Ce condac sau icos vă place mai mult din Acatistul Sf. Cuv. Dimitrie Cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor?

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, este sărbătorit la 27 octombrie. Pelerinajul de şapte zile la sfintele sale moaşte începe în fiecare an după Procesiunea Calea Sfinţilor. În perioada în care aşteaptă cu răbdare să se închine, pelerinii se roagă Sfântului prin citirea de rugăciuni, dar şi a Acatistului acestuia. Răspunde-ne ce condac sau icos din Acatist îţi place mai mult şi poţi câştiga o Biblie cu fermoar (Descarcă aici). Te rugăm să ne explici alegerea ta.

Te poţi înscrie la Concursul nostru #CuvântulLuiDumnezeuPtTineri prin inserarea unui comentariu unic la acest articol, în care să ne precizezi până duminică, 30 octombrie 2016, ora 23:59: răspunsul, nume şi prenume real, precum şi o adresă de e-mail validă.

Câştigătorul va fi ales prin tragere la sorţi şi va fi anunţat pe www.basilica.ro la secţiunea Concursdar şi pe pagina oficială de facebook a Agenției de știri Basilica (facebook.com/basilica.ro).

Regulamentul poate fi accesat mai jos. De asemenea, am publicat şi câteva informaţii practice.

#CuvântulLuiDumnezeuPtTineri: Informaţii practice – Basilica.ro

Regulament Concurs

Comentarii Facebook

Comentarii recente
 1. Condacul 5 este unul foarte frumos deoarece Sfinții ne oferă nouă un exemplu concret de viețuire plăcută lui Dumnezeu și ne ajută și pe noi să ne apropiem de El.

  „Cale de Dumnezeu umblată, arătându-ne nouă cu suferințele vieții tale, sfinte, pe toți ne înveți, ca prin înțelepciune și cu a Duhului curăție slujind lui Dumnezeu, să cântăm Lui: Aliluia!”

 2. condacul al 3 lea
  Putere cerească umbrind sfintele tale moaște, sfinte părinte, ca dintr-un soare
  slobozește razele darurilor tuturor celor ce se ating de ele, și pe toți de boli
  tămăduind cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 3. Condac 1

  Apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni laude de
  mulțumiri aducem ție, noi, nevrednicii; și ca cel ce ești minunat și preamilostiv,
  izbăvește-ne pe noi din toate nevoile ca să cântăm ție: bucură-te, făcătorule de
  minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!

 4. Imi plac toate, dar in mod deosebit Icosul 4:

  Auzit-am, sfinte părinte, de viața ta cea dumnezeiască; văzut-am și minunile tale și, îndulcindu-ne de facerile tale de bine ce ne arăți în toată vremea, credem îndrăznirii tale către Dumnezeu, pentru care grăim ție, unele ca acestea:
  Bucură-te, doctor iscusit al bolnavilor;
  Bucură-te, izbăvirea îndrăciților;
  Bucură-te, întărirea bătrânilor;
  Bucură-te, învățătorul tinerilor;
  Bucură-te, îmbrăcămintea celor fără de îndrăzneală;
  Bucură-te, mângâierea celor întristați;
  Bucură-te, grabnic ascultător al celor ce te roagă;
  Bucură-te, totdeauna izbăvitor al celor ce sunt în primejdii;
  Bucură-te, temei întăritor al credinței noastre;
  Bucură-te, noule învățător al vieții celei curate;
  Bucură-te, că ai slujit lui Dumnezeu cu bunăvoire;
  Bucură-te, că te-ai asemănat Lui prin buna ta viețuire;
  Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!

 5. Imi place cel mai mult Icosul 1:

  Îngerii cei din ceruri s-au mirat de tine, Părinte Dimitrie, îngerul cel pământesc, văzându-te cum în trup fiind ai biruit pe demonul cel fără de trup și de minunile tale spăimântându-se au stat cântându-ți unele ca acestea:
  Bucură-te, cel ce ești om ceresc;
  Bucură-te, cel ce ai fost înger pământesc;
  Bucură-te, că nu te-ai amăgit de lăcomia strămoșească;
  Bucură-te, că ai viețuit mai presus de fire și de om;
  Bucură-te, că prin smerenie cele înalte ai dobândit;
  Bucură-te, că pe vrăjmaș, lesne l-ai biruit;
  Bucură-te, că, la fel cu Abel, jertfe prin rugăciuni ai înălțat;
  Bucură-te, cel ce trupul tău rob duhului l-ai făcut;
  Bucură-te, cel ce te-ai făcut comoară duhovnicească;
  Bucură-te, cel ce te-ai suit la înălțimea cea cerească;
  Bucură-te, săditorule de vie duhovnicească;
  Bucură-te, cel ce câștigi tuturor pocăință ca să se mântuiască;
  Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!

 6. Condac 5:

  Cale de Dumnezeu umblată, arătându-ne nouă cu suferințele vieții tale, sfinte, pe toți ne înveți, ca prin înțelepciune și cu a Duhului curăție slujind lui Dumnezeu, să cântăm Lui: Aliluia!

 7. Ultimul Condac cu Numarul 13

  „O, preacuvioase părinte, purtătorule de Dumnezeu Sfinte Dimitrie, primind acest
  dar de rugăciune de la noi acum, izbăvește din toată nevoia și scapă din chinul
  ce va să fie, pe toți cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia! ” Doamne Ajuta !

 8. Hristoase împărate, primește pe mijlocitorul nostru și implinitorul poruncilor Tale, care se roagă Ție, ca să dai Bisericii Tale unire, pace adâncă la toată lumea și stingere dezbinărilor; să nu ne dai vrăjmașilor noștri, nici cu mâna Ta să ne pierzi pe noi, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi poporul Tău suntem, de la care auzi: Aliluia!

 9. Condacul al V-lea

  Cale de Dumnezeu umblată, arătându-ne nouă cu suferințele vieții tale, sfinte, pe toți ne înveți, ca prin înțelepciune și cu a Duhului curăție slujind lui Dumnezeu, să cântăm Lui: Aliluia!

 10. În urma citirii cu multă evlavie a acatistului Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov am rămas profund impresionat de icosul 6 :

  Strălucind tu în pământul nostru, ai gonit întunericul păgânătății, ca stăpânirea lui, nerăbdând venirea ta, a căzut; iar cei ce ne-am izbăvit de acesta, grăim către tine unele ca acestea:
  Bucură-te, surpătorul păgânătății;
  Bucură-te, sprijinitorul creștinătății;
  Bucură-te, că la fel cu Moise ții toiagul crucii;
  Bucură-te, că ne arăți nouă semnele biruinții;
  Bucură-te, că pe Faraon cel nevăzut l-ai înecat în marea lacrimilor tale;
  Bucură-te, că pe cel văzut îl îngropi în strălucirea isprăvilor tale;
  Bucură-te, stâlp de foc al credinței;
  Bucură-te, că ne povățuiești în pământul făgăduinței;
  Bucură-te, nor răcoros și cu bună umbrire;
  Bucură-te, că trăim în țara noastră sub buna ta ocrotire;
  Bucură-te, că ne hrănești în lipsă cu îndestulare;
  Bucură-te, că în toată vremea ne dai ajutor cu îmbelșugare;
  Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!

 11. „O, preacuvioase părinte, purtătorule de Dumnezeu Sfinte Dimitrie, primind acest
  dar de rugăciune de la noi acum, izbăvește din toată nevoia și scapă din chinul
  ce va să fie, pe toți cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia!” Condacul 13

 12. Este de reţinut mesajul condacului al nouălea, întrucât ne ilustrează că, toţi închinătorii sau cinstitorii Sfântului se bucură de ajutorul acestuia, potrivit stringenţei lor.

 13. Condacul al-3-lea
  Putere cerească umbrind sfintele tale moaște, sfinte părinte, ca dintr-un soare
  slobozește razele darurilor tuturor celor ce se ating de ele, și pe toți de boli
  tămăduind cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 14. Imi place cel mai mult acest icos,pentru ca aminteste de Sfanta Treime si de asemanarea sfantului Dimitrie cu atatia sfinti.
  ICOS 11
  Făclie purtătoare de lumină ești între preacuvioși și împreună-locuitor cu toți
  sfinții. Drept aceasta se bucură de tine, Sfinte Dimitrie, și Tatăl ceresc
  dimpreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt, iar noi cu credință, privind acestea, grăim
  către tine:
  Bucură-te, podoaba cea frumoasă a cuvioșilor;
  Bucură-te, nevoința cea cu osârdie a pustnicilor;
  Bucură-te, dimpreună următorule cu marele Antonie;
  Bucură-te, împreună la obicei cu Onufrie;
  Bucură-te, cel împreună cu Pavel Tebeul la săvârșirea nevoințelor;
  Bucură-te, Pavele, cu nevinovăția și cu facerea minunilor;
  Bucură-te, cu Ammon, cu Ahila și cu Agatonie;
  Bucură-te, cu Antim, cu Amonata și cu Amonie;
  Bucură-te, împreună cu Grigorie Decapolitul;
  Bucură-te, cu părintele nostru Nicodim cel sfințit;
  Bucură-te, părinte al nostru cel totdeauna folositor;
  Bucură-te, izbăvitorul nostru cel grabnic ajutător;
  Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!

 15. Icosul 4:

  Auzit-am, sfinte părinte, de viața ta cea dumnezeiască; văzut-am și minunile tale și, îndulcindu-ne de facerile tale de bine ce ne arăți în toată vremea, credem îndrăznirii tale către Dumnezeu, pentru care grăim ție, unele ca acestea:
  Bucură-te, doctor iscusit al bolnavilor;
  Bucură-te, izbăvirea îndrăciților;
  Bucură-te, întărirea bătrânilor;
  Bucură-te, învățătorul tinerilor;
  Bucură-te, îmbrăcămintea celor fără de îndrăzneală;
  Bucură-te, mângâierea celor întristați;
  Bucură-te, grabnic ascultător al celor ce te roagă;
  Bucură-te, totdeauna izbăvitor al celor ce sunt în primejdii;
  Bucură-te, temei întăritor al credinței noastre;
  Bucură-te, noule învățător al vieții celei curate;
  Bucură-te, că ai slujit lui Dumnezeu cu bunăvoire;
  Bucură-te, că te-ai asemănat Lui prin buna ta viețuire;
  Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!

 16. Icosul 5 rezuma intreaga viata a Cuviosului Dimitrie:

  Văzând Sfinte Dimitrie, locuitorii din Basarabi lumină în apa Lomului au socotit că este o comoară; dar, după ce au scos sfintele tale moaște, văzând că faci minuni și izvorăști tămăduiri tuturor, spăimântându-se toți, grăiau către tine unele ca acestea:
  Bucură-te, comoară din Basarabi;
  Bucură-te, cel ce ai sfințit apa Lomului;
  Bucură-te, că jugul cel ușor al Domnului pe umeri l-ai luat;
  Bucură-te, că pe acesta ușor tuturor l-ai arătat;
  Bucură-te, odraslă frumoasă a peșterii celei sfinte;
  Bucură-te, dreptule îndrumător al celor cu bună minte;
  Bucură-te, izbăvitorul fetei celei îndrăcite;
  Bucură-te, veselia părinților ei cea nepovestită;
  Bucură-te, întărirea surorilor celor cu bună cucernicie;
  Bucură-te, că prin tine s-au învățat a cinsti cele de evlavie;
  Bucură-te, îndreptătorul lui Lavrentie cel fără socoteală;
  Bucură-te, că pe toți îi înveți a fi către tine cu sfială;
  Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!

 17. Icosul 9 – pentru ca in acesta frumoasa alcatuire se arata ca Sfintii sunt prietenii si casnicii lui Dumnezeu si prin aceatia se dau vindecari celor ce ii cinstesc pe acestia si au in suflet si inima credinta adevarata catre bunul Dumnezeu

 18. Un icos deosebit din Acatistul Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestilor, este icosul 3.

  Având noi racla cinstitelor tale moaște, cuvioase părinte, ca la un izvor de daruri
  toți cu credință alergăm, pentru care izbăvește-ne, sfinte, de cei ce ne tulbură pe
  noi ca neîncetat să zicem:
  Bucură-te, cel ce te-ai arătat stăpânitor patimilor;
  Bucură-te, cel ce ai biruit pe demonul întunericului;
  Bucură-te, că ne-ai izbăvit pe noi din robie precum Avraam pe Lot;
  Bucură-te, că pe fiii Agarei cu totul i-ai izgonit;
  Bucură-te, că pe noi ca pe alt Isaac ne faci moștenitori;
  Bucură-te, că pe Ismail cel necredincios, l-ai izgonit ca pe un împotrivitor;
  Bucură-te, că la fel ca Lot te-ai suit în munții faptelor bune;
  Bucură-te, că te-ai arătat multora temei de împăcare;
  Bucură-te, că nu te-ai lăsat prins în Gomora patimilor;
  Bucură-te, că prin tine ne izbăvim de văpaia ispitelor;
  Bucură-te, că nu te-ai uitat la cele de jos;
  Bucură-te, că prin buna veghe ai slujit lui Hristos;
  Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!

  Spun ca este un icos deosebit, deoarece, aici se prezinta o analogie intre Sfantul Cuvios Dimitrie si unii patriarhi sau drepti ai Vechiului Testament ( de pilda, Sfantul Dimitrie cel Nou ne-a izbavit pe noi din robie, asemeni cum a izbavit din robie patriarhul Avraam pe Lot; sau Sfantul Dimitrie Basarabov este asemeni ca Lot, cel care s-a suit în munții faptelor bune).

 19. Condacul 9 din acatistul Sfantului Dimitrie Basarabov este unul care imi place si aceasta deoarece, aici sunt enumerate principalele virtuti care arata sfintenia Cuviosului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestilor.

  Toată adunarea creștinească venind, să cădem la bineplăcutul lui Dumnezeu
  Sfântul Dimitrie: bogații la cel sărac cu duhul, săracii la îmbogățitorul, sănătoșii
  la păzitorul, bolnavii la doctorul cel fără de plată, drepții la îndreptătorul și
  păcătoșii la îndrumătorul și dimpreună toți să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 20. Mie imi place Condacul 11:

  „Cântări și mulțumiri din tot sufletul, aducem prin tine lui Dumnezeu, sfinte părinte, pe care, primindu-le, roagă dimpreună cu toată ceata cuvioșilor pe blândul Iisus să ne dăruiască iertare, dezlegare de păcate și milă în ziua judecății, nouă celor ce cântăm Lui: Aliluia!”

  pentru ca acesta surprinde mai multe aspecte, și anume: cand ne rugam – sa ii multumim Domnului si sa il rugam sa ne ierte greselile noastre in ziua Judecatii.
  Pe de alta parte, in acest condac se evidentiaza faptul ca Sf. Dimitrie cel Nou este mijlocitul nostru inaintea Domnului cel Bland.
  Nu in ultimul rand, condacul ne indeamna a canta lui Dumnezeu si a ne preocupa de curatirea sufletului innecat de problemele cotidiene.

 21. Coniacul al 4-lea
  Viofor de multe ispite şi furtuni de multe nevoi, învăluindu-ne pe noi, Sfinte, cu credință alergăm la tine, ca, prin rugăciunile tale, pe toate să le prefaci în bună liniște şi astfel, prin tine, să strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

  De cele mai multe ori în perioadele de încercare și greutăți rugăciunea noastră este mai profundă, mai puternică, mai multă. Totodată alergam şi către sfinții noștri, pe care îi cinstim pentru a ne ajuta. Astfel lăudăm împreună cu Sfinții pe Dumnezeu, cinstim Sfinții lui Dumnezeu și noi găsim alinare și mângâiere de la Dumnezeu și prin Sfinții lui.

 22. Coniacul al 4-lea
  Noi, credincioșii, ne unim în rugăciune cu sfinții și mai ales cu Sf. Dimitrie, care ne este așa de aproape, pentru a-L slăvi pe Dumnezeu şi pentru a cere ceea ce e de folos trupurilor şi sufletelor noastre. Dumnezeu lucrează şi prin Sfinții Lui, dar şi Sfinții duc rugăciunea de cerere și de mulțumire și de laudă în fața lui Dumnezeu.

 23. Condacul 1:

  Apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni laude de mulțumiri aducem ție, noi, nevrednicii; și ca cel ce ești minunat și preamilostiv, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile ca să cântăm ție: bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!

 24. Condac 4:

  Vifor de multe ispite și furtuni de multe nevoi învăluindu-ne pe noi, sfinte, cu credință alergăm la tine, ca, prin rugăciunile tale, să le prefaci pe toate în buna liniște și astfel, prin tine, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 25. Condac 3:

  Putere cerească umbrind sfintele tale moaște, sfinte părinte, ca dintr-un soare slobozește razele darurilor tuturor celor ce se ating de ele, și pe toți de boli tămăduind cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Lasă un răspuns


Știri recente