să redea teologiei locul şi demnitatea de care a fost privată de-a lungul timpului, să-şi redescopere şi mai mult vocația ei de conștiință dinamică, profetică şi slujitoare a Bisericii în misiunea sa într-o lume secularizată. Astăzi, avem confirmarea utilității şi importanței unui astfel de demers, vital pentru formarea teologică a viitorilor preoți, a restauratorilor operelor de artă, a profesorilor de religie şi asistenților sociali. Legătura dintre comunitatea academică științifică şi știința teologiei s-a dovedit a fi de bun augur pentru studenții şi profesorii din universități în general, prin programele comune, promovarea dialogului interconfesional şi interreligios şi dezvoltarea unei solide colaborări dintre teologie şi știință.

Acum, la împlinirea a 25 de ani de activitate, slujitorii Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad se află la momentul când se văd roadele muncii, culese cu bucurie şi speranță. Dar pentru că studiul teologiei înseamnă răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu, deopotrivă profesori şi studenți, sunt chemați şi mai mult să intensifice activitatea de formare reînnoind entuziasmul misiunii Bisericii în societate prin lucrarea pastorală a preoților în țară şi străinătate, să contribuie la formarea de caractere în rândul copiilor prin orele de educație religioasă, să organizeze programe social-filantropice, să restaureze şi să promoveze operele de artă bisericească. Toate acestea înseamnă o responsabilitate sporită în activitatea viitoare, promovând un învățământ teologic deodată academic şi practic, orientat pastoral, care să răspundă nevoilor şi exigențelor spirituale ale credincioșilor Bisericii lui Hristos.

Felicităm pe cei care au organizat seria de manifestări aniversare sub titlul ,,25 de ani de asumare a tradiției, de formare teologică și cercetare științifică în Facultatea de Teologie ,,Ilarion V. Felea” din Arad, pe profesorii și studenții acestei facultăți. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, să binecuvânteze și să întărească lucrarea academică a celor care se ostenesc în cadrul acestei instituții universitare, dăruindu-le sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, spor în activitate şi fericire în viață, întru mulţi şi buni ani!

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente